Kvinde_fra_siden_content-header_768x384

Bæredygtighedsmodel fra intention til handling

Ledernes model for bæredygtig ledelse sætter rammen for, hvad bæredygtig ledelse er, og hvordan du udøver det.

Vi har udviklet en model, der hjælper dig med at forvandle gode intentioner til konkrete handlinger, udvikle dine kompetencer og inspirere dig som leder. Den tager udgangspunkt i dit fundament som leder og det, du påvirker med din ledelse. Konkretiseret i seks domæner, der skal hjælpe dig i hverdagen.

Modellen bruger FN’s verdensmål som en ledestjerne til at skabe en bæredygtig fremtid og hjælper dig med at sikre, at du i din ledelse skaber sund vækst, passer godt på miljøet og tager medansvar for samfundet og menneskerne omkring dig.

Explainer: Sådan læser du modellen for bæredygtig ledelse

Model_BL_text-image-50_50_576x324

Din ramme for bæredygtig ledelse

Den bæredygtige ledelsesmodel sætter fokus på dit fundament som leder og på alle dem og det, som du påvirker med din ledelse. Den betragter ledelsesarbejdet ud fra seks centrale domæner: Vision, Værdier, Relationer, Mennesker, Organisation og Samfund – så du får en tydeligere ramme til at udøve bæredygtig ledelse.

Mennesker_text-image-50_50_576x324

Området mennesker

Vi skal have alle med
Positiv og bæredygtig forandring skal skabes af mennesker. Og på arbejdspladsen kræver det trygge medarbejdere, der trives både fysisk og psykisk. Bæredygtig ledelse sætter det hele menneske i centrum, og vi skal gøre, hvad vi kan for at få alle med på rejsen. Vi skal sikre diversitet og lige muligheder og prioritere sundhed, trivsel og livslang læring.

Hos Lederne vil vi hjælpe dig med at udøve bæredygtig ledelse, som sikrer, at dine medarbejdere trives, vokser og finder deres arbejde meningsfyldt – både på den korte og lange bane.

Området handler om diversitet og inklusion. Om trivsel i organisationerne og psykologisk tryghed. Om livslang læring og formålsdrevet ledelse. Og om agilt mindset, social kapital og critical thinking.

LEDERALLIANCEN - ALLE UNGE SKAL MED I JOB OG UDDANNELSE

SÆT FOKUS PÅ TRIVSEL MED KERNEKVADRANTEN

BLIV KLOGERE PÅ KØNSDIVERSITET

Organisation_text-image-50_50_576x324

Området organisation

Vi skal sikre retningen, evnen til innovation og sammenhængskraften i det organisatoriske design
For at skabe positive forandringer skal hele virksomheden trække i samme bæredygtige retning. Og det kræver, at virksomheden er gearet til hastig omstilling og innovation.

Hos Lederne vil vi hjælpe dig med at udøve bæredygtig ledelse, som sikrer, at dine medarbejdere trives, vokser og finder deres arbejde meningsfyldt – både på den korte og lange bane.

Det er en ledelsesopgave, der kalder på tværorganisatorisk samarbejde og en virksomhedskultur, der er baseret på transparens, fleksible processer og sammenhængskraft.

For at skabe en organisation og virksomhedskultur, der motiverer og udvikler medarbejdere til at arbejde i en bæredygtig retning, kan du med fordel kigge i retning af emner som organisationsdesign for forandring, sammenhængskraft på tværs, ledelse af tværfaglige teams, ledelse af innovation og formel og uformel kultur samt co-creation, design thinking, human centered design, facilitering af komplekse og ikke-lineære processer samt sense making.

Samfund_text-image-50_50_576x324

Området samfund

Virksomhedens samfundsansvar og rolle i samfundet er en del af kerneforretningen
Den tid, hvor en virksomhed kunne lukke sig om sig selv og ikke forholde sig til sin omverden, er for længst forbi. I dag er samfundsansvar vævet ind i virksomhedens kerne, og medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere ønsker at forstå, hvordan virksomheden bidrager til at gøre verden bedre.

Konkrete og ansvarlige handlinger bliver nødvendige, når du som leder skal skabe de positive forandringer, der er nødvendige for at opnå en stærk legitimitet i samfundet. Det viser de stigende krav til afrapportering på ESG-nøgletal med al tydelighed.

Hos Lederne vil vi give dig en række konkrete værktøjer, som hjælper dig med at tænke samfundet ind i din ledelse, og dermed skabe et optimalt samspil mellem ledelse, politikker og rapportering.

TIPS OG INSPIRATION TIL AT LEDE KLIMAEFFEKTIVT

BRUG ESG PROFILEN I DIN BÆREDYGTIGE OMSTILLING

Vision_text-image-50_50_576x324

Området vision

Vision om at ville gøre det bedre
Hvor visionær er din virksomhed, når det kommer til at sætte et bæredygtigt aftryk på verden? Når vi skal skabe de positive forandringer og fremtidssikre vores virksomheder, så bliver det afgørende at have en vision, der udspringer af et klart ønske om at ville gøre det bedre.

Som leder har du en unik mulighed for at skabe eller omsætte virksomhedens vision og få den til at leve i konkrete handlinger, som giver mening. Og ikke kun for forretningen, men også for dine medarbejdere og det omkringliggende samfund. Det er bæredygtig ledelse.

Skal du styrke din evne til at skabe, omsætte og udleve din virksomheds vision i en bæredygtig kontekst, uanset hvor du er placeret i virksomheden? Så kan du med fordel kigge nærmere på emner som: Strategiudvikling, forretningsmodeller, incitamentsprogrammer og forandringskultur. Eller ledelseslitteratur, der styrker kompetencer inden for det at række ud over egen virksomhed, at være ambitiøs på samfundets vegne, at gå forrest samt at udfordre status quo.

Vaerdier_text-image-50_50_576x324

Området værdier

Den bæredygtige ledelse er grounded i personlige værdier og ledelse i overensstemmelse med personlige værdier
Ingen vil påstå, at det er let at skabe bæredygtige forandringer. For ingen leder kan alene komme med et entydigt svar på at løse verdens udfordringer. Det stiller krav til et stærkt værdimæssigt kompas, du kan navigere efter, når du skal vise vejen, træffe bæredygtige beslutninger og finde modet til at træde i karakter. Ikke kun som leder, men også som menneske.

Hos Lederne vil vi hjælpe med, at du kan forfine din evne til at arbejde med egne værdier og dit værdikompas. Med ledelsesværktøjer og kurser gør vi dig skarp på, hvordan du omsætter dine værdier til holdninger, beslutninger og konkrete handlinger, der bidrager til de positive forandringer.

FÅ PERSONLIG INDSIGT MED KERNEKVADRANTEN

SE ALLE KURSER I PERSONLIG UDVIKLING

Relationer_text-image-50_50_576x324

Området relationer

Ledere skal skabe sammenhæng og partnerskaber – sammen gør vi en verden til forskel
Ingen kan skabe en bedre verden alene. Derfor er partnerskaber, vidensdeling og innovation på tværs af fagligheder, virksomheder og brancher helt afgørende for, at vi når i mål med de bæredygtige forandringer.

Hos Lederne vil vi samle de stærkeste aktører – og hjælper dig med at styrke og udvide dine relationer gennem netværk og partnerskaber på kryds og tværs af dansk erhvervsliv. Med mere end 130.000 medlemmer har vi allerede Danmarks største netværk af ledere, så vi sammen kan gøre en verden til forskel.

Vil du udforske området relationer mere, så kig efter emnerne tværsektor partnerskaber, strategiske alliancer og emner, der relaterer sig til stærke personlige relationer.

Talebobler_03_text-image_33_66_576x324_illustration

Partnerskaber for bæredygtig ledelse

Sammen gør vi en verden til forskel. Derfor samler Lederne stærke, markedsledende kræfter – for eksempel virksomheder, organisationer og vidensinstitutioner – så vi i fællesskab kan udvikle kvalificerede bud på, hvordan vi bedst udøver bæredygtig ledelse i praksis.