Kvinde_med_pandehaar_smiler_content-header_768x384

LGBT+ et åbent arbejdsmiljø

Skab et inkluderende og åbent arbejdsmiljø – også for LGBT+ personer.

Omkring 10 procent af personerne på den danske befolkning er en del af LGBT+ gruppen. Enten som homoseksuel kvinde eller mand, biseksuel, transperson, eller som en der tilhører en minoritet inden for kønsidentitet eller seksuel orientering.

Samtidig ved vi, at over en fjerdedel af LGBT+ personer ikke føler, at de kan være åbne om køn og seksualitet på deres arbejdsplads. Derfor kan der på mange arbejdspladser være brug for at sætte fokus på netop det.

Som leder har du et særligt ansvar for at være med til at skabe et inkluderende og åbent arbejdsmiljø, hvor der er nultolerance over for chikane og diskrimination – for alle.

Her får du seks gode råd til, hvordan du og dine kolleger kan være gode til at hjælpe hinanden med det i hverdagen, og hvad der skal til. Du kan bruge de gode råd som en huskeliste eller downloade dem som et kodeks.

Du kan læse mere om de forskellige begreber og betegnelser, der bruges om LGBT+ personer på LGBT+ Danmarks hjemmeside.  

1. Plads til alle

På en inkluderende arbejdsplads, er der plads til alle. Alle skal kunne gå på arbejde, som den de er, og føle sig værdsat, respekteret og inkluderet på arbejdspladsen. Det er både vigtigt for trivslen og for produktiviteten. Som leder har du en særlig rolle, når det kommer til at skabe et åbent og inkluderende arbejdsmiljø.

Sådan kan I arbejde med det:

  • Går I på arbejdspladsen ud fra, at alle ansatte lever i heteroseksuelle forhold? Det kan være sværere at være åben omkring sig selv, hvis antagelserne er, at alle lever som majoriteten. Overvej fx, hvordan I spørger ind til medarbejderens privatliv og partner.
  • Undersøg om rammerne på jeres arbejdsplads er inkluderende. Bruger I de klassiske mand/kvinde symboler på toiletterne? Er der steder, hvor I udtrykker jer stereotypt enten mundtligt eller på skrift?
  • Man kan som leder og som arbejdsplads understrege, at der er plads til alle ved forskellige lejligheder. Fx ved onboarding af nye medarbejdere, på medarbejdermøder og afdelingsmøder. Overvej også, om I skal vise støtte til eller gå med på den årlige pride.

2. Sprog og tone

Den måde vi taler sammen og om hinanden på, har betydning for kulturen på din arbejdsplads eller i dit team. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi udtrykker os, og hvad vi fx joker med i arbejdstiden. Som leder er det vigtigt, at du har fokus på, hvordan sproget og tonen bør afspejle, at I har respekt for hinanden.

Det kan du fx gøre ved altid at slå ned over for nedladende ord eller jokes om minoriteter. Når du reagerer hurtigt ved at udtrykke, at det ikke er en tone, eller en måde at tale om andre på, I ønsker på arbejdspladsen, er du med til at skabe en god og inkluderende kultur på en direkte måde. Husk at korrigere den som taler nedladende i alle situationer - uanset om der er en part til stede, som kan opleve det som ubehageligt eller ej.

3. Dit ansvar som leder

Som leder er du rollemodel og skal vise det gode eksempel. Det er din opgave at gå forrest i kampen mod chikane, mobning og diskrimination, og vise, at det er uacceptabelt og har konsekvenser for både den enkelte, fællesskabet og produktiviteten.

Vi har alle sammen blinde vinkler og ubevidste fordomme, som vi ikke tænker over. De gør blandt andet, at vi reagerer og tænker på baggrund af vores erfaringer og vaner. Her er det vigtigt, at du som leder forsøger at hæve dig op over det – og tjekker ind med dig selv og andre, om I arbejder på en inkluderende måde.

Din sparringspartner til lederjobbet

Få nye øjne på dine udfordringer og gode råd til at håndtere dem. Ring til vores dygtige ledelsesrådgivere på 32 83 36 17, eller bestil en sparring.

Ring til os

4. Klare retningslinjer

Det bør ikke være op til fortolkning, hvad en åben og inkluderende arbejdsplads er, hvordan vi omgås hinanden med respekt - eller hvad der skal ske, hvis der opstår diskrimination i dit team. Det skal være tydeligt, hvor både medarbejdere og ledere kan gå hen med eventuelle ubehagelige oplevelser.

Nogle arbejdspladser har klare og kendte retningslinjer, som du kan følge og tydeliggøre over for dit team.

Hvis I ikke har klare retningslinjer eller en politik på området, så kan det være en god idé at komme i gang med arbejdet. Det behøver ikke at tage lang tid eller være en omfattende proces. Ofte er det en rigtig god ting for både ansatte og ledere at tage snakken og have nogle retningslinjer at støtte sig til, hvis der skulle opstå diskrimination.

I vores digitale kursus i forebyggelse og håndtering af seksuel chikane får du gode råd til, hvordan du kommer i gang med at lave en politik.

Forebyg seksuel chikane på din arbejdsplads

5. Det er altid ok at sige fra

Som leder er det din opgave at være med til at skabe en arbejdspladskultur, hvor både medarbejdere og ledere tør sige fra over for chikane, mobning og diskrimination – og hvor den enkeltes grænse respekteres.

Det er forskelligt, hvor vores grænser går og derfor er det vigtigt, at enkeltpersoners oplevelser ikke negligeres. I en tryg arbejdspladskultur, hvor grænser respekteres, er det nemmere at sige fra og gå til sin leder med en oplevelse.

Det kan også være en god idé at have flere forskellige steder, hvor det er muligt at gå hen med en eventuel negativ oplevelse – det kan fx være HR, en leder, en whistleblower-ordning eller en medarbejderrepræsentant.

6. Alle har et ansvar

Som leder har du et særligt ansvar for at være med til at sikre det åbne og inkluderende miljø i dit team eller på din arbejdsplads. Men du kan ikke gøre det alene. Alle, ledere som medarbejdere, har et ansvar for at bidrage til, at alle kan gå trygt på arbejde, præcis som dem de er.

Dine medarbejdere skal kunne gribe ind, hvis de ser eller oplever diskriminerende adfærd. Med kendte og klare retningslinjer for god opførsel på arbejdspladsen, er det lettere for kolleger at gribe ind, hvis de oplever diskrimination. Her er det også vigtigt, at medarbejderen ved, at personen vil blive bakket op af ledelsen for at gribe ind.

ldre_kvinde_i_grn_drbning_text-image-50_50_576x324

Tjekliste til at undgå diskrimination

Kom diskrimination til livs. Brug tjeklisten, hvis du vil forebygge diskrimination – eller hvis der er diskrimination på din arbejdsplads eller i dit team.

Inspiration til dig fra Lederstof.dk

MartinSkouHeidemann_article-card_576x324
Lederstof

Det skal være slut med letpåklædte damer i skurvognen

I Martin Skou Heidemanns tømrervirksomhed er målet, at der skal være minimum 25 procent kvindelige lærlinge. Derfor er der nultolerance overfor sexistiske kommentarer.

Diversitet_article-card_576x324
Lederstof

Har vi overset, at diversitet også kan være svært?

Det er afgørende at se på diversitet som mere end ligelig repræsentation af køn, alder og etnicitet. Et forskningsprojekt viser, at brogede teams kan være både en fordel og en ulempe.

IKEA_article-card_576x324
Lederstof

I IKEA øver de sig i kønsneutrale pronominer

»Der er flere og flere af de unge, som bryder med normerne for køn. Derfor er vi også nødt til at klæde lederne på til at vide noget om det,« mener de hos IKEA.