Mand_smiler_kontor_content-header_768x384

Funktionærkontrakt – dine vilkår i jobbet

Ansættelseskontrakten er fundamentet for dit ansættelsesforhold. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i de forhold, du skriver under på.

Hvis du er funktionær, skal din funktionærkontrakt overholde alle de lovmæssige krav til kontrakt. Det er også din kontrakt, der fastsætter dine vilkår i jobbet i forhold til løn, arbejdstid, ferie, barsel, klausuler og opsigelsesvilkår. Men du har også mulighed for at indgå særlige aftaler og tillæg, som forbedrer dine vilkår i din funktionærkontrakt.

Hvis du er funktionær, vil det altid fremgå af din kontrakt. Er du i tvivl, om du er funktionær eller ej? Måske har du ret til en funktionærkontrakt, uden at vide det. Du er altid velkommen til at kontakte os, så vores dygtige jurister kan rådgive dig.

12 gode råd til forhandling af din funktionærkontrakt

Du har fået et nyt lederjob og en funktionærkontrakt til underskrift. Vi giver dig 12 gode råd til forhandling af alt fra jobindhold til løn, barsel og klausuler.

Derfor er det en god idé at være omfattet funktionærloven

Der er flere fordele ved at være omfattet af funktionærloven. Hvis du er omfattet af funktionærloven, har du:

 • Ret til et opsigelsesvarsel på én til seks måneder, hvis du bliver sagt op af virksomheden. Hvis du selv siger op, har du et opsigelsesvarsel på én måned.
 • Ret til fuld løn under sygdom.
 • Ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du fratræder efter 12 eller 17 års ansættelse.
 • Ret til at rejse krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse efter 12 måneders ansættelse.
 • Ret til halv løn under barsel som kvinde.
 • Ret til forholdsmæssig bonus, selvom du skulle blive syg eller opsagt

Hvad vil det sige at være funktionær?

Hvis dit ansættelsesforhold er omfattet af funktionærloven, bør det fremgå i din kontrakt. Du er omfattet af funktionærloven, hvis:

 • Det arbejde, du udfører, er af en bestemt art – typisk handels- eller kontorarbejde, teknisk eller klinisk bistandsydelse eller ledelse. Øvrige ansættelser kan være omfattet, men det kræver ofte en individuel juridisk vurdering
 • Du arbejder gennemsnitligt mere end otte timer om ugen
 • En overordnet chef fastlægger rammerne for dit arbejde

Det skal fremgå af din kontrakt, at funktionærloven gælder for dit ansættelsesforhold. Det kan fx formuleres sådan i din kontrakt: "Hvor andet ikke er aftalt til fordel for medarbejderen, finder funktionærloven anvendelse."

Har du brug for juridisk hjælp?

Som medlem af Lederne kan du benytte dig af vores juridiske rådgivning og få svar inden for 24 timer på hverdage.

Krav til funktionærkontrakten

Dine vilkår i din funktionæransættelse skal fremgå af ét og samme dokument. Det er fx oplysninger om:

 • Dit og arbejdsgiverens navn og adresse
 • Arbejdsstedets beliggenhed
 • Arbejdsbeskrivelse
 • Ansættelsens begyndelsestidspunkt
 • Prøvetid
 • Løn
 • Arbejdstid og garanteret arbejdstid
 • Referencetid for ansættelser med uforudsigeligt arbejdsmønster

Der er ikke et krav om det dokument, oplysningerne om vilkårene for ansættelsesforholdet skal indgå i. Oplysningerne kan derfor komme i flere forskellige typer dokumenter, fx:

 • En skriftlig erklæring
 • En skriftlig ansættelseskontrakt
 • Et ansættelsesbrev udstedt ensidigt af dig I et eller flere andre dokumenter

Mere om juridisk rådgivning

Kvinde_smiler_ved_skrivebord_computer_article-card_576x324

3 ting du skal huske i kontrakten til dit første lederjob

Som leder er du omfattet af funktionærloven i din kontrakt. Men både løn, overarbejde og efteruddannelse er vigtigt at få på plads i din første lederkontrakt.

Mand_kvinde_smil_article-card_576x324

God råd til kontraktforhandling

Du har fået et nyt job og en funktionærkontrakt til underskrift. Vi giver dig 12 gode råd til forhandling.

Mand_med_iPad_article-card_576x324

Få tjekket din kontrakt

Er du ved at lande et nyt job? Vi hjælper dig med at gennemgå din kontrakt, så du er sikret de bedst mulige vilkår.

De mest stillede spørgsmål om funktionærkontrakt