Mand_paa_gulv_med_computer_content-header_768x384

MUS på distancen 4 gode råd

For at sikre en vellykket samtale skal du skabe et trygt og nærværende rum, og det stiller ekstra krav til dig som leder, når I skal holde MUS på distancen.

Det hybride arbejdsliv er i de senere år blevet mere og mere udbredt, og i mange virksomheder foregår en del af arbejdet på distancen. Det er efterhånden også almen praksis, at eksempelvis coaching- og vejledningssamtaler udbydes på lige fod med fysiske samtaler. De nye digitale løsninger giver mulighed for, at I kan holde MUS-samtalen på distancen, hvis I ønsker det. 

Her har vi samlet fire korte råd til dig som leder. Måske er du allerede hjemmevant i at holde nærværende samtaler online, måske er det noget, du har lyst til at prøve af som et supplement til det personlige fremmøde. Brug rådene, som de giver mest værdi for dig lige nu, og som de i øvrigt passer til jeres digitale kultur i hverdagen i dit team.

1. Skab ro omkring samtalen

MUS-samtalen er en fortrolig samtale mellem dig og din medarbejder, hvor I har mulighed for at hæve jer op over den daglige drift og fokusere på medarbejderens arbejdsglæde og faglige og personlige udvikling.

Hvis du i løbet af samtalen bliver afbrudt af udefrakommende forstyrrelser, kan din medarbejder få en følelse af, at det fortrolige og nærværende rum er brudt. Derfor bør du være i et rum, hvor du kan sidde uforstyrret. Sæt mobilen på lydløs og fortæl dem omkring dig, at du ikke vil forstyrres i samtalens tidsrum. Luk også for din mail og øvrige notifikationer, der kan stjæle dit fokus og nærvær.

2. Vær opmærksom på kropssproget

Når vi taler sammen på distancen, er det sværere at holde øjenkontakt og aflæse kropssprog, hvilket er vigtige elementer for en samtale og bidrager til at understøtte de ting, vi siger. Slå derfor gerne kamerafunktionen til, så I kan se hinanden og får de bedste betingelser for en nærværende samtale.

3. Hold fokus i samtalen

Når du kommunikerer på distancen, er det særligt vigtigt at sikre fokus i samtalen. Ledernes guide indeholder værktøjer, I kan bruge til at sikre fremgang og styring i samtalen. Når du holder MUS-samtaler med et styrkebaseret fokus, har du blik for, hvad der motiverer og driver din medarbejder. Med dét udgangspunkt kan du sammen med din medarbejder fremme forudsætningerne for, at vedkommende trives og gør det godt – både nu og i fremtiden.

4. Brug skræm deling, så I kan udfylde udviklingsplanen

Som afslutning på samtalen bør I udfylde en udviklingsplan, som omsætter jeres samtale til konkrete tiltag, der skal udvikle medarbejderen videre frem. Brug gerne skærmdeling til denne del, så I kan udfylde planen i fællesskab, og begge kan se, hvad I noterer ned. Det sikrer, at I begge er fuldt indforståede, hvad I tager med på skrift fra samtalen.