Kvinde_foran_skrivebord_content-header_768x384

Varsling af fyringsrunde – dine rettigheder

Er der planlagt en fyringsrunde på din arbejdsplads? Du har ret til at blive hørt i en forhandling med virksomheden, inden du modtager en opsigelse.

Hvis du og dine kolleger bliver opsagt i forbindelse med en større afskedigelse i jeres virksomhed, har I en række rettigheder ifølge loven.

Det betyder blandt andet, at arbejdsgiver skal orientere og forhandle med medarbejderne og deres repræsentanter, før en planlagt masseafskedigelse kan gennemføres.

Herunder kan du se, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med en masseafskedigelse. Du får også en trin-for-trin guide til, hvordan du forholder dig.

Hvornår er der tale om en "masseafskedigelse"?

Hvis der er en tale om en masseafskedigelse i juridisk forstand, skal din arbejdsgiver overholde en række regler.

En masseafskedigelse er, når en virksomhed inden for en periode på 30 dage planlægger at afskedige en større gruppe medarbejdere. Konkret skal gruppen af opsagte medarbejdere udgøre:

 • Mindst 10 personer i en virksomhed, der normalt beskæftiger flere end 20 og færre end 100 lønmodtagere.
 • Mindst 10 procent af lønmodtagerne i en virksomhed, der normalt beskæftiger mindst 100 og færre end 300 lønmodtager.
 • Mindst 30 personer i en virksomhed, der normalt beskæftiger flere end 300 lønmodtagere.

I nogle tilfælde kan enkelte afdeling også forstås som “driftsenheder”. Det betyder, at de kan betragtes som en selvstændig virksomhed i lovens forstand.

Eksempel: Hvis alle medarbejderne i en driftsenhed bliver opsagt, udgør denne gruppe 100 procent af en virksomhed, selvom gruppen ikke opfylder de ovenstående punkter for virksomheden som helhed.

Sådan optælles medarbejdere i virksomheden

Når virksomheden skal danne sig et overblik over antallet af medarbejdere, er der visse regler for optællingen.

Alle medarbejdere indgår i optællingen, uanset om de er fastansat eller tidsbegrænset ansat. Det gælder også, uanset om de er beskæftiget på fuld- eller deltid i virksomheden.

Virksomhedens administrerende direktør tæller ikke med i opgørelsen af antal medarbejdere. Den administrerende direktør er derfor ikke omfattet af reglerne i masseafskedigelsesloven. Det gælder også øvrige medlemmer af direktionen, hvis de refererer direkte til bestyrelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en masseafskedigelse i din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os.

Sådan forholder du dig, hvis din arbejdsgiver varsler masseafskedigelse

1

Afklar om der er tale om en masseafdskedigelse

Det første, du skal afklare, er, om din virksomhed har iværksat en masseafskedigelse i juridisk forstand.

I det fleste tilfælde vil virksomheden informere medarbejderne om, at loven gælder.

Hvis der er tale om en masseafskedigelse, er din arbejdsgiver forpligtet til at orientere og forhandle med dig og dine kolleger og jeres repræsentanter, inden den planlagte afskedigelse kan gennemføres.

Hvis mindst 50 procent af virksomhedens medarbejdere skal afskediges, kan virksomheden tidligst gennemføre afskedigelserne 21 dage efter den har orienteret medarbejderne første gang.

Du kan se, hvornår det betegnes som en masseafskedigelse ovenfor.

2

Tag kontakt til Lederne

Hvis din arbejdsgiver varsler en masseafskedigelse, bør du kontakte os hurtigst muligt. Vi sørger for at inddrage de relevante aktører i den videre proces.

Vær opmærksom på, at vi som hovedregel ikke reagerer alene på baggrund af rygter og mediehistorier, men på henvendelser fra medlemmer eller Ledernes lokalt valgte talspersoner.

3

Vælg en lokal repræsentant

Når vi er blevet bekendt med fyringsrunden, anbefaler vi, at du og dine kolleger er repræsenteret lokalt. Det vil sige, at I skal vælge en kontaktperson, hvis I ikke allerede har valgt en talsperson for Ledernes medlemmer.

Kontaktperson er bindeleddet mellem Lederne og jer som medlemmer, og skal derfor holde jer informeret i processen.

Kontaktpersonen kan også repræsentere jer medlemmer i forhold til ledelsen af virksomheden ved forhandlinger om fratrædelsesvilkår. Det er ikke absolut nødvendigt med en lokal repræsentant, men det vil afgjort være en styrke i det videre forløb.

Nedenfor gennemgår vi, hvilke opgaver du har, hvis du er valgt som medarbejderrepræsentant.

4

Er du blevet opsagt?

Hvis du bliver opsagt i en større afskedigelsesrunde, bør du kontakte os på Selvbetjeningen, så vi kan give dig den nødvendige rådgivning.

5

Søg om dagpenge

Står du uden job efterfølgende, kan du søge om dagpenge fra første dag, du er ledig. Vær opmærksom på, at du skal være meldt ledig på Jobnet.dk, inden du søger hos os.

Hvis du skal forhandle med virksomheden på vegne af dig og dine kolleger

Hvis du er valgt som medarbejderrepræsentant, har du to opgaver:

 • At informere medlemmerne om status og perspektiver
 • At forhandle med ledelsen

Formålet med forhandlingen er dels at undersøge muligheden for at undgå eller begrænse de planlagte afskedigelser, og dels at skaffe de opsagte medarbejdere de bedst mulige vilkår – fx godtgørelse, bonus eller efteruddannelse.

Se vores huskeliste, hvis du deltager i forhandlingerne.

Forhandlingsprocessen

Normalt er der ingen fastsat varighed for forhandlingsprocessen, så længe der er tale om egentlige forhandlinger. Forhandlingsprocessen kan ofte gennemføres i løbet af en kort periode.

Pligten til forhandling indebærer ikke nogen pligt til at nå et bestemt forhandlingsresultat.

Hvis du skal repræsentere medarbejderne i forhandlingsprocessen, skal du være opmærksom på, at du har tavshedspligt om de oplysninger, du modtager under forhandlingerne. Det vil sige, i det omfang oplysningerne er givet som fortrolige.

Vi kan hjælpe ved forhandlinger

Ved masseafskedigelser hjælper vi med bistand ved forhandlinger om fratrædelsesvilkår. Hvad bistanden konkret går ud på, vil altid afhænge af den konkrete virksomhed og de konkrete omstændigheder i forbindelse med afskedigelsen.

Vi kan fx:

 • Vejlede Ledernes lokale repræsentant i forhandlingerne – både om jura og strategi
 • Deltage i forhandlingerne, når det er muligt, og når vi vurderer, at det kan være til gavn for det endelige resultat
 • Give inspiration til forhandlingsoplæg forud for forhandlingerne
 • Præsentere konkrete eksempler på fratrædelsesaftaler og gennemgå aftalen, inden den underskrives
 • Bidrage med input til den konkrete afskedigelsesprocedure
 • Komme med forslag til relevante emner for forhandlingerne – se vores tjekliste

Hvis din arbejdsgiver ikke overholder reglerne

Det har ikke betydning for afskedigelsernes gyldighed, hvis en virksomhed ikke overholder reglerne i masseafskedigelsesloven. Medarbejderne vil fortsat være opsagt, men vil have krav på en godtgørelse svarende til 30 dages løn.

Godtgørelsen nedsættes dog med den løn, som medarbejderen modtager i en eventuel individuel opsigelsesperiode. Derfor er denne regel sjældent relevant for funktionærer, som i forvejen har et individuelt opsigelsesvarsel på mindst en måned – og ofte længere.

Medlemsmøde om dine rettigheder

Lederne deltager gerne i et medlemsmøde, hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt. På medlemsmødet kan vi fx fortælle om, hvordan medlemmerne er stillet ved en eventuel afskedigelse. Vi fortæller også om vilkår i forbindelse med overgangen til dagpenge eller efterløn og muligheder i forhold til efteruddannelse, jobsøgning og netværk.

Et medlemsmøde vil normalt foregå med udgangspunkt i et fælles møde, men efterfølgende vil der være mulighed for en individuel samtale.

Kontakt os for hjælp

Har du brug for hjælp?

Kontakt Lederne vedrørende en masseafskedigelse i din virksomhed. Vi svarer indenfor 24 timer på hverdage. 

32 83 32 83
Mandag - TorsdagFredag
8.00-17.008.00-16.00