Aeldre_kvinde_i_doeraabning_content-header_768x384

Diskrimination sådan undgår du det

Kom diskrimination til livs. Brug tjeklisten, hvis du vil forebygge diskrimination – eller hvis der er diskrimination på din arbejdsplads eller i dit team.

Diskrimination er negativ forskelsbehandling på baggrund af fordomme om enkelte personer eller grupper. Det ses oftest på baggrund af køn, alder, etnicitet, seksuel orientering samt fysisk og psykisk handicap.

Tjeklisten er til dig, der vil forebygge og til dig, der har en eller flere medarbejdere, der udsættes for diskrimination.

1. Gå forrest

 • Som leder skal du gå forrest i kampen for et chikanefrit og inkluderende arbejdsmiljø, hvor alle kan gå på arbejde, som dem de er.
 • Reflekter over din egen adfærd. Er der steder, hvor du ubevidst kan komme til at diskriminere eller forskelsbehandle?
 • Bruger du jokes eller talemåder, som kan støde nogen eller gøre nogen kede af det, selvom det ikke var hensigten?
 • Vær opmærksom på, om dine ubevidste fordomme kan tage over og farve dit indtryk af andre mennesker. Det kan også være, at du kommer til at tænke mindre godt om nogen, fordi de er anderledes end dig selv eller majoriteten på arbejdspladsen.
 • Arbejd med at minimere egne bias

Se vores område for diversitet

2. Vær klar til at handle

 • Kender du din arbejdsplads eller virksomheds holdning til diskrimination? Hvis ikke, så undersøg, om I har en politik på området. Den kan f.eks. ligge i HR eller på intranettet. Hvis din arbejdsplads ikke har sådan en politik eller andet på området, er det en god idé at lave det – uanset om I er en lille eller stor arbejdsplads.
 • Hav en køreplan klar, hvis diskrimination alligevel opstår i dit team, afdeling eller arbejdsplads. Hvordan griber I det an? Og hvordan handler du på det? Det er en rigtig god idé at have noget konkret at forholde sig til.

Forebyg og håndter krænkende handlinger

3. Vær opmærksom på signaler

 • Lyt efter signaler og henvendelser fra medarbejdere og tag dem alvorligt. Diskrimination kan være svært at tale om, særligt for dem der har været udsat for det. Derfor kan måden, du får viden om det på være mindre eksplicit, end du er vant til. Hvis man har været udsat for diskriminerende adfærd, kan man godt have tendens til at tale det lidt ned, eller ikke have lyst til at gøre noget ud af det.
 • Få overblik over, om der foregår diskrimination på arbejdspladsen gennem samtaler med medarbejdere, arbejdspladsvurderinger og trivselsundersøgelser.
 • Etabler en mulighed for, at medarbejdere, der har været udsat for diskrimination eller noget ubehageligt, kan få hjælp. Det kan være hos HR, via en whistleblower-ordning, via ledere og/eller udenfor organisationen.

Du kan få hjælp via Arbejdstilsynets Hotline

4. Hvis du oplever racisme eller diskrimination

 • Ligegyldigt om det kommer fra kunder, medarbejdere eller samarbejdspartnere, så slå ned med det samme. Sig klart fra og vis, at I ikke accepterer diskrimination i jeres team eller på arbejdspladsen.
 • Tag hånd om den eller dem, der er blevet diskrimineret. Det er forskelligt, hvad folk kan have brug for. Det kan være samtaler i HR, med en leder, en psykolog eller andre med relevant viden om god håndtering.
 • Lyt. Både til den medarbejder der er blevet diskrimineret og til de eventuelle kolleger, som diskriminerer, så du hører begge parters version og sætter dig grundigt ind i sagen.
 • Find en løsning, som begge parter er okay med. Og vær parat til at få ekstern hjælp og bistand, hvis det er nødvendigt.
 • Følg op på problemet og vær nysgerrig på, hvad årsagen til diskrimination kan være. Uanset hvad, er det vigtigt, at I som arbejdsplads tager det alvorligt og får rettet op det, så alle kan føle sig trygge ved at være på deres arbejde.

Kom godt videre

Mand_laener_sig_vaeg_iPad_article-card_576x324

En LGBT+ inkluderende arbejdsplads

Se kodeks til en LGBT+ inkluderende arbejdsplads og tydeliggør, at alle – uanset kønsidentitet og seksualitet – trygt kan gå på arbejde.

Kolleger_spiser_frokost_article-card_576x324

Gode råd til medarbejdertrivsel

Seks fokuspunkter til dig der vil forebygge stress og udbrændthed og sikre et godt arbejdsmiljø, hvor dine medarbejdere trives.

Kvinde_foran_skrivebord_article-card_576x324

Seksuel chikane

Gå forrest i at forebygge og håndtere seksuel chikane. Tag vores online kursus i fire moduler, eller få værktøjer til at skabe en tryg arbejdsplads.