Kvinde_griner_til_moede_content-header_768x384

Medarbejdervalgt  bestyrelsesmedlem

Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem deltager du i bestyrelsen på samme vilkår som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Du indgår i bestyrelsen på lige fod med andre medlemmer som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.

Du har de samme opgaver, rettigheder, pligter og ansvar som resten af bestyrelsen. Du er også beskyttet som bestyrelsesmedlem, hvis du skulle blive opsagt i virksomheden.

Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem har du indsigt i selskabets daglige drift, og det kan være en styrke i bestyrelsens arbejde.

Valg af repræsentanter

Din funktion som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Som medarbejderrepræsentant deltager du som nævnt i bestyrelsens arbejde på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Når det er sagt, er du inhabil i beslutninger om arbejdskonflikter, lønforhandlinger og lignende. Dit formål er altså ikke at repræsentere dine kollegaer. Du skal derimod bringe din indsigt i den daglige drift til bordet.

Hvis du vil vide mere om regler om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen, kan du finde mere på Retsinformations hjemmeside:

Læs mere om selskabsloven

Læs mere om medarbejderrepræsentation

Forstå dine rettigheder og pligter

Er du som ansat i en virksomhed valgt ind i bestyrelsen, er du omfattet af nogle rettigheder og pligter. Herunder kan du læse om dem, vi har mest erfaring med, at medlemmer spørger ind til.

Du har tavshedspligt

Du har ligesom de øvrige bestyrelsesmedlemmer tavshedspligt. Det gælder både i forhold til kollegaer og omverden.

Du skal derfor være opmærksom på, at du ikke må videregive oplysninger om selskabets drift, økonomi og markedssituation, hvis de oplysninger ikke er offentligt tilgængelige.

Arbejder du i et børsnoteret selskab, er der skærpede krav til din tavshedspligt.

Du har informationspligt

Ligesom du i nogle tilfælde har tavshedspligt, har du i andre tilfælde informationspligt.

Informationspligten ligger ikke på dine skuldre alene. Det gælder derimod for den samlede bestyrelse, at I skal informere medarbejdere om virksomhedens forhold.

Hvis du som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem ikke er tilfreds med informationsniveauet i virksomheden, skal du tage problemet op i bestyrelsen. Du må med andre ord ikke selv give supplerende informationer.

Du har et ansvar som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Du har som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem det samme ansvar som de andre bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af generalforsamlingen.

Det vil sige, at du skal være med til at sikre, at bestyrelsen overholder loven og handler forsvarligt. Bestyrelsen kan fx få en bøde, hvis årsregnskabet ikke bliver indsendt til tiden. Eller betale erstatning til kreditorer eller aktionærer, hvis den fx bevidst eller groft uagtsomt forsømmer sine pligter.

For at være bedre klædt på til bestyrelsesarbejdet er det vigtigt, at virksomheden giver dig mulighed for at tage en uddannelse.

Honorar for dit bestyrelsesarbejde

Hvis bestyrelsesmedlemmerne, der er valgt ind af generalforsamlingen, får honorar for deres arbejde, har du som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem ret til det samme.

Der må gerne være forskel på honorarernes størrelse, hvis forskellen er sagligt begrundet. Det er normalt, at forpersonen modtager et større honorar end de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

De generalforsamlingsvalgte medlemmer må ikke modtage et større vederlag på baggrund af, at de har større ekspertise. Det er i strid med ligestillingsprincippet.

Du er beskyttet mod opsigelse

Som medarbejderrepræsentant er du beskyttet mod opsigelse. Det er du på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for dit faglige område – eller et tilsvarende fagligt område. Det gælder, uanset om du er valgt ind i en aktie-, anparts- eller koncernbestyrelse.

Beskyttelse betyder, at du kun kan blive opsagt, hvis selskabet kan bevise, at din opsigelse skyldes tvingende årsager.

Beskyttelsen følger lovgivningen, så det er derfor uden betydning, om virksomheden er dækket af en overenskomst eller ej.

Er du suppleant, er du også beskyttet, selvom du ikke er i funktion som bestyrelsesmedlem på opsigelsestidspunktet.

Dansk Arbejdsgiverforening

Hvis virksomheden er en del af Dansk Arbejdsgiverforening, er du beskyttet ved, at virksomheden skal underrette Lederne om din opsigelse. Herefter har Lederne ret til at bede om en forhandling om sagen, inden opsigelsen finder sted.

Hvis virksomheden ikke overholder dens pligt til at underrette Lederne og optage forhandling, inden opsigelsen har fundet sted, kan Lederne rejse krav om, at virksomheden betaler en bod til Lederne for overenskomstbrud.

Det er vigtigt, at du oplyser virksomheden om, at du er medlem af Lederne for at sikre dig den beskyttelse, at virksomheden underretter Lederne inden opsigelse.

Har du spørgsmål om tillidshverv?

Spørg os om tillidshverv

Hvis du har brug for sparring omkring dit hverv som tillidsrepræsentant, er du velkommen til at kontakte Teamchef og advokat Mette Stimpel Stenled.

   

Telefon: 32 83 35 06

E-mail: mes@lho.dk

 

Kom godt videre

Mand_med_krydsede_arme_article-card_576x324

Vil du være talsperson?

Du er som talsperson med til at skabe gode løn- og arbejdsforhold for dine kolleger. I den forbindelse har du en række retningslinjer.

Mand_sidder_p_gulv_stue_article-card_576x324

Gode råd til GDPR-reglerne

Som tillidsvalgt behandler du med stor sandsynlighed andres persondata. Her får du 4 gode råd, der sikrer, at du overholder reglerne.

Kvinde_paa_gaden_smiler_article-card_576x324

Din stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelsen sætter rammen. Det er derfor vigtigt at have en opdateret stillingsbeskrivelse, hvis din stilling eller dine vilkår ændrer sig.