Kvinde_computer_eftertaenksom_content-header_768x384

Rekonstruktion – dine rettigheder

En rekonstruktion er sidste mulighed for at undgå konkurs. Hvis din arbejdsgiver er taget under rekonstruktion, hjælper Lederne dig med råd og vejledning.

Formålet med en rekonstruktion er at forsøge at undgå konkurs ved at rette op på en dårlig økonomisk situation. Under en rekonstruktion undersøger man fx, om man kan skaffe flere penge til driften, formindske gælden til virksomhedens kreditorer eller sælge dele af virksomheden.

Som ansat i en virksomhed, der er under rekonstruktion, kan fremtiden føles usikker. Derfor giver vi dig et overblik over dine rettigheder her. Du får også et indblik i, hvordan en rekonstruktion forløber trin for trin.

Hvad betyder rekonstruktion for dig som ansat?

Er din arbejdsgiver taget under rekonstruktion, betyder det som udgangspunkt ikke noget for dig som ansat.

Det vil sige, at du skal blive ved med at møde på arbejde, og du vil modtage løn til sædvanlig tid. Modtager du ikke din løn til sædvanlig tid, er det vigtigt, at du kontakter os med det samme.

Læs om manglende løn

Hvis du bliver opsagt og fritstillet under en rekonstruktion

Hvis du bliver opsagt og fritstillet i forbindelse med din arbejdsgivers rekonstruktion, har du som lønmodtager mulighed for at anmelde eventuelt manglende løn til den sociale garantifond, Lønmodtagernes Garantifond (LG).

LG udbetaler løn, feriepenge mv. i tilfælde, hvor arbejdsgiver ikke selv kan udbetale løn grundet rekonstruktion eller konkurs.

Står du i den uheldige situation, at din arbejdsgiver ikke kan udbetale din løn, har du som medlem af Lederne mulighed for at få råd og vejledning gennem hele forløbet med LG.

Se regler og få hjælp ved konkurs

Dine rettigheder før og efter rekonstruktionen

Hvis du har løn, lønandele eller feriepenge til gode for tiden inden rekonstruktionen, skal det anmeldes til rekonstruktøren – typisk en advokat, som står for rekonstruktionen.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at rekonstruktøren ikke er forpligtet til at afregne det, så længe virksomheden er under rekonstruktion.

Hvis du arbejder for rekonstruktøren under rekonstruktionen, og virksomheden efterfølgende går konkurs, skal du anmelde dine krav til LG.

I begge tilfælde kan Lederne hjælpe dig med at anmelde din manglende løn.

Rekonstruktøren har 14 dage fra rekonstruktionsdatoen til at tage stilling til, om han eller hun vil benytte din arbejdskraft. Hvis du bliver hjemsendt i den periode, skal du være opmærksom på, at du stadig skal stå til rådighed.

Sådan forløber en rekonstruktion trin for trin

1

Rekonstruktionen indledes

Din arbejdsgiver, eller en kreditor, anmoder om rekonstruktion til skifteretten. Det kaldes en rekonstruktionsbegæring.

Når skifteretten behandler anmodningen, vil de udnævne en rekonstruktør. Det er typisk en advokat, og det er hende eller ham, der skal stå for rekonstruktionen. Derudover udpeger skifteretten en uvildig regnskabskyndig, som typisk er en revisor.

2

En rekonstruktionsplan skal vedtages

Rekonstruktøren vil indkalde til et møde i skifteretten, senest fire uger efter rekonstruktionen er indledt. Mødet bliver kaldt “fire-ugers-mødet” eller “planmødet”, og her deltager virksomhedens kreditorer. Formålet er at vedtage en rekonstruktionsplan.

Før mødet laver rekonstruktøren et forslag til rekonstruktionsplanen, som skal indeholde:

  • En umiddelbar status og vurdering af aktiver og passiver
  • En beskrivelse af formålet med den anmeldte rekonstruktion
  • En plan for hvordan rekonstruktionen kommer til at foregå – herunder en plan for betaling af kreditorer

På mødet kan kreditorerne komme med ændringsforslag til rekonstruktionsplanen. Hvis et flertal af kreditorerne stemmer imod planen, vil rekonstruktionen typisk ophøre. Dermed vil virksomheden gå konkurs.

Der er ikke stemmeret til kreditorer, som står til at få deres tilgodehavende dækket fuld ud. Det vil oftest være tilfældet for dig som lønmodtager.

Hvis kreditorerne vedtager planen, og der derefter sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for den vedtagne plan, vil der igen blive indkaldt til møde i skifteretten.

3

Rekonstruktionsforslag skal vedtages

Senest 6 måneder efter planmødet skal rekonstruktøren indkalde til et afstemningsmøde i skifteretten. Det kaldes også “seks-måneders-mødet”.

Formålet med mødet er, at kreditorerne skal stemme om selve rekonstruktionsforslaget. Forslaget vil typisk indeholde et forslag til en tvangsakkord og/eller en virksomhedsoverdragelse.

En tvangsakkord er en gældsordning, hvor virksomheden kan blive gjort fri for sine gældforpligtelser. Det sker enten ved, at virksomheden skal betale en procentdel af gælden, eller at betaling af gælden bliver udsat.

Skifteretten stadfæster herefter forslaget. Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, vil virksomheden blive erklæret konkurs.

Rekonstruktøren kan i samråd med kreditorerne bede om at få afstemningsmødet udsat to gange med to måneder ad gangen. Rekonstruktøren skal 14 dage forud for mødet sende forslaget til alle, der bliver berørt af rekonstruktionen.

4

Rekonstruktion ophører

En rekonstruktion er normalt afsluttet i løbet af 6-12 måneder. Rekonstruktionen bliver afsluttet på én af følgende måder:

  • En akkordaftale. Dine lønmodtagerkrav kan dog ikke akkorderes, så du vil som lønmodtager få dine krav (løn mm.) dækket fuldt ud af din arbejdsgiver.
  • Virksomhedsoverdragelse. Den nye ejer vil overtage dit ansættelsesforhold og dække dine krav.
  • Konkurs. LG og konkursboet skal sammen dække dine krav.
  • Solvens. Din arbejdsgiver bliver igen solvent, og skal dække dine krav.

Mand_ser_vaek_text-image-50_50_576x324

Du kan låne penge gennem lederne

Står du uden indkomst grundet din arbejdsgivers rekonstruktion eller konkurs? Så kan du søge om et rentefrit lån gennem Lederne. Se vores guide til at søge et lån.