Kvinde_fra_siden_content-header_768x384

Håndtering af seksuel chikane

En af dine medarbejdere eller du oplever seksuel chikane på din arbejdsplads. Vi giver dig 8 gode råd til, hvordan du håndterer seksuel chikane som leder.

Selvom I behandler hinanden professionelt og respektfuldt i teamet eller på arbejdspladsen, kan der opstå situationer, hvor du som leder skal håndtere seksuel chikane.

Vores erfaring er, at jo hurtigere du handler, og jo bedre arbejdspladsen og du som leder er klædt på til at håndtere seksuel chikane, jo større er sandsynligheden for, at indsatsen får et positivt udfald. Både for arbejdspladsen og de involverede medarbejdere.

Her er 8 gode råd til, hvordan du skal håndtere seksuel chikane som leder.

1. Tag alle henvendelser alvorligt

Seksuel chikane er ofte tabubelagt, og det kan derfor være svært at sige det højt, både for den som føler sig krænket, eller den der anklages for at krænke. Det gælder også for vidner. Tag derfor alle henvendelser om seksuel chikane alvorligt, undgå at bagatellisere oplevelsen og håndtér det med respekt og forståelse.

Du kan fx sørge for, at de involverede har mulighed for at tale om oplevelserne med kompetente personer, de har tillid til. Det kan være kolleger, jeres arbejdsmiljørepræsentant, personer fra HR eller eksterne rådgivere.

2. Undersøg, hvad der skete

Start med at undersøge forholdene og afdække de faktiske handlinger og de involverede personers opfattelse af, hvad der skete. Forsøg at få alle parter, herunder eventuelle vidner, til at beskrive hvad der skete. Undgå at afdækningen kommer til at handle om beskyldninger eller hårde vurderinger af personlige egenskaber og opførsel.

Det er vigtigt, at du er med til at foretage en upartisk undersøgelse. Alle involverede skal føle, at deres version af historien bliver hørt og taget alvorligt. Det er helt naturligt, at der vil være forskellige opfattelser af en sag eller en konflikt.

I vores digitale kursus om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane, kan du lære mere om, hvordan du undersøger sagen trin for trin og tager snakken med de involverede.

KURSUS: STOP SEKSUEL CHIKANE

3. Udvis ro

Du skal være forberedt på, at seksuel chikane kan påvirke de personer, der er involveret i sagen, og at de kan opføre sig anderledes, end de plejer. Det er vigtigt, at du udviser diskretion over for alle de implicerede personer, og opfører dig roligt og professionelt - og ikke drager forhastede konklusioner. Det gør du fx ved at foretage en upartisk undersøgelse af hvad der er foregået – se også afsnit 2.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt offensivt at imødegå rygter, fx ved at informere kolleger og medarbejdere på et personalemøde.

Din sparringspartner til lederjobbet

Få nye øjne på dine udfordringer og gode råd til at håndtere dem. Ring til vores dygtige ledelsesrådgivere på 32 83 36 17, eller bestil en sparring.

4. Opsøg hjælp

Gør brug af al den hjælp, du kan få. En sag om seksuel chikane kan være konfliktfyldt, og det kan være en god ide, at du søger hjælp til at håndtere det.

Måske har I allerede redskaber på arbejdspladsen, du kan bruge til både at håndtere det og kortlægge sagen. Det kan fx være en personalepolitik eller en beredskabsplan.

Du kan også hente hjælp i vores digitale kursus om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane, hvor modul 4 giver konkrete værktøjer til, hvordan du håndterer en seksuel chikane-sag. (Sådan håndterer du sexchikane på arbejdspladsen | Stop Sexchikane (lederne.dk))

Hvis I har en HR-funktion eller HR-afdeling, er det er godt sted at starte med at bede om hjælp. Det kan også være en god ide at inddrage en ekstern mægler til konfliktløsning.

På Arbejdstilsynets hjemmeside, kan du se en liste over autoriserede rådgivningsvirksomheder inden for de psykosociale område.

KURSUS: STOP SEKSUEL CHIKANE

FÅ EKSTERN HJÆLP PÅ ARBEJDSTILSYNET.DK

5. Tag hånd om dine medarbejdere

Tag hånd om dine medarbejdere, både dem der er involveret i sagen, eventuelle vidner og de andre medarbejdere i teamet.

Grove krænkende handlinger kan være traumatiserende, og der kan være brug for at tilbyde psykisk førstehjælp til nogle eller flere medarbejdere. Her er det din arbejdsgiver, der skal sørge for, at der er psykologisk førstehjælp til rådighed.

6. Hold fast

Seksuel chikane er uacceptabel adfærd, som skal høre op med det samme. Som leder skal du være med til at gå forrest og bryde tabuet om seksuel chikane.

Selvom det kan være ubehageligt, skal du som leder stille høje krav til dine medarbejdere om, at der er nultolerance over for seksuel chikane. Du skal turde sige det højt og blive ved med at synliggøre det.

Det er vigtigt, at det ikke bliver medarbejdernes individuelle holdninger eller laveste fællesnævner, der sætter dagsorden.

Du kan downloade kodekset om seksuel chikane og gøre det tydeliggøre, at I ikke accepterer krænkende adfærd.

LEDERNES KODEKS MOD SEKSUEL CHIKANE

7. Søg løsninger

Det er ikke afgørende at udpege syndebukke eller få hævn. Derimod er det din opgave som leder at søge løsninger.

Er der tale om misforståelser, som ikke er blevet håndteret, kan en dialog mellem de involverede være en løsning. I andre tilfælde kan sagen måske løses med en undskyldning.

Hvis der derimod er tale om alvorlige krænkelser, kan du som leder være med til at anvende sanktioner over for krænkeren som fx påtale, advarsel, opsigelse eller bortvisning.

8. Brug din erfaring til at forebygge

Sager om seksuel chikane kan være hårde at komme igennem, men efterfølgende kan både du og dine kolleger trække på jeres erfaringer. Er der noget, I kan gøre for at forebygge? Var I godt nok klædt på, eller har I måske brug for en beredskabsplan, hvis der sker noget lignende igen?

Sørg for, at I gør det til en fælles opgave at forebygge seksuel chikane. Medarbejderrepræsentanter, herunder tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanterne, har også et ansvar for aktivt at være med til at drive en kultur uden seksuel chikane.

Mand_ser_vaek_text-image-50_50_576x324

Digitalt kursus: Forebyg og håndter seksuel chikane

Skab en tryg arbejdsplads uden seksuel chikane. I vores digitale kursus, rådgiver og vejleder vores eksperter i håndtering og forebyggelse af seksuel chikane.

Kvinde_cykler_text-image-50_50_576x324

Medlemmer fortæller

Hør om tre sager om seksuel chikane fra Ledernes egne medlemmer og få gode råd fra juriske eksperter og ledelseseksperter.

Inspiration til dig fra Lederstof.dk

MartinSkouHeidemann_article-card_576x324
Lederstof

Det skal være slut med lumre bemærkninger og letpåklædte damer i skurvognen

I Martin Skou Heidemanns tømrervirksomhed er målet 25% kvindelige lærlinge. Derfor er der nultolerance overfor sexistiske kommentarer.

DacherKeltner_article-card_576x324
Lederstof

Sådan undgår du selv at blive en krænker

Som leder bør du regelmæssigt give dig selv et etisk realitetstjek, så du ikke falder for magtens sødme og korrumperes af den. Det er ikke så svært.

Sexchikane_article-card_576x324
Lederstof

8 gode råd til at forebygge og håndtere sexchikane

Et år efter Sofie Lindes tale, der antændte anden bølge af #MeToo, har vi 8 gode råd til at forebygge og håndtere sexisme og krænkelser på arbejdspladsen.

Ofte stillede spørgsmål om seksuel chikane