Mand_i_sofa_content-header_768x384

Fem stress-faser du skal kende

Det er en ledelsesopgave at spotte stress og sætte ind over for stress. Her er faresignalerne, du skal reagere på.

Det kan være svært at spotte mentale sygdomme som stress og depression. Som regel ikke er det ikke fysisk synligt og ofte vil din medarbejder prøve at skjule sin stress over for dig og resten af teamet.

Derfor har vi samlet nogle af de faresignaler, du skal være opmærksom på, sammen med anvisninger til, hvordan du kan handle på dem. De fordeler sig i fem faser, som din medarbejder gennemgår, fra de er i høj trivsel til de udvikler alvorlig stress. Psykologer kalder det for stress-trappen.

Stress opstår ikke fra den ene dag til den anden, og jo tidligere du får grebet ind, jo bedre. Når du har viden om de fem faser og hvad der kendetegner dem, bliver det lettere for dig at spotte stress hos dine medarbejdere og sætte tidligt og målrettet ind, hvor du kan.

Guiden er udviklet i samarbejde med psykologerne Marie Kingston og Malene Friis Andersen, der blandt andet også står bag bogen: Stop Stress – Håndbog for ledere.  

Fem stress-faser, du skal kende

1

Tempereret og i trivsel

 • Krav til medarbejderen og medarbejderens ressourcer og kompetencer hænger sammen
 • Du oplever en motiveret medarbejder, der kan arbejde fokuseret, og som løser opgaverne
 • Medarbejderen har energi og bidrager engageret
 • Medarbejderen udvikler sig og lærer gradvist

Sådan kan du handle på det:
I denne fase skal dine medarbejdere helst befinde sig det meste af tiden, så her handler det om at forebygge stress og bevare den gode trivsel.

2

Opvarmet under begyndende press

 • Kvaliteten i medarbejderens arbejde falder lidt
 • Indimellem mangler medarbejderen overblik og kan have svært ved at prioritere i opgaver
 • Der kan opstå konflikter i teamet
 • Begyndende stress-symptomer, hvor medarbejderen kan opleves som utålmodig, irritabel og kort for hovedet eller går, taler og spiser hurtigere end normalt

Sådan kan du handle på det:

Det er ikke farligt for medarbejderen at være i den opvarmede fase i kortere perioder, men det må ikke blive normen for den enkelte medarbejder eller i teamet. Derfor skal du være ekstra opmærksom på din medarbejder og gribe ind, hvis personen ikke hurtigt kommer i trivsel igen.

3

Opvarmet under vedvarende pres

 • Stresssymptomer som søvnbesvær, koncentrationsproblemer, mave- og brystsmerter og manglende energi
 • Medarbejderen tvivler på egne evner og kompetencer
 • Medarbejderen har svært ved at prioritere i egne opgaver og laver ofte fejl
 • Du kan opleve flere sygedage end normalt
 • Medarbejderen undviger eller snakker uden om, hvis du spørger ind til, hvordan personen har det.

Sådan kan du handle på det:

Det kan være farligt for medarbejderen at være i den opvarmede fase, og det er vigtigt, at du som leder tager styringen og tager problemet alvorligt, også selvom din medarbejder afviser din hjælp.

Se konkrete anvisninger i næste trin (trin 4)

4

Nedsmeltet under langvarigt pres

 • Alvorlige fysiske stresssymptomer fx hjertebanken, svimmelhed, trykken for brystet vejrtrækningsproblemer
 • Alvorlige psykiske stresssymptomer fx tab af selvkontrol, tristhed, grådlabilitet, tankemylder, nedsat overskud og livsglæde
 • Medarbejderen er ineffektiv og laver alvorlige fejl eller løser kun få opgaver
 • Medarbejderen er ikke i trivsel, men trist og udmattet og kan finde på at isolere sig socialt. Der vil ofte være en markant ændring i måden, din medarbejder opfører sig på
 • Medarbejderen har mange eller flere sygedage

Sådan kan du handle på det:

Det er farligt for medarbejderen at være i den nedsmeltede fase, og det er vigtigt, at du som leder tager styringen og tager problemet alvorligt, også selvom din medarbejder afviser din hjælp.

 • Du skal tage snakken med din medarbejder om, hvordan personen trives.
 • Du skal hjælpe til med at prioritere i medarbejderens opgaver og fjerne opgaver eller noget af belastningen og sikre, at medarbejderen har social støtte. Det kan fx være kolleger, der i en periode rykker tættere på medarbejderen og hjælper med sparring, konkrete opgaver eller flere pauser i løbet af dagen.
 • Hvis det er svært at få din medarbejder i tale, kan du overveje, om der er mulighed for professionel hjælp, fx fra HR eller en psykolog, hvis I har en sundhedsforsikring eller andre tiltag på arbejdspladsen. Men husk, at du som leder skal deltage aktivt, fx via fælles møder.
5

Udbrændt under massivt pres

 • Her vil medarbejderen typisk være sygemeldt i længere tid og kan ikke længere løse sine opgaver
 • Stressen kan have udløst en stressrelateret depression eller stressudløst angst

Sådan kan du handle på det:

 • Det er afgørende, at du som leder holder kontakten til din medarbejder og skaber gode forløb for, at medarbejderen kan komme tilbage til arbejdspladsen
 • Undersøg om der er mulighed for professionel hjælp, fx fra HR eller en psykolog, hvis I har en sundhedsforsikring eller andre tiltag på arbejdspladsen. Men husk, at du som leder skal deltage aktivt, fx via fælles møder. 

Din sparringspartner til lederjobbet

Få nye øjne på dine udfordringer og gode råd til at håndtere dem. Ring til vores dygtige ledelsesrådgivere på 32 83 36 17, eller bestil en sparring.

Mere om trivsel og stress

Kvinde_spejles_i_vindue_article-card_576x324

Sådan forebygger du stress

Få konkrete redskaber til, hvordan du forebygger stress hos dine medarbejdere, så du kan sætte tidligt ind.

Mand_med_hue_udenfor_article-card_576x324

Spot og håndter stress

Få konkret og brugbar viden om, hvordan du spotter og håndterer stress hos dine medarbejdere.

Kvinde_drikker_kaffe_article-card_576x324

Sygefravær hos dine medarbejdere

Når du som leder håndterer en medarbejders sygefravær rigtigt, skaber det tryghed for både medarbejderen og kollegerne.