Aeldre_dame_smiler_siddende_content-header_768x384

Sygemeldt medarbejder tidsfrister og opgaver

Hvis en medarbejder er syg i længere tid, skal du som leder blandt andet sikre en dialog med medarbejderen og anmelde sygdom på virk.dk inden 5 uger.

1

Skab dialog fra første sygedag

Det er vigtigt, at du er i løbende dialog med medarbejderen. Har I en HR-afdeling, kan de hjælpe dig.

Det skal du gøre som leder:

 • Være i løbende dialog med medarbejderen og HR, hvis I har en.
 • Følge arbejdspladsens sygefraværspolitik, hvis der er en.
 • Indkalde til den lovpligtige sygefraværssamtale efter 4 uger.
 • Eventuelt udfylde en mulighedserklæring.
 • Eventuelt bede om en lægeerklæring i form af en friattest/varighedserklæring, hvis sygemeldingen varer længere end 14 dage. Kontakte medarbejderens hjemmekommune for at få hjælp til fastholdelse, refusion, m.m., hvis I ikke har en HR-afdeling.
 • Bruge kommunens Fast track-ordning, hvor kommunen tager kontakt tidligere til dig og din medarbejder, hvis I vurderer, at medarbejderen er syg mere end 8 uger.

Det skal medarbejderen gøre:

 • Deltage i den i løbende dialog.
 • Følge virksomhedens sygefraværspolitik.
 • Deltage i lovpligtige møder og udfylde lovpligtige skemaer.
 • Gå til lægen.
 • Benytte eventuelt helbredssikringsordning gennem virksomheden eller gennem egen pensionsordning.
2

Hold sygefraværssamtalen inden 4 uger

Du skal holde den lovpligtige sygefraværssamtale senest 4 uger efter første sygemelding.

3

Anmeld sygdom på virk.dk inden 5 uger

Du skal anmelde sygemeldingen på virk.dk inden 5 uger for at sikre, at arbejdspladsen får refusion af sygedagpenge når medarbejderen har ret til løn under sygdom.

Som leder skal du:

 • Anmelde sygdom på virk.dk.
 • Holde den løbende dialog med medarbejderen.
 • Aftale med medarbejderen, hvad der skal meldes ud til kollegerne om sygefraværet.
 • Lave en fastholdelsesplan.
 • Få eventuelt en lægelig vurdering (friattest / varighedserklæring).
 • Undersøge, om I kan bruge sundhedsforsikringer, pensionsordninger, personlig assistance (en handicapkompenserende ordning), delvis sygemelding eller §56 (betalt sygefravær ved kronisk sygdom).

Medarbejderen skal:

 • Holde løbende dialog.
 • Udfylde oplysningsskema senest 8 dage efter, at medarbejderen har modtaget skemaet.
 • Medarbejderen får skemaet i e-boks. Svare på henvendelser fra kommunen om sygefraværet.
4

Følg op på fastholdelsesplanen ved langvarig sygdom

Medarbejderen indkaldes til første samtale i jobcentret senest otte uger efter første sygedag. Efter samtalen afgør kommunen, om medarbejderen har ret til sygedagpenge.

Som leder skal du:

 • Sørge for at fastholde jævnlig dialog med medarbejdere, fx i telefonen
 • Følge op på fastholdelsesplanen. Kan medarbejderen lige så stille komme tilbage på arbejde på nedsat tid? Holder planen eller skal den justeres? Hvad kan hjælpe medarbejderen godt tilbage?
 • Huske på, at resten af dine medarbejdere også er påvirket af sygefraværet. Måske bliver de nødt til at løse flere og andre opgaver, end de plejer.

Medarbejderen skal:

 • Til 1. samtale i jobcentret.
 • Bidrage til og følge fastholdelsesplanen
5

Afklar om retten til sygedagpenge og refusion fortsætter

Efter 22 uger udløber retten til sygedagpenge automatisk, hvis ikke medarbejderen opfylder nogle særlige kriterier. I så fald får medarbejderen en anden ydelse, der giver refusion svarende til kontanthjælp.

Som leder skal du:

 • Finde ud af, om sygedagpengene og refusionen bliver udvidet ud over de 22 uger. Spørg din medarbejder eller kommunen.
 • Fastholde dialogen med medarbejderen ift. perspektiverne for tilbagevenden.
 • Vurdere konsekvenserne af sygefraværet for resten af dine medarbejdere, jeres opgaver og for virksomhedens økonomi.
 • Søge viden og sparring hos HR eller egen leder

Medarbejderen skal:

 • Deltage i opfølgning ved de lovpligtige samtaler i jobcentret. Der er minimum fire de første seks måneder. Derefter bliver behovet individuelt vurderet.
Mand_laener_op_ad_stol_text-image-50_50_576x324

Sådan håndterer du sygefravær

Få viden om sygdom, reglerne for sygefravær og konkrete værktøjer til at spotte faresignaler og tale om sygdom med dine medarbejdere.

Mand_med_briller_telefon_text-image-50_50_576x324

Guide til sygefraværssamtalen

Her får du en guide til at håndtere sygefraværssamtalen med en medarbejder både før, under og efter samtalen.

Inspiration til dig fra Lederstof.dk

RikkeHamilton_article-card_576x324
Lederstof

Skal du fortælle om det på jobbet, hvis privatlivet vælter?

Kommer en skilsmisse, et dødsfald i familien eller andre kriser arbejdspladsen ved? For Rikke Hamilton var det en positiv oplevelse at dele.

PsykiskSygdom_article-card_576x324
Lederstof

Sådan gør du, hvis din medarbejder rammes af psykisk sygdom

Hver 3. dansker får i løbet af livet en psykisk sygdom. Læs her, hvad du kan gøre for en ramt medarbejder.

NikolaiFriesFarsoee_article-card_576x324
Lederstof

»Det værste er at tie og lade som ingenting«

Når døden kommer, bør man have et beredskab. En præst mener, at ledere skal udnævne sorgambassadører.

Ofte stillede spørgsmål om sygefravær