Mor_paa_barsel_content-header_768x384

Løn og barselsdagpenge når du er på orlov

Du har ret til barselsdagpenge, hvis du har optjent retten til at modtage dagpenge. Om du kan få løn under orlov, afhænger af dine ansættelsesvilkår.

Når du bliver forælder, har du ret til orlov på barselsdagpenge, hvis du har optjent retten til at modtage dagpenge. Det gælder uanset om du er i arbejde eller ledig.

Hvis du er i arbejde, kan du have ret til løn under orlov. Det afhænger af, om det er aftalt med din arbejdsgiver i din kontrakt eller overenskomst og om du er offentlig eller privat ansat.

Du har også mulighed for at genoptage arbejdet samtidig med din orlov og dermed forlænge eller udskyde dine barselsdagpenge.

Reglerne her gælder, hvis dit barn er født den 2. august 2022 eller senere.

Barselsdagpenge, hvis du er i job

Hvis du får hel eller delvis løn under orloven, er det din arbejdsgiver, der får udbetalt barselsdagpengene. Det kaldes refusion. Hver gang der udbetales en uge med løn, bruges en uge med barselsdagpenge.

Hvis du stopper med at få løn under din orlov som ansat, kan du have ret til at søge om barselsdagpenge hos Ubetaling Danmark, hvis du opfylder nogle betingelser om beskæftigelse. Du skal søge om barselsdagpenge senest otte uger efter din første fraværsdag uden løn.

Søg barselsdagpenge på borger.dk

Hvis du er privatansat

Hvis du er ansat i det private, er din ret til løn under orlov aftalt i din individuelle kontrakt eller en eventuel kollektiv aftale, fx Lederaftalen.

Som mor har du som udgangspunkt efter funktionærloven ret til halv løn fra minimum fire uger før din forventede fødsel til 14 uger efter din fødsel. Hvis du føder før terminsdatoen, bliver din orlov med løn forkortet. Modsat bliver din orlov med løn forlænget, hvis du føder efter din terminsdato.

Læs Lederaftalen

Er du i tvivl om dine rettigheder?

Kontakt os via Selvbetjeningen, hvis du har spørgsmål om løn og dagpenge under orlov. Vores jurister sidder klar til guide dig godt videre.

Hvis du er offentligt ansat

Som offentlig ansat vil din ret til løn under orlov afhænge af, om du er ansat i staten, en region eller en kommune. Det afhænger som hovedregel af din overenskomst.

Som offentlig ansat har du ret til mellem seks og otte ugers fuld løn før termin og op til 26 ugers fuld løn efter fødsel.

Se mere om overenskomster

Barselsdagpenge hvis du er ledig

Dagpenge under orlov, hvis du er selvstændig

Arbejde med forlængelse af barselsdagpenge

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du genoptager arbejdet delvist under din orlov. På den måde kan du forlænge perioden med barselsdagpenge tilsvarende. Du kan for eksempel genoptage dit arbejde på halv tid i fire uger til halv løn suppleret med halve barselsdagpenge. Det forlænger dine barselsdagpenge med fire uger på deltid.

Du skal dog være opmærksom på, at du mister retten til at forlænge din orlov på barselsdagpenge med otte eller 14 uger, hvis du vælger denne mulighed.

Arbejde uden forlængelse af barsesldagpenge

Hvis du genoptager dit arbejde delvist under din orlov uden at forlænge orlovsperioden tilsvarende, kan du udskyde den del af orloven, der ikke bliver holdt og dermed gemme barselsdagpengene til senere.

Kom godt videre

Far_smiler_sn_p_gulv_article-card_576x324

Regler for barsel

Som ansat har du ret til orlov og barsel, når du skal være forælder. Bliv klogere på dine forskellige muligheder for at planlægge orloven.

Gravid_kvinde_i_stue_article-card_576x324

Dine rettigheder som gravid

Når du er gravid, har du en række rettigheder og muligheder, fx når du skal til undersøgelser eller hvis du bliver syg i forbindelse med din graviditet.

Kvinder_og_baby_article-card_576x324

Skal du adoptere?

Når du adopterer, har du ret til at holde orlov. Dine rettigheder afhænger blandt andet af dine ansættelsesvilkår, og hvor du modtager barnet.