Du har ret til sorgorlov hvis du mister dit barn

Hvis dit barn ulykkeligvis dør eller bortadopteres, har du ret til sorgorlov. Under din sorgorlov kan du have ret til at få dagpenge.

Som forældre giver barselsloven dig ret til sorgorlov, hvis dit barn er dødfødt, dør inden det fylder 18 år eller bortadopteres, inden det er 32 uger gammel. Du har ret til sorgorlov, uanset om du er ansat i det private eller offentlige.

Det er en lægelig vurdering, om det er en dødfødsel eller en abort. Som udgangspunkt betragtes det som en abort, indtil fosteret er 22 uger.

Sorgorlov ved flerlinger

Hvis I mister ét tvillingebarn ved en dødfødsel, har begge forældre ret til 26 ugers sorgorlov. I en sådan situation, får I ikke 13 ugers ekstra barselsorlov hver, da der ikke længere er to levendefødte børn ved samme fødsel.

Mister I et af børnene efter fødslen, beholder I de 13 ugers ekstra barselsorlov – og har selvfølgelig også ret til 26 ugers sorgorlov.

Sorgorlov med dagpenge

Som forælder på sorgorlov kan du have ret til dagpenge, uanset om du er lønmodtager, selvstændig, ledig eller har en anden arbejdssituation.

Du kan modtage dagpenge i op til 26 uger - det vil sige 6 måneder. Sorgorloven starter dagen efter barnet dør, og som forælder kan du arbejde helt eller delvist under orloven. Du kan også veksle mellem arbejde og orlov i dagpengeperioden. Som offentligt ansat har du ret til løn i orlovsperioden på op til 26 uger.

Læs hvilke betingelser, du skal opfylde for at modtage dagpenge under sorgorlov herunder.

Som lønmodtager

For at modtage dagpenge under din orlov skal du opfylde tre betingelser:

  • Du er ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
  • Du har arbejdet i mindst 160 timer inden for de seneste 4 hele måneder før orloven. 
  • Du har arbejdet i mindst 40 timer om måneden i mindst 3 af de 4 måneder.

Som selvstændig

Som selvstændig skal du opfylde følgende betingelser for at få dagpenge under sorgorlov:

  • Du har arbejdet i mindst 18,5 timer om ugen i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
  • Du har arbejdet mindst 18,5 timer om ugen den seneste måned, før du går på orlov.
  • Der er overskud i din virksomhed.

Har du arbejdet i mindre end 6 måneder som selvstændig, kan du tælle perioder med, hvor du har været lønmodtager. Perioder med barselsdagpenge, sygedagpenge, eller arbejdsløshedsdagpenge bliver ikke regnet med som arbejde.

Ledig

Er du ledig, kan du få dagpenge under sorgorlov, hvis du har ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse. For at få ret til det, skal du melde dig ledig i din a-kasse, og stille dig til rådighed som jobsøgende i dit jobcenter.

Anden arbejdssituation

Står du i en anden arbejdssituation? Som medlem af Lederne kan du få hjælp af vores juridiske konsulenter.

Læs om sorgorlov på Borger.dk

Har du spørgsmål til dine rettigheder?

Har du spørgsmål til sorgorlov?

Vores juridiske konsulenter sidder klar til at hjælpe dig. Ring på 32 83 32 83, eller skriv til os.

32 83 32 83
Mandag - TorsdagFredag
8.00-17.008.00-16.00

Kom godt videre

Barn_syg_article-card_576x324

Barn syg

Hvis dit barn bliver syg og har brug for pasning er der forskellige regler og muligheder for fravær. Det afhænger af din kontrakt eller overenskomst.  

Hnder_holder_i_hnd_article-card_576x324

Pludselig ulykke eller sygdom

Hvis dine pårørende pludselig kommer ud for en ulykke eller bliver alvorligt syge, kan du have ret til fravær fra dit arbejde.

Mor_passer_barn_article-card_576x324

Orlov til at passe en pårørende

Vil du passe en nær pårørende, der har et handicap eller en alvorlig sygdom? Du kan have ret til at tage orlov fra dit arbejde.