Mand_ved_skrivebord_smiler_content-header_768x384

Sygedapenge sikrer din indtægt

Hvis du bliver syg eller kommer til skade, så du ikke kan arbejde i en begrænset periode, kan du have ret til sygedagpenge.

Sygedagpenge sikrer dig en indtægt, hvis du i en periode ikke kan arbejde eller stå til rådighed som ledig.

Hvis du er i job, er det i de fleste tilfælde din arbejdsgiver, der udbetaler sygedagpengene. Hvis du ikke har ret til løn eller sygedagpenge fra din arbejdsgiver, kan du have ret til sygedagpenge gennem kommunen.

Du skal opfylde nogle betingelser for at få sygedagpenge, og du kan få dem i en begrænset periode.

Få hjælp til sygedagpenge

Betingelser for sygedagpenge

Du kan have ret til sygedagpenge, hvis du i en periode ikke kan arbejde, fordi du er syg eller er kommet til skade. Det gælder, uanset om du er i arbejde eller ledig.

Du skal opfylde et af følgende punkter for at søge sygedagpenge:

 • Du er i arbejde og har været det i mindst 240 timer inden for de seneste seks måneder, før du blev syg.
 • Du er ikke berettiget til sygedagpenge fra din arbejdsgiver.
 • Du har ret til dagpenge fra a-kassen, hvis du ikke var blevet syg eller kommet til skade.
 • Du har inden for den sidste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse.
 • Du er ansat i et fleksjob.

Læs mere om sygedagpenge på Borger.dk

Læs mere om fleksjob

Så længe kan du få sygedagpenge

Du kan som hovedregel få sygedagpenge i højst 22 uger inden for en periode på ni måneder. Sygedagpengene kan forlænges, hvis kommunen vurderer, at du opfylder betingelserne for forlængelse.

Som udgangspunkt kan du få udbetalt sygedagpenge fra din første fraværsdag. Udbetalingen af sygedagpenge stopper den dag, du er arbejdsdygtig igen.

Du kan se betingelserne for forlængelse af sygedagpenge på borger.dk.

Se betingelser på borger.dk

Hvis du bliver syg, mens du er ledig

Hvis du er ledig eller modtager supplerende dagpenge fra a-kassen, skal du melde dig syg på jobnet.dk den første dag, du er syg, eller kontakte din a-kasse.

Hvis du får dagpenge fra din a-kasse, fortsætter a-kassen med at udbetale dagpenge de første 14 dage, du er syg. Herefter får du sygedagpenge fra kommunen.

Log på jobnet.dk

Kontakt Ledernes a-kasse

Sådan melder du dig syg som ledig

Sådan får du sygedagpenge – trin for trin

 1. Sygemeld dig hos arbejdsgiver eller a-kasse
  Hvornår: Hurtigst muligt på din første sygedag.

  Hvis du er i arbejde, sygemelder du dig hos din arbejdsgiver efter de regler, der gælder for din arbejdsplads. Arbejdsgiver giver din kommune besked om din sygemelding.

  Hvis du er ledig og medlem af en a-kasse, sygemelder du dig på jobnet.dk. Så får din a-kasse automatisk besked. A-kassen giver din kommune besked om din sygemelding.

  Log på jobnet.dk
 2. Udfyld oplysningsskema i Mit Sygefravær
  Hvornår: Senest otte dage efter det er sendt fra kommunen.

  Du modtager et digitalt oplysningsskema fra kommunen. Det skal du udfylde i Mit fravær. Her skal du bl.a. oplyse, hvor længe du forventer at være sygemeldt, og hvordan sygdommen vil påvirke din evne til at arbejde i fremtiden. Du modtager skemaet på borger.dk, i Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk.

  Log på Mit Sygefravær på borger.dk
 3. Følg op på din sygemelding med arbejdsgiver og kommune
  For at sikre din ret til sygedagpenge skal du deltage i løbende samtaler med din arbejdsgiver og kommune. Formålet er at støtte dig bedst muligt i at komme tilbage i job.

  Tjekliste ved langtidssygemelding

Kom godt videre

Kvinde_pudser_nse_article-card_576x324

Dokumenter din sygdom

Hvis du er sygemeldt, har din arbejdsgiver ret at til bede om dokumentation. Bliv klogere på de forskellige former.

Mand_p_vrksted_article-card_576x324

Har du fået en arbejdsskade?

En arbejdsskadesag kan være en lang proces, og vi kan guide dig gennem hele forløbet – lige fra anmeldelse til afgørelse.

Kvinde_p_vrksted_article-card_576x324

Fleksjob til nedsat arbejdsevne

Hvis du kan arbejde begrænset, selv om din arbejdsevne er nedsat, kan fleksjob være din mulighed for at blive på arbejdsmarkedet.