Mand_i_tog_content-header_768x384

Loyalitet og tavshedspligt

Du har loyalitets- og tavshedspligt over for din arbejdsgiver. Du skal desuden være ekstra opmærksom på din position som rollemodel, når du er leder.

Du har pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Det gælder også, hvis du bliver fritstillet eller suspenderet i forbindelse med en opsigelse. Du har ligeledes tavshedspligt før og efter en ansættelse.

Herunder kan du se, hvad du skal være opmærksom på for at overholde din loyalitets- og tavshedspligt.

Loyalitetspligt

Du har pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke må:

 • Tale negativt om din virksomhed (fx på sociale medier)
 • Tale negativt om ledelsen (fx på sociale medier)
 • Starte en konkurrerende virksomhed under din ansættelse
 • Nægte at udføre opgaver
 • Handle uærligt
 • Forsøge at få andre ansatte til at sige op

Hvis du bryder loyalitetspligten

Hvis du bryder din loyalitetspligt, kan du risikere at få en advarsel, blive mødt med et erstatningskrav, blive opsagt eller i værste fald blive bortvist.

Tavshedspligt

Du har tavshedspligt over for din arbejdsgiver. Det betyder, at du ikke må viderebringe eller udnytte fortrolige oplysninger eller forretningshemmeligheder om virksomheden. Tavshedspligten gælder både under ansættelsen, og efter du er fratrådt.

Forretningshemmeligheder er viden om din arbejdsgiver, som ikke er alment tilgængelig, fx viden om:

 • Økonomiske forhold
 • Kundeforhold og kundeliste
 • Leverandørforhold
 • Strategiske planer
 • Tekniske tegninger
 • Priskalkulationer

Hvis du bryder tavshedspligten

Bryder du din tavshedspligt, kan du risikere bortvisning, erstatning, nedlæggelse af forbud og påbud, betaling af en godtgørelse fastsat af domstolene samt straf.

Der kan også være aftalt i din kontrakt, at du skal betale et fastsat kompensationsbeløb - en såkaldt konventionalbod - hvis du overtræder tavshedspligten.

Sådan overholder du din loyalitets- og tavshedspligt

Tænk dig godt om, inden du deler informationer og holdninger om din arbejdsplads. Vær opmærksom på, at du ikke kun er underlagt loyalitets- og tavshedspligt i arbejdstiden. Det gælder også i fritiden og på sociale medier, selvom du bruger din private profil.

Det er fx nemt at komme til at dele ud af din viden og holdninger om kunder, samarbejdspartnere, kolleger eller virksomheden generelt, når du ikke er på arbejde.

Vis et godt eksempel som leder

Selvom loyalitets- og tavshedspligten gælder for alle medarbejdere uanset position, er det vigtigt, at du som leder sætter et godt eksempel.

Det kan være en skærpende omstændighed, hvis du som leder optræder illoyalt eller bryder din tavshedspligt. Det vil sige, at den samme situation vedrørende illoyalitet kan resultere i en advarsel for en menig medarbejder, men være tilstrækkelig grund til opsigelse for en leder.

Som leder er du med andre ord rollemodel, og har et ansvar for at sikre virksomhedens omdømme.

Kvinde_rdgiver_griner_text-image-50_50_576x324

Juridisk rådgivning

Få juridisk rådgivning om dine ansættelsesvilkår – så er du sikker på, at dine rettigheder bliver overholdt. Du hører fra os inden for 24 timer på hverdage.

Kom godt videre

Mand_ved_skrivebord_computer_article-card_576x324

Når du forlader arbejdspladsen

Du skal sige farvel til din arbejdsplads, er fritstillet eller i en opsigelsesperiode. Brug tjeklisten og se, otte områder du skal være opmærksom på.

Mand_i_sofa_article-card_576x324

Er du blevet opsagt?

Få styr på reglerne. Beregn dit opsigelsesvarsel, og få et juridisk tjek af din opsigelse, så du er sikker på, at dine rettigheder bliver overholdt.

Kvinde_med_computer_aften_article-card_576x324

Fratrædelsesaftale

Din fratrædelsesaftale kan ikke ændres, når den er underskrevet. Få gode råd, skabeloner, og send den til tjek hos vores juridiske rådgivere.