Kvinde_pudser_naese_content-header_768x384

Dokumentation for dit sygefravær

Hvis du er væk fra jobbet på grund af sygdom, har din arbejdsgiver ret at til bede om dokumentation. Bliv klogere på de forskellige former.

Hvis du bliver syg, kan din arbejdsgiver bede om dokumentation for, at du er syg og en vurdering af, hvordan og hvor længe det vil berøre dit arbejde.

Dokumentationen kan være i form af en tro- og loveerklæring, en mulighedserklæring, en friattest og en varighedserklæring. De er tænkt som redskaber, som I sammen kan bruge til fx at tilrettelægge dine opgaver bedst muligt for både dig og arbejdspladsen under og efter dit sygefravær.

Hvilken form for dokumentation der er relevant, afhænger af din konkrete situation.

Få juridisk hjælp til din dokumentation

Har du spørgsmål til dokumentation af sygdom?

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om dokumentation af dit fravær.

32 83 32 83
Mandag - TorsdagFredag
8.00-17.008.00-16.00

Dit ansvar for dokumentation

Det er din arbejdsgiver, der skal bede om dokumentation for dit fravær, men du har ansvaret for at aflevere dokumentationen inden for den frist, du får. Hvis du ikke kan overholde fristen, skal du tage en dialog med din arbejdsgiver om det, så du undgår, at det går ud over din ansættelse.

Din arbejdsgiver ikke har ret til at vide, hvad du fejler, men det kan i nogle tilfælde være en god idé at fortælle det alligevel.

Tro- og loveerklæring

I en tro- og loveerklæring bekræfter du, at dit fravær skyldes sygdom. Din arbejdsgiver kan bede om en tro-og loveerklæring fra din første sygedag og har ret til at modtage den på din anden fraværsdag.

 • Din arbejdsgiver skal sørge for, at du får udleveret en erklæring.
 • Du skal udfylde erklæringen og sende den til din arbejdsgiver.
 • Tro- og loveerklæringen er gratis.

Mulighedserklæring

Mulighedserklæringen er er skema, som du udfylder sammen din arbejdsgiver ud fra en dialog om, hvordan dit helbred og dine arbejdsopgaver spiller bedst muligt sammen. Formålet med mulighedserklæringen er at bidrage til en proces for at få dig godt tilbage på arbejdet.

En mulighedserklæring beskriver:

 • Hvilke begrænsninger din sygdom giver dig.
 • Hvordan sygdommen påvirker dine opgaver.
 • Din og arbejdsgivers forslag til ændringer i dit arbejde.

Der er ingen regler for, hvornår i forløbet din arbejdsgiver kan bede om, at I udfylder erklæringen. I kan bruge mulighedserklæring, uanset om du er syg i kortere eller længere tid eller af flere omgange.

Når du og arbejdsgiver har udfyldt mulighedserklæringen, skal din læge udfylde resten med en lægefaglig vurdering af det, du og din arbejdsgiver er nået frem til.

Din arbejdsgiver skal betale mulighedserklæringen.

Hent mulighedserklæring på star.dk

Friattest

Friattesten er en læges dokumentation for, at dit fravær skyldes sygdom. Attesten udfyldes af enten din læge eller en speciallæge, du selv vælger.

Friattesten bruges typisk, hvis det ikke er muligt at lave en mulighedserklæring. Fx hvis du bliver syg, mens du er opsagt, eller hvis du er så syg, at du ikke kan deltage i en samtale med din arbejdsgiver.

Varighedserklæring

En varighedserklæring er en lægens skøn over, hvor længe du er fraværende på grund af sygdom.

Arbejdsgiver kan bede om en varighedserklæring fra dig, din læge eller en specialist valgt af dig. Varighedserklæringen følger reglerne i funktionærloven, som siger, at arbejdsgiver først kan bede om erklæringen, når du har været sygemeldt i mere end 14 dage.

Du skal skaffe dokumentationen så hurtigt som muligt. Hvis der er ventetid hos fx en speciallæge, anbefaler vi, at du afstemmer fristen for at aflevere erklæringen med din arbejdsgiver.

Din arbejdsgiver skal betale varighedserklæringen.

Sådan dokumenterer du dit fravær

 1. Reager, når arbejdsgiveren beder om dokumentation
  Få tid hos din læge.
 2. Afklar fristen for aflevering
  Afstem med din arbejdsgiver, hvornår du kan aflevere dokumentationen.
 3. Få udfyldt dokumentationen
  Alt efter hvilken slags dokumentation, der er tale om, udfylder du den selv eller sammen med din arbejdergiver og/eller læge.
 4. Aflever dokumentation
  Når dokumentationen er udfyldt, afleverer du den til arbejdsgiver.

Har du spørgsmål om dit fravær?

Ring eller skriv til os. Vores juridiske konsulenter sidder klar til at hjælpe dig og svare på dine spørgsmål.