Kvinde_smiler_content-header_768x384

Få hjælp med sager der vedrører dit job

Opstår der en tvist mellem dig og din arbejdsgiver, hvor den eneste løsning er en retssag, kan Ledernes advokater føre din sag.

Hvis der er opstået en tvist mellem dig og din arbejdsgiver, som I ikke kan løse med en forhandling, kan Lederne hjælpe dig med en retssag. Det kan fx være i forbindelse med sager om opsigelse, bortvisning, bonus, klausuler eller sygdom.

Vi hjælper også med arbejdsskadesager, heriblandt både om anerkendelse af arbejdsskader og ansvar for arbejdsskader, eller sager relateret til arbejdsgivers konkurs – som fx anerkendelse af lønkrav mv.

Hjælp til at føre din retssag

De fleste uenigheder kan løses ved en forhandling mellem dig og din arbejdsgiver. Hvis sagen ikke kan løses med et forlig mellem jer, vil vi først vurdere, om sagen er egnet til at blive videreført ved domstolene.

Vurderer vi, at du kan anlægge en retssag, står vores erfarne advokater klar til at hjælpe dig ved samtlige domstole i Danmark - også ved Højesteret. Vi anlægger ca. 120 nye retssager hvert år.

En sag er egnet til at blive videreført ved domstolene, når:

 • Vi vurderer at kunne vinde sagen
 • Sagen vedrører ansættelses- og civilretlige forhold
 • Sagen kan føres ved en dansk domstol efter dansk ret
 • Sagen er opstået efter din indmeldelse i Lederne

Hvad er stævning?

En stævning er et dokument, som en sagsøger (personen, der lægger sag an mod en anden part) bruger til at indlede en retssag ved en domstol.

Stævningen danner med andre ord det indledende grundlag for sagen. Derfor skal stævningen indeholde en vis række formelle krav, herunder:

 • Fulde navne og adresser på de involverede parter (sagsøger og sagsøgte)
 • Navnet på den ret, hvor sagen bliver anlagt
 • En beskrivelse af, hvad sagen drejer sig om (sagsfremstilling)
 • En beskrivelse af, hvad sagsøger ønsker at få ud af sagen (sagsøgers påstand)
 • En liste med bevismateriale, som sagsøger vil fremføre under sagen
 • Sagsøgers forslag til sagens behandling og håndtering
 • Frist for hvornår kravene skal være opfyldt

Hvis du ønsker at føre en privat voldgiftssag

Som udgangspunkt bliver civile tvister afgjort af de almindelige domstole. Dig og din arbejdsgiver kan dog af forskellige årsager vælge at bruge voldgiftsretten i stedet.

Hvad er voldgiftsretten?

Hvis din arbejdsgiver lægger sag an mod dig

I nogle situationer vælger en virksomhed at lægge sag an mod en ansat eller tidligere ansat. Det sker fx, hvis en virksomhed mener, at den ansatte har krænket konkurrenceklausuler, lov om forretningshemmeligheder m.v. Ofte ses det også, at virksomheden rejser et erstatningskrav mod den ansatte.

Hvis du er blevet stævnet eller har modtaget varsel om stævning, hjælper Lederne dig med en vurdering af sagen. Lederne indtræder også i sagen som din repræsentant, hvis vores almindelige betingelser for at føre sager er opfyldt.

Har du spørgsmål til retssager?

Kontakt vores advokater

Har du et spørgsmål til retssagsgruppen, så kan du kontakte os via Selvbetjeningen, og få hjælp af vores advokater.

32 83 32 83
Mandag - TorsdagFredag
8.00-17.008.00-16.00

Få din opsigelse gennemgået

Send din opsigelse til os, så sikrer vi, at dine rettigheder bliver overholdt.

Kontrakt_tool_card_80x80_gul

Kontraktgennemgang

Er du ved at lande et nyt job? Så er det en god idé at få gennemgået din kontrakt, inden du skriver under.