Haender_holder_i_haand_content-header_768x384

Ulykke eller sygdom – dine rettigheder

Hvis dine pårørende kommer ud for en ulykke eller bliver alvorligt syge, kan du have ret til fravær fra dit arbejde.

Står du i den ulykkelige situation, hvor en af dine nærmeste er kommet ud for en ulykke eller er blevet alvorligt syg? Så kan du have ret til orlov eller fravær fra dit arbejde.

Herunder hjælper vi dig til at forstå reglerne for orlov eller fravær ved pludselig ulykke eller sygdom, alt efter hvilken situation, du står i.

Vær opmærksom på, at din kontrakt eller overenskomst kan indeholde andre rettigheder end dem, du har lovmæssigt krav på.

Har du spørgsmål til dine rettigheder?

Er du i tvivl om dine rettigheder?

Vores juridiske konsulenter sidder klar til at hjælpe dig. Ring på 32 83 32 83 eller skriv til os.

32 83 32 83
Mandag - TorsdagFredag
8.00-17.008.00-16.00

Kortvarig sygdom eller ulykke

Hvis en i din familie er kommet ud for en ulykke eller er blevet syg, har du ret til fravær fra arbejdet. Det kan være, hvis dit barn kommer til skade i skolen eller din syge mor akut skal indlægges.

Din ret til fravær fra dit arbejde afhænger af, at din tilstedeværelse hos din syge pårørende er påkrævet. Gør du brug af din ret, kan det give dig ro til at være der for din nærmeste, indtil du har fundet en anden løsning på den akutte situation.

Hvis dit barn bliver alvorligt syg

Er du i den ulykkelig situation, hvor dit barn under 18 år alvorligt syg? Så har du mulighed for helt eller delvist at tage orlov fra dit arbejde. Hvis dit barns sygdom kræver ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere, har du desuden ret til dagpenge under dit fravær.

I nogle tilfælde kan behandling eller pleje i hjemmet give dig samme rettigheder, som hvis dit barn var indlagt på et hospital. Det er din bopæls kommune, der vurderer, om dit fravær giver dig ret til dagpenge.

Her kan du se, hvordan du får dagpenge i din specifikke situation:

  • Dagpenge som lønmodtager: Du ansøger om dagpenge ved at kontakte din arbejdsgiver, som giver Udbetaling Danmark besked om dit fravær. Herefter vil Udbetaling Danmark behandle din sag, og du kan ansøge.
  • Dagpenge som ledig: Er du ledig, skal du give A-kassen besked om dit fravær. A-kassen vil herefter sende oplysningerne til Udbetaling Danmark, som vil behandle din sag.
  • Dagpenge som selvstændig: Hvis du er selvstændig, skal du selv indberette dit fravær til Udbetaling Danmark.

Hvis du er offentligt ansat

Du har mulighed for helt eller delvist at tage orlov fra dit arbejde. Hvis du har ret til dagpenge under orloven, har du i samme periode ret til løn. Det betyder, at du i din orlovsperiode modtager normal løn, imens din arbejdsgiver får dagpengerefusion.

Din arbejdsgiver kan give dig orlov i længere perioder – både med og uden løn. Din arbejdsgiver har dog også mulighed for at begrænse din ret til orlov med løn til en måned om året.

Giv os besked om dit fravær

Læs mere om pasning på borger.dk

Hvis dit barn skal indlægges på hospitalet

Hvis du er ansat i det private, kan du forsøge at aftale med din arbejdsgiver, at du får fri. Du har altså ikke nødvendigvis ret til at få fri, men det vil som regel være noget, du kan aftale med din chef.

Er du offentligt ansat, har du ret til orlov med løn, hvis dit barn under 14 år indlægges, og du bliver indlagt sammen med dit barn. Du har også ret til orlov, hvis dit barn opholder sig i hjemmet under indlæggelsen.

Vær opmærksom på, at der er forskel på, om du er ansat i det kommunale, regionale eller statslige:

  • Som ansat i det kommunale eller regionale har du ret til fravær med løn i op til 10 dage inden for en periode på 12 måneder.
  • Som ansat i det statslige har du ret til fravær med løn i op til 5 dage inden for en periode på 12 måneder.

Selvbetalt omsorgsorlov

Er dine børn, forældre, partner eller en person, der bor i samme husstand, syge eller af dårlig helbredsmæssig tilstand, har du ret til 5 omsorgsdage i hvert kalenderår, hvor du kan yde personlig omsorg eller støtte.

Der er ingen varslingsregler overfor din arbejdsgiver, men du bør melde det ud i god tid, hvis muligt. På den måde har din arbejdsgiver mulighed for at planlægge efter det.

Du kan vælge, om fraværet skal holdes samlet eller som enkelte dage. Omsorgsdagene er uden løn, medmindre andet er aftalt med arbejdsgiver. Benytter du dig af din ret til omsorgsorlov, er du samtidigt beskyttet mod at blive udsat for mindre gunstige vilkår af din arbejdsgiver

Men der er visse betingelser, som du skal være opmærksom på:

  • Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udgang og kan ikke akkumuleres.
  • Arbejdsgiver kan kræve lægelig dokumentation.
  • Hvis du har været ansat i mindst 6 måneder hos arbejdsgiver, har du mulighed for at anmode om ændrede arbejdstider eller mønstre i en konkret periode begrundet i omsorgsformål. Arbejdsgiver skal overveje og besvare din anmodning.
  • Du er beskyttet mod opsigelse, som er helt eller delvist begrundet i din anmodning om eller afholdelse af omsorgsorloven.
  • Din udnyttelse af omsorgsorlov må ikke forringe dine arbejdsvilkår.

Hvis du er omfattet af en overenskomst eller er offentligt ansat, kan du have nogle yderligere rettigheder.

Hvis du skal passe en syg pårørende

Har du et ønske om at passe en nær pårørende, der lider af en alvorlig sygdom eller har et handicap, så kan du have ret til orlov fra dit arbejde.

Læs mere om pasningsorlov

Hvis du skal passe en døende

Hvis din pårørende er døende, og ønsker at dø i eget hjem, kan du have ret til at holde orlov for at passe vedkommende.

Læs mere om plejeorlov

Fri ved begravelse

I udgangspunktet har du hverken ret til at holde fri eller få løn under fraværet, hvis du skal til begravelse i arbejdstiden. De fleste virksomheder giver dog medarbejdere lov til at holde fri for at deltage i begravelser for nære pårørende.

Ofte vil det stå i din kontrakt, medarbejderhåndbog eller overenskomst. Hvis ikke du kan få fri med løn, kan du måske aftale med din arbejdsgiver, at du bruger en ferie- eller fridag.

Lederne tilbyder ikke begravelseshjælp. Men på borger.dk kan du søge om begravelseshjælp.

Læs om begravelseshjælp på borger.dk

Kom godt videre

Mand_p_kvindes_skulder_article-card_576x324

Plejeorlov

Er du pårørende til en døende, der ønsker at dø i eget hjem? Så kan du have ret til at tage plejeorlov for at passe på vedkommende.

Mor_passer_barn_article-card_576x324

Orlov til at passe en pårørende

Vil du passe en nær pårørende, der har et handicap eller en alvorlig sygdom? Du kan have ret til at tage orlov fra dit arbejde.

Lbetur_article-card_576x324

Ulykkesforsikring

Bliv dækket i hele verden, hvis du skulle komme ud for en ulykke. Vores forsikring er kåret til ’Bedst i test’ to år i træk, og den kan tilpasses dine behov.