Far_smiler_soen_paa_gulv_content-header_768x384

Regler for orlov når du bliver forælder

Som ansat har du ret til orlov, når du skal være forælder, og du har forskellige muligheder for at planlægge orloven.

Du skal være forælder – stort tillykke med det!

Når du bliver forælder, har du ret til 24 ugers orlov fra jobbet. Nogle af ugerne er øremærket mor og far/medmor, andre kan I overføre til hinanden. Du har også mulighed for at forlænge eller udskyde noget af din orlov.

Hvis du er i job, skal du huske at varsle din arbejdsgiver om din orlov.

Er du selvstændig, ledig eller studerende, gælder andre regler for fx øremærkede uger med forældreorlov.

Er du i tvivl om dine rettigheder?

Kontakt os via Selvbetjeningen hvis du har spørgsmål om barsel som selvstændig, ledig eller studerende.

Orlov op til og lige efter fødslen

Som kommende mor har du mulighed for fire ugers orlov inden termin. Du har pligt til at holde orlov de første to uger lige efter fødslen.

Som far/medmor har du ret til to ugers orlov i forbindelse med fødslen. De to ugers orlov kan du holde fleksibelt. De skal bare holdes inden for de første 10 uger efter fødslen, og du skal aftale det med din arbejdsgiver.

Læs om dine rettigheder som gravid

Øremærket orlov

Mor og far/medmor har ret til i alt 48 ugers barsel. Som udgangspunkt er orloven efter fødslen fordelt lige mellem forældrene med 24 uger til hver. 11 af ugerne er øremærkede. Det betyder, at du ikke kan overføre de uger til fx din partner. Hvis du ikke selv holder orloven, mister du som udgangspunkt ugerne.

Vær opmærksom på, at du skal bruge den øremærkede orlov inden barnet fylder et år.

Barsellov_den-nye_576x324

Orlov, hvis du er den eneste forælder

Hvis du er den eneste forælder (også kaldet soloforælder), har du ret til i alt 46 ugers orlov.

Du er soloforælder når:

 • Du har fået barn med en ukendt sæddoner.
 • Den anden forælder er gået bort.
 • Du adopterer alene.
 • Du er enlig far, der har fået barn med surrogatmor i udlandet.

Overførsel af barsel

Som mor og eller far/medmor kan du overføre op til 13 uger af din orlov til din partner.

Som soloforælder har du mulighed for at overføre op til 35 uger af din orlov til et nærtstående familiemedlem. Det kan fx være dine egne forældre eller voksne søskende. De skal også opfylde kravet om beskæftigelse.

Som forælder I en LGBT+ familie har du mulighed for at dele de 13 uger med sociale forældre, hvis de opfylder kravet om beskæftigelse. Det vil sige, at de skal være i arbejde eller medlem af en a-kasse. Sociale forældre vil sige personer, som er tæt på barnet uden at være forælder til barnet.

LGBT+ familier og sociale forældre

Orlov, hvis du har flerlinger

Hvis du er forælder til tvillinger, trillinger mv., har du ret til 13 ugers ekstra flerlingeorlov - det samme har den anden forælder. Det gælder uanset om du er lønmodtager, selvstændig eller ledig.

De ekstra ugers flerlingeorlov kan ikke overføres mellem jer som forældre og skal holdes inden børnene er et år.

Hvis du er social forælder

De 13 ugers ekstra flerlingeorlov kan overføres til en eller flere såkaldte ’social forældre’. Det vil sige en person, der har en forældrelignende relation til barnet, uden at være juridisk forælder.

Den sociale forælder skal holde orloven, inden børnene er et år.

Hvis du er soloforælder

Er du soloforælder og venter tvillinger, får du 13 ugers ekstra flerlingeorlov. Orloven skal holdes inden børnene er et år.

Derudover kan du som soloforælder søge om yderligere 13 ugers orlov med ret til barselsdagpenge til et nærtstående familiemedlem eller en social forælder.

Du kan ikke holde mere end 52 ugers orlov med barselsdagpenge, selvom du som soloforælder til flerlinger i alt vil have 59 ugers orlov. Du kan dog have mulighed for at overføre den overskydende orlov til fx et nærtstående familiemedlem.

Orlov, hvis du adopterer

Når du adopterer, har du ret til at holde orlov – langt hen ad vejen på samme måde som biologiske forældre. Orloven ved adoption er opdelt i forskellige perioder og længden afhænger af, om du modtager dit barn i Danmark eller i udlandet.

Se regler for orlov ved adoption

Løn og dagpenge under orlov

Du har ret til løn under din orlov, hvis det står i din kontrakt eller eventuelle overenskomst. Din ret til løn under orlov afhænger også af, om du er privat eller offentligt ansat. Hvis du ikke får løn, har du ret til barselsdagpenge, hvis du opfylder betingelserne for at få dagpenge.

Løn og dagpenge under barsel 

Sådan optjener du ferie under orlov

Forlængelse af orlov

Er du i arbejde, har du fra uge 10 efter fødslen ret til at være væk fra jobbet i 32 uger. De 32 uger kan du forlænge med 8 eller 14 uger. Vær opmærksom på, at en del af fraværet er uden løn eller barselspenge.

Du kan forlænge din orlov på to måder:

 • Ved at arbejde på nedsat tid efter aftale med arbejdsgiver.
 • Ved ikke at arbejde, hvor du samtidig ikke kan modtage barselsdagpenge.

Læs om orlov på borger.dk

Læs om arbejde under orlov

Retsbaseret udskydelse af orlov

Når du er i job, har du mulighed for at udskyde op til 5 uger af forældreorloven. Det kaldes retsbaseret udskydelse af forældreorloven. Det er en lovsikret ret, som begge forældre kan benytte sig af. Hvis du skifter job, skal din nye arbejdsgiver respektere den udskudte orlov.

For at holde den retsbaserede udskydelse af orlov skal du:

 • Være i arbejde.
 • Holde orloven før dit barn fylder 9 år.
 • Varsle din arbejdsgiver om udskydelse af orloven senest seks uger efter fødslen.
 • Holde de op til fem uger i ét stræk.
 • Give din arbejdsgiver besked senest otte uger før, du ønsker holde den udskudte forældreorlovsperiode.

Aftalebaseret udskydelse af orlov

Som lønmodtager har du mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du udskyder op til 32 uger af din forældreorlov. Det kaldes den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven og glæder begge forældre. Hvis du får nyt job, ophæves aftalen om den aftalebaserede orlov og du skal lave en aftale med din nye arbejdsgiver.

Du kan holde orloven drypvis i perioder og delvist genoptage dit arbejde under din orlov.

Læs om arbejde under orlov

Frister for varsling af graviditet og orlov

Der er nogle tidsfrister for, hvornår du skal din arbejdsgiver besked om dit fravær i forbindelse med graviditet og orlov.

Se, hvornår du skal varsle din arbejdsgiver:

 1. Giv besked om graviditet
  Hvornår: Senest tre måneder før termin

  Du skal fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid og give besked, om du vil holde fire ugers orlov før fødslen - kaldet graviditetsorlov.
 2. Giv besked, hvis du overfører orlov til far eller medmor
  Hvornår: Senest fire uger før termin

  Du skal give din arbejdsgiver besked, hvis du vil overføre hele eller nogle af de otte ugers orlov (barselsorlov), der ligger inden for de først 10 uger efter fødslen. Du skal også fortælle, om du vil fortsætte direkte på den næste orlov, forældreorlov.

  Far/medmor skal også give sin arbejdsgiver besked om orlov senest 4. uger før termin.
 3. Giv besked, hvis du vil udskyde noget af din orlov
  Hvornår: Senest otte uger efter fødslen og otte uger inden orloven

  Hvis du vil udskyde noget af din orlov, skal du give din arbejdsgiver besked senest otte uger efter fødslen. Du skal varsle din arbejdsgiver, senest otte uger inden du ønsker at begynde din udskudte barsel.

Sorgorlov

Du har ret til sorgorlov, hvis du mister et barn. Det gælder også, hvis barnet er dødfødt.

Det kan være en svær tid at forholde sig til barselsregler, så husk at du altid kan kontakte Lederne. Så hjælper vi dig igennem lovgivningen.

Læs om din ret til sorgorlov

Kom godt videre

Barn_fr_overtj_p_article-card_576x324

Beregn din barsel

Få et overblik over din barsel med vores barselsberegner. Beregneren giver dig en barselsplan til dig og din partner.

Gravid_kvinde_i_stue_article-card_576x324

Dine rettigheder som gravid

Når du er gravid, har du en række rettigheder og muligheder, fx når du skal til undersøgelser eller hvis du bliver syg i forbindelse med din graviditet.

Mor_p_barsel_article-card_576x324

Løn og barselsdagpenge

Du har ret til barselsdagpenge, hvis du har optjent retten til at modtage dagpenge. Om du kan få løn under orlov, afhænger af dine ansættelsesvilkår.