Politik & analyser

5. juli 2024

Større risiko for at droppe ud som køns-minoritet på erhvervsuddannelsen

Der er en tendens til, at frafaldet er størst for minoritetskønnet på erhvervsuddannelserne. Særligt inden for de uddannelsesgrupper, hvor der er en meget klar overvægt af et køn.

Analyse
5. juli 2024

Antallet af førtidspensionister topper

Stik mod politikernes oprindelige hensigt er antallet af førtidspensionister vokset de seneste 10 år, viser en analyse fra Lederne. Kurven kan knækkes hvis mennesker, der risikerer at ende på førtidspension, får mulighed for at arbejde få timer om ugen.

Analyse
19. juni 2024

Potentiale for knap 40000 flere seniorer i beskæftigelse

De seneste ti års fremgang i beskæftigelsen er i høj grad drevet af de 60+-årige.

Analyse
14. september 2023

Flere linjeledere tager en lederuddannelse

Flere linjeledere gennemfører en lederuddannelse. Det viser en ny rapport fra Lederne om lederes kompetenceudvikling og lederuddannelse. Det er en stigning på 8 procentpoint siden 2012.

Analyse
Emne :
Uddannelse
16. maj 2023

Ledere skal klædes bedre på til den bæredygtige omstilling

Bæredygtighed er for alvor rykket ind på dagsordenen hos lederne og virksomhederne, men der er behov for at klæde ledere bedre på, da de har en helt central rolle i at løfte udfordringerne ved bæredygtig omstilling.

Analyse
Emne :
Bæredygtighed
13. februar 2023

Ledernes lønstatistik 2022

De privatansatte ledere har i gennemsnit opnået en lønstigning på 3,4 procent fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022. For alle privatansatte medlemmer er lønnen i gennemsnit steget med 3,3 procent i samme periode. Det viser den seneste lønstatistik fra Lederne.

Analyse
Emne :
Arbejdsmarked og oekonomi

Historisk mange ikke-vestlige indvandrere i arbejde

De seneste mange års fremgang på arbejdsmarkedet har betydet, at langt flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund er blevet integreret på det danske arbejdsmarked.

Analyse

Ledernes lønstatistik 2023

De privatansatte ledere har i gennemsnit opnået en lønstigning på 4,8 procent fra 3. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023. For alle privatansatte medlemmer er lønnen i gennemsnit også steget med 4,8 procent i samme periode. Det viser den seneste lønstatistik fra Lederne.

Analyse

Analyse af lønforskellen mellem kvindelige og mandlige ledere

Denne analyse undersøger bruttolønforskellen mellem kvinder og mænd blandt Ledernes medlemmer i den private sektor, som er ansat som ledere på mellemniveau og overordnet niveau. Bruttolønforskellen sammenlignes med lønforskellen mellem kvinder og mænd på hele det private arbejdsmarked.

Analyse

Ledere får bonus for bæredygtighed

Mål for bæredygtighed indgår i bonus-kriterierne for hver femte privatansatte leder, der har bonus-ordning. Det viser en ny analyse, der som den første af sin art dækker hele arbejdsmarkedet. Tallet bekræfter tendensen med, at bæredygtighed rykker ind i kernen af virksomhederne, siger Ledernes administrerende direktør, Bodil Nordestgaard Ismiris.

Analyse

Sprogudfordringer og bureaukrati besværliggør integration af ukrainske flygtninge

17 pct. af de ledere, der har ansat ukrainske flygtninge, er overrasket over, hvor store sproglige udfordringer, de er stødt på. Mens de praktiske udfordringer, eksempelvis med at få bankkonto, også overrasker. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne, som er gennemført i perioden 23. maj-1. juni 2022 blandt 1.186 privatansatte ledere.

Analyse

Ledere er parate til at hyre ukrainere, også selvom de kun kan ukrainsk

Tre ud af ti ledere har allerede besluttet at ansætte ukrainske flygtninge eller overvejer at gøre det. Knap hver tiende er parat til at ansætte ukrainere, der kun kan ukrainsk, viser en helt ny survey fra Lederne.

Analyse

Rekordfå ledere overvejer jobskifte

På trods af, at efterspørgslen efter ledere er rekordhøj, er der for tredje år i træk rekordfå ledere, som er aktivt jobsøgende eller går med overvejelser om at skifte job.

Analyse

Danmark skal have et ligestillingsråd

Ligestilling mellem kønnene går for langsomt i Danmark. Tænketanken EQUALIS og Lederne mener derfor, at det danske ligestillingsarbejde skal styrkes.

Analyse

Uddannelse

Her finder du Ledernes politiske udspil om uddannelse.

Politisk udspil

Fremtiden er ung

Lederne og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) præsenterer i udspillet ”Fremtiden er ung – sammen om unges sundhed og trivsel” fire overordnede anbefalinger. Ønsket er at skabe grundlag for initiativer, der kan være med til at give endnu flere unge et sundt og godt liv.

Politisk udspil

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling 2021

FN’s verdensmål er en integreret del af langt de fleste danske virksomheders strategi, og lederne ønsker i høj grad at tage et større samfundsansvar. Samtidig er klimaspørgsmålet blevet mere og mere vigtigt for virksomhederne. Det viser en ny analyse fra Lederne.

Analyse

Mange ledere forbereder sig på at skulle lede på distancen

Flere og flere ledere forventer at skulle udvikle deres kompetencer inden for distanceledelse det kommende år. Et tydeligt aftryk fra coronakrisen, lyder der fra Ledernes uddannelseschef.

Analyse

Flertal af ledere vil gerne tilbage på kontoret

Selvom mange ledere gerne vil arbejde mere hjemmefra efter coronakrisen, takker to ud af tre ledere pænt nej tak til at blive distanceleder på fuldtid. Ifølge Ledernes chefkonsulent og DTU-forsker er det et godt signal fra lederne, da hjemmearbejde på fuldtid kan risikere at skade virksomhedernes sammenhængskraft på sigt.

Analyse

Hver ottende leder med anden etnisk baggrund har været udsat for diskrimination

Ledere med anden etnisk baggrund er ikke undtaget diskrimination på arbejdspladsen, viser undersøgelse fra Lederne. Det understreger, at diskrimination eksisterer i alle lag af arbejdsmarkedet, siger Ledernes arbejdsmiljøchef.

Analyse

Mange medarbejdere vil tilbage på arbejdspladsen

Flere tusind medarbejdere har nu arbejdet hjemmefra i snart to måneder, og selvom hjemmearbejdet har vist sig at være en stor succes, så er mange ivrige efter at komme tilbage på arbejdspladsen, viser undersøgelse fra Lederne.

Analyse