Kvinde_skriver_paa_papir_content-header_768x384

Ændringer i dine arbejdsvilkår

Din arbejdsgiver har mulighed for at indføre ændringer i dit ansættelsesforhold. Dine rettigheder afhænger af hvilken type ændring, der er tale om.

I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver ændre din stilling. Det kan fx være dine arbejdsopgaver, din arbejdstid eller dit arbejdssted.

Nogle ændringer må du acceptere. Men andre behøver du ikke nødvendigvis at acceptere. Dine rettigheder afhænger af, om der er tale om ændringer, der ligger inden for din stilling eller dét, der kaldes væsentlige ændringer.

 • Ændringer, som ligger inden for din stillings indhold, er du forpligtet til at acceptere med intet eller kort varsel, hvis du vil beholde din stilling.
 • Hvis der er tale om væsentlige ændringer, er du ikke forpligtet til at acceptere dem. Det er altid en konkret vurdering om det er væsentlige ændringer eller ej.

Hvad er ændringer, der ligger inden for min stilling?

Ændringer, der ligger inden for din stilling, kan fx være:

 • Sammenlægninger af funktioner hvor dit arbejdsområde i nogen grad ændres eller indskrænkes
 • Et nyt ansvarsområde

Din arbejdsgiver er forpligtet til at varsle dig med et rimeligt varsel, inden ændringerne træder i kraft.

Hvis der sker ændringer i din ansættelse, anbefaler vi altid, at du og din arbejdsgiver opdaterer ændringerne i en ny ansættelseskontrakt

Læs om stillingsbeskrivelse 

Hvad er midlertidige ændringer?

I nogle tilfælde kan dit arbejde midlertidigt skifte karakter, uden at det giver dig nogen muligheder for at reagere på ændringerne. Det kan fx være i forbindelse med:

 • Flytning af virksomheden
 • Force majeure ved fx brand eller oversvømmelse
 • Kollegers sygdom og ferie

Hvad er væsentlige ændringer?

Det vil altid kræve en konkret vurdering at fastslå, om en ændring er væsentlig eller ej. Men eksempler på væsentlige ændringer er:

 • At du mister din funktionærstatus
 • At du går ned i løn
 • At du fremover beskæftiges i en helt anden stilling
 • At virksomheden flytter adresse, hvilket indebærer, at du får væsentlig forøget transporttid og transportomkostninger
 • At din arbejdstid ændres væsentligt

Som hovedregel siger vi, at hvis ændringen er så væsentlig, at der reelt er tale om en anden stilling, er du ikke forpligtet til at acceptere den. Det er derfor en god idé at fastlægge grænserne for, hvad din stilling dækker i en stillingsbeskrivelse.

Hvis du er i tvivl, om der er tale om væsentlige ændringer, er du velkommen til at kontakte os for en vurdering.

Læs om stillingsbeskrivelser

Få juridisk rådgivning

Hvornår træder de væsentlige ændringer i kraft?

Hvis der er tale om væsentlige ændringer, vil de som regel skulle varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel. De kan derfor først træde i kraft, når dit opsigelsesvarsel er udløbet.

Du og din arbejdsgiver kan godt aftale, at ændringerne indføres før udløbet af dit opsigelsesvarsel. Hvis du accepterer ændringerne før dit opsigelsesvarsel udløber, anbefaler vi, at du og din arbejdsgiver indgår en skriftlig aftale, som beskriver dette.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke vil acceptere de væsentlige ændringer?

Du skal protestere, hvis du ikke ønsker at acceptere de væsentlige ændringer i dine ansættelsesvilkår. Reagerer du ikke på ændringerne, kan det blive anset for at være en accept af ændringerne. Du kan ikke modsætte dig ændringerne, når de først er trådt i kraft.

Din arbejdsgiver er ikke forpligtet til at gøre dig opmærksom på, at du skal protestere, hvis du ikke vil acceptere ændringerne. Du skal altså selv afvise ændringerne inden for rimelig tid, efter du har fået meddelt ændringerne. Vi anbefaler altid, at du får dine ændringer skriftligt, så snart de bliver meldt ud. På den måde kan vi også bedst rådgive dig.

Hvis du afviser ændringerne, vil du kunne betragte dig som opsagt af din arbejdsgiver, hvorefter du fratræder med udløbet af dit opsigelsesvarsel.

Hvis du bliver opsagt, når du afviser væsentlige ændringer, får det som udgangspunkt ikke konsekvenser for din ret til dagpenge. Hvis du bliver opsagt, anbefaler vi, at du lader en af vores jurister gennemgå din opsigelse.

Sørg for, at du får en ny kontrakt

Hvis du accepterer de væsentlige ændringer af dine ansættelsesvilkår, er det vigtigt, at du og din arbejdsgiver opdaterer ændringerne i en ny kontrakt eller et tillæg.

Har du brug for juridisk hjælp?

Som medlem af Lederne kan du benytte dig af vores juridiske rådgivning og få svar inden for 24 timer på hverdage.

Kom godt videre

Mand_p_bro_article-card_576x324

Regler ved konkurs

Er din arbejdsplads erklæret konkurs? Få indblik i, hvordan du skal forholde dig, og hvad vi hjælper med, hvis din arbejdsplads går konkurs.

Far_holder_brn_article-card_576x324

Sådan optjener du ferie

Du optjener din ferie løbende, mens du arbejder. Om du også har ret til feriefridage afhænger af, hvor du er ansat. Bliv klogere her.

Mand_med_krydsede_arme_article-card_576x324

Alt om løn

Du skal have den rette løn for dit arbejde. Vi er eksperter i lederes lønvilkår og kan rådgive dig om løn, eller du kan bruge vores lønberegner.

Spørgsmål og svar om kontrakter