Kvinde_med_toerklaede_smiler_content-header_768x384

Løn i det offentlige få overblikket

Når du er ansat i det offentlige, er din løn sammensat af en grundløn og forskellige tillæg. Her får du en oversigt over løntabeller og overenskomster i det offentlige.

Din løn som offentligt ansat angives i et såkaldt grundbeløbsniveau. Det betyder, at alle beløb skal ganges med en særlig reguleringsfaktor for at finde nutidsværdien.

Grundbeløbsniveauet er forskelligt for kommune, region og staten, og derfor er reguleringsfaktoren ikke den samme for alle områder. Reguleringsfaktoren for de enkelte områder aftales ved forhandling af de offentlige overenskomster, og regulering af løn og tillæg sker typisk 1-2 gange årligt.

Har du brug for at vide, hvad en grundløn eller et tillæg svarer til i aktuelle kroner, er du velkommen til at kontakte os.

Løn i kommuner, regioner og staten

Lønnen på det kommunale, regionale og statslige område er som hovedregel sammensat af flere løndele. Den består typisk af en grundløn, funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Der kan eventuelt også aftales resultatløn og engangsvederlag.

Grundlønnen er som hovedregel fastsat i en overenskomst. Grundlønnen er angivet på et bestemt løntrin, fx løntrin 30.

Løn udover grundlønnen forhandles ved ansættelsen og ved de årlige lønforhandlinger. Der kan også lønforhandles ved en ændring af vilkår og ansvar og/eller efter afslutning af en større enkeltstående opgave. Alle ledere har derfor ikke nødvendigvis alle de ovennævnte løndele, men de fleste har enten funktionsløn eller kvalifikationsløn udover grundlønnen.

Løntabeller for kommuner, regioner og staten

Da lønnen på de enkelte løntrin reguleres flere gange i en overenskomstperiode, er det vigtigt hele tiden at anvende opdaterede løntabeller.

Hvis du er ansat på en overenskomst indgået af Sundhedskartellet, gælder Forhandlingsfælleskabets løntabeller ikke. Du kan ofte finde en oversigt over bl.a. løntrin på hjemmesiderne for de organisationer, som er medlem af Sundhedskartellet.

Du kan også kontakte os og få hjælp til at finde den relevante løn.

Find løntabellerne på CFU's og Forhandlingsfællesskabets hjemmesider: 

Løntabeller for staten

Løntabeller for kommuner og regioner

Ny løn/Lokal løndannelse

Ny Løn/ lokal løndannelse omfatter ledere, der er ansat i henhold til overenskomster eller tjenestemandsaftaler. Der findes forskellige modeller af Ny Løn/ lokal løndannelse. Den enkelte model er beskrevet i den overenskomst eller aftale, der gælder for dit ansættelsesforhold.

Hvis du er ansat på individuel kontrakt, vil du som udgangspunkt ikke være omfattet af Ny Løn/ lokal løndannelse, medmindre du har aftalt det med din arbejdsgiver.

Ledernes overenskomster på det kommunale, regionale og statslige område

Er du omfattet af Ledernes overenskomster, har vi forhandlingsretten. Det betyder, at det kun er os, der gennem kollektive forhandlinger kan indgå aftaler om løn- og arbejdsvilkår. I Lederne har vi uddelegeret retten til at forhandle og indgå aftaler om egen løn til vores medlemmer.

Se overenskomster

Har du spørgsmål?

Vores juridiske konsulenter sidder klar til at rådgive dig om løn i det offentlige. Ring eller skriv til os.

32 83 32 83

Kom godt videre

Kvinde_smiler_over_skulderen_1_article-card_576x324

Personalegoder

Der findes mange personalegoder, som kan være et godt alternativ til en lønforhøjelse. Læs her, hvad du skal være opmærksom på.

Mandlnestolmcomputerarticlecard576x324

Find din overenskomst

En overenskomst er en kollektiv aftale, der sikrer dig en række rettigheder. Find din overenskomst her, og bliv klogere på dine vilkår.

Kvinde_smiler_ved_skrivebord_article-card_576x324

En vellykket lønforhandling

En vellykket lønforhandling kræver, at du er godt forberedt. Du skal kunne stille et ambitiøst, men realistisk, lønkrav til din arbejdsgiver.

Spørgsmål og svar om løn i det offentlige