Mand_paa_vaerksted_content-header_768x384

Er du arbejdsskadet? Sådan anmelder du det

En arbejdsskadesag kan være en lang proces. Vi hjælper undervejs i hele forløbet – lige fra anmeldelse til afgørelse.

Hvis du får en arbejdsskade, kan vi rådgive dig undervejs i hele forløbet – lige fra du anmelder arbejdsskaden til afgørelsen falder.

En arbejdsskadesag kan være en lang proces. Men med vores rådgivning kan du få et indtryk af din sags muligheder, hvilke oplysninger sagen kræver, og hvordan du udfylder diverse spørgeskemaer. Hvis din arbejdsgiver eller læge ikke har anmeldt din arbejdsskade, kan vi også hjælpe dig med anmeldelsen.

Har du været syg i flere år, og er der ikke udsigt til, at du igen kan arbejde på fuld tid, anbefaler vi, at du kontakter din A-kasse.

Kontakt Ledernes a-kasse

Hvad er en arbejdsskade?

Man skelner mellem to former for arbejdsskader: Ulykker og erhvervssygdomme.

Ulykker

Hvis du kommer ud for en ulykke på dit arbejde, bliver det anerkendt som en arbejdsskade, hvis ulykken giver dig gener. Selvom skaden ikke sker fysisk på dit arbejde, kan den stadig blive anerkendt som arbejdsskade. Skaden skal blot være sket, mens du udfører dit arbejde.

Det er dog ikke altid nok, at der er sammenhæng mellem den påvirkning, du har været udsat for, og den skade, du har fået. Har påvirkningen for eksempel forværret en tidligere skade, vil det kunne medføre fradrag i erstatningen eller afslag på anerkendelse.

Erhvervssygdomme

En erhvervssygdom bliver anerkendt som en arbejdsskade, hvis du har fået en sygdom, der ud fra en lægefaglig vurdering skyldes dit arbejde eller hvis sygdommen er medtaget på den liste over erhvervssygdomme, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udarbejdet.

Sådan anmelder du en arbejdsskade

Du, din læge eller din repræsentant kan selv anmelde en arbejdsskade via du får en arbejdsskade, skal din arbejdsgiver, læge eller tandlæge anmelde det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside eller din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring senest et år efter, skaden er sket. Har du fået en erhvervssygdom gælder fristen på et år, fra at din læge har konstateret, at din sygdom kan skyldes arbejdet. aes.dk.

Det er dog altid en god ide, at anmeldelsen sker så hurtigt som muligt. Selvom fristen er overskredet, anbefaler vi, at du anmelder skaden. I visse situationer har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mulighed for at dispensere fra fristen.

Dokumentationen er dit ansvar

Selvom skaden bliver korrekt anmeldt, er det i sidste ende dig som skadelidt, der skal bevise at skaden er sket. Det betyder, at det er vigtigt at sikre sig dokumentation for, at du er kommet til skade, og gerne også hvordan du er kommet til skade.

Derfor er det vigtigt, at du opsøger læge eller skadestue umiddelbart efter skaden, så der er lægelige akter, der bekræfter skaden. Du bør også løbende sikre dig, at dine gener føres til journal hos læge eller behandler, så der ikke senere kan opstå tvivl om, at dine helbredsmæssige gener faktisk skyldes arbejdsskaden.

Udfyld spørgeskemaet korrekt

Når skaden er anmeldt, modtager du et spørgeskema fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er vigtigt, at du udfylder spørgeskemaet så korrekt som muligt, da det skaber grundlag for sagsforløb.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter vores jurister for råd og vejledning, inden du sender spørgeskemaet videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Få juridisk rådgivning

Processen efter skaden er anmeldt

Når skaden er anmeldt, indhenter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplysninger til sagen.

Styrelsen vil stille spørgsmål til dig og din arbejdsgiver for at finde ud af, om skaden kan anerkendes som en arbejdsskade, hvilket er en betingelse for at få erstatning.

Det er derfor vigtigt, at du både i din anmeldelse og spørgeskemaerne, beskriver nøjagtigt, hvad der er sket, og hvilke gener du har fået.

Hvis skaden kan anerkendes som en arbejdsskade, indhenter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplysninger om, hvilke gener skaden har medført, og hvilke erhvervsmæssige og økonomiske konsekvenser skaden har haft for dig.

Det er derfor vigtigt, at du skriver, hvor og hvornår du har været til lægeundersøgelse i forbindelse med skaden. Det er også vigtigt, at du gør opmærksom på, om du har skiftet arbejde, er gået ned i løn, er overgået til fleksjob eller lignende.

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har truffet afgørelsen, har du mulighed for at få afgørelsen gennemgået af vores jurister, som vil vurdere, om den i deres øjne er rigtig, eller om du bør klage over den.

KONTAKT OS OM ARBEJDSSKADE

Vi støtter dig i processen

Som medlem af Lederne kan du få hjælp i din arbejdsskadesag.

Når vi hjælper dig i din sag, søger vi – i samarbejde med dig – om at blive fuldmagtshaver i din sag i forhold til AES. Det betyder, at vi kan hjælpe med at føre arbejdsskadesagen, så du får de ydelser, som du er berettiget til efter arbejdsskadesikringsloven.

Vi hjælper bl.a. med:

  • Hvilke oplysninger der er relevante for din sag.
  • At kommunikere med AES i hele sagsforløbet.
  • At udarbejde partshøringssvar.
  • At ansøge om aktindsigt.
  • Klagebehandling og et eventuelt genoptagelsesforløb.

Hvis det bliver nødvendigt, kan vi også indtræde som såkaldt partrepræsentant i en klagesag mod Ankestyrelsen. Vi vil også vurdere, om der er grundlag for at indlede retssag eller ansvarssag mod en skadevolder i forbindelse med skaden.

Hvis du er blevet syg som følge af stress på dit arbejde

Når du går til din læge med din sygdom som følge af stress, har din læge pligt til at foretage en anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis vedkommende vurderer, at din sygemelding kan skyldes forhold på dit arbejde.

Du behøver altså ikke selv gøre noget. Din læge har faktisk pligt til at anmelde din sygemelding, uanset om du har givet dit samtykke eller ej. På den måde kan man forebygge nye arbejdsskader for andre.

Når din læge har anmeldt din sygemelding, vurderer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring herefter, om sygdommen er en arbejdsskade, og om du kan få erstatning.

På nuværende tidspunkt betragter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke stress i sig selv som en sygdom, men som en tilstand. Det betyder, at du ikke kan få erstatning for stress. I de tilfælde hvor stress medfører kroniske sygdomme som f.eks. depression og angst, har styrelsen mulighed for at anerkende arbejdsskaden og udmåle erstatning.

Læs mere hos aes.dk

Har du brug for juridisk hjælp?

Som medlem af Lederne kan du benytte dig af vores juridiske rådgivning og få svar inden for 24 timer på hverdage.

Kvinde_pudser_nse_article-card_576x324

Dokumenter din sygdom

Hvis du er sygemeldt, har din arbejdsgiver ret at til bede om dokumentation. Bliv klogere på de forskellige former.

Mand_arbejder_p_trappe_article-card_576x324

Overenskomster

Din overenskomst sikrer dig en række rettigheder. Her finder du Ledernes overenskomster og aftaler, så du kan blive klogere på dine vilkår.

Mand_i_sofa_article-card_576x324

Er du blevet opsagt?

Få styr på reglerne. Beregn dit opsigelsesvarsel, og få et juridisk tjek af din opsigelse, så du er sikker på, at dine rettigheder bliver overholdt.