Kvinde_griner_ved_skrievbord_content-header_768x384

Sådan leder du den hybride arbejdsplads

Gode råd og hjælp til at lede dine medarbejdere, når I arbejder på tværs af tid og sted, så alle arbejder på lige vilkår.

På bare få år er mængden af online møder og hjemmearbejde vokset enormt. Netop de spredte arbejdssteder og vekslende arbejdstider er dét, der kendetegner den hybride arbejdsform.

Det er en arbejdsform, som giver stor frihed for den enkelte, men som sætter særlige krav til din ledelse. For når vi ikke mødes på det fysiske kontor så ofte, kalder det på andre vaner og processer, end vi er vant til. Måske skal samarbejde, videndeling og trivsel tænkes ind på andre måder. Eller måske skal du i gang med at indrette jeres kontor, så det matcher jeres nye arbejdsvaner?

I denne guide har vi samlet en række gode råd, så du kan få hjælp og inspiration til at balancere de mange forskellige behov, der følger med, når I arbejder på tværs af tid og sted. Både når det drejer sig om den enkelte medarbejder, det samlede team, den øvrige arbejdsplads eller kunder og interessenter.

Læs om regler for hjemmearbejde på at.dk

Sådan skaber du en god hybrid arbejdsplads

  • Aftal nye leveregler i teamet, der tager hensyn til jeres arbejdsopgaver og de forskellige arbejdsformer, så I kan løse jeres opgaver så godt som muligt, selvom I arbejder på tværs af tid og sted.
  • Husk alle – også dem på distancen, så alle føler sig inkluderet, har lige muligheder og samme adgang til viden.
  • Gør ekstra meget ud af forventningsafstemning både i forhold til opgaveløsning og godt kollegaskab. Lav en konkret plan og træn det på digitale kanaler.
  • Planlæg de uformelle møder. De opstår ofte af sig selv på den fysiske arbejdsplads, men på den hybride arbejdsplads skal de ofte hjælpes på vej.
  • Sæt rammer for fleksibilitet og tilgængelighed, så grænsen mellem arbejde og fritid ikke bliver for flydende.
  • Aftal, hvordan I får mest ud af jeres møder, hvad enten de foregår fysisk, digitalt eller hybridt.
  • Indret kontoret til de hybride arbejdsformer, så det er nemt at holde online-møder.

Kom godt videre

Kvinde_griner_i_sofa_article-card_576x324

Styrk dine kompetencer med kurser

Som en del af Lederne har vi en unik og aktuel viden om ledere og ledelse. Den viden omsætter vi løbende til vores lederkurser og -uddannelser.

Mand_griner_computer_article-card_576x324

Effektiv hybride møder

Til møder hvor dine medarbejdere både er samlet fysisk og med digitalt er det vigtigt, at alle er med på samme vilkår og får noget ud af mødet.

Kvinde_griner_computer_article-card_576x324

Ledersparring

Få hjælp til udfordringer i lederjobbet og styrk dit fundament som leder. Få en personlig sparring med en af vores erfarne rådgivere.

Inspiration til dig fra Lederstof.dk

RolfJensen_article-card_576x324
Lederstof

Alt det gode i ledelse skal forstærkes, når man er på distancen

Når medarbejderne arbejder på tværs af tid og sted, er det vigtigt, at de kender den strategisk retning. Det mener Rolf Njor Jensen.

LederhjeneHybridArbejdsplads_article-card_576x324
Lederstof

Kan dine medarbejdere arbejde for meget hjemme?

Der er nye forventninger til et fleksibelt arbejdsliv. Men det stiller høje krav til ledernes evne til at skabe følgeskab og sammenhængskraft.

LegoCampus_article-card_576x324
Lederstof

Hos Lego skal kontoret passe til medarbejderne – ikke omvendt

Du er nødt til at forstå medarbejdernes forskellige vaner og arbejdskulturer, hvis du vil indrette kontoret optimalt på den hybride arbejdsplads.