Pressemeddelelser

19. juni 2024

Kvindelige ledere tjener mindre end deres mandlige kolleger

Ny analyse viser uforklarede lønforskelle mellem mandlige og kvindelige ledere på 7,9 procent.

Pressemeddelelse
15. juni 2024

Knap 40.000 flere seniorer kan komme i arbejde

Pressemeddelelse
Emne :
Pension, Seniorer, Arbejdsmiljø, Arbejdsmarked og oekonomi
14. juni 2024

Sådan får unge en stærkere klimastemme i ledelsen

Lederne og Ungeklimarådet lancerer i dag et sæt anbefalinger til, hvordan man bedst inddrager unge i ledelser og bestyrelser gennem såkaldte ungepaneler.

Pressemeddelelse
4. juni 2024

Ledere vægter sikkerhed og grøn omstilling højest til EP-valget

Erhvervslivets ledere har i høj grad tankerne på klima og grøn omstilling, når de på søndag kan stemme til Europa-Parlamentsvalget.

Pressemeddelelse
3. juni 2024

En tiltrængt styrkelse af unges muligheder

Nyt politisk udspil om fritidsjob til unge modtages med glæde hos Lederne, som længe har efterlyst bedre muligheder for, at virksomheder kan tilbyde fritidsjob til unge – også til den gruppe unge, som ellers har svært ved at få fodfæste på jobmarkedet.

Pressemeddelelse
18. april 2024

Stort skridt mod ligelig fordeling af barselsorlov

Nye tal viser, at mænd tager næsten 65 procent flere dages barselsorlov efter nye regler om øremærket barsel. Hos Lederne er der begejstring over udviklingen.

Pressemeddelelse
8. marts 2024

Kvinder oplever, at mænd har bedre muligheder for at blive ledere

Vejen til et lederjob opleves forskelligt. Kvindelige ledere peger på, at mænd har bedre muligheder for at blive ledere og topledere. Det svarer størstedelen af kvindelige ledere i en ny undersøgelse fra Lederne.

Pressemeddelelse
29. februar 2024

Ny rapport bekræfter behovet for Lederalliancen

I en ny rapport ser Beskæftigelsesministeriet nærmere på, hvem de 43.000 unge uden uddannelse eller arbejde er. Analysen bekræfter behovet for en håndholdt indsats, præcis som Lederalliancen har succes med. Projektet er godt på vej mod 100 match mellem unge og virksomheder – og partnerne bag arbejder nu for at gøre initiativet permanent.

Pressemeddelelse
24. februar 2024

Danske ledere roser ukrainske flygtninge

To år efter Ruslands invasion af Ukraine viser en ny undersøgelse fra Lederne, at de ukrainske flygtninge stadig er meget værdsatte medarbejdere blandt et markant flertal af de danske ledere, som har erfaring med at ansætte dem.

Pressemeddelelse
20. februar 2024

Lederes løn stiger på samme niveau som medarbejdernes

Privatansatte ledere fik en lønstigning på 4,8 procent i seneste periode.

Pressemeddelelse
2. februar 2024

Stort jobpotentiale blandt ikke-vestlige indvandrere

Der er kommet langt flere indvandrere med ikke-vestlig baggrund i arbejde de senere år. Men der er stadig et stort potentiale for at få endnu flere med i arbejdsfællesskabet. Hvis ikke-vestlige indvandrere kommer i arbejde i samme grad som etniske danskere, kan det styrke beskæftigelsen med omkring 40.000 personer, viser en ny analyse fra Lederne.

Pressemeddelelse
25. januar 2024

Lederdrømmene lever hos mange danskerne

Næsten hver tredje dansker, som er i fuldtidsbeskæftigelse, har et ønske om at blive leder indenfor de næste fem år. Det viser en analyse fra Lederne. Men usikkerhed om egne evner og om, hvad det vil betyde for deres arbejdsliv, får mange til at tøve med at realisere lederdrømmene. Nu skal nye værktøjer hjælpe dem på vej.

Pressemeddelelse
16. januar 2024

Der er brug for at flere tager springet ud i ledelse

Med lanceringen af Lederne Spring vil Lederne nu intensivere indsatsen for at sikre fødekæden af fremtidige ledere til både private virksomheder og det offentlige.

Pressemeddelelse
23. november 2023

Lederne savner større ambitioner i skattereform

Regeringens skatteudspil er et skridt i den rigtige retning, lyder det fra Lederne i en kommentar til det reformudspil om skat på arbejde, der blev præsenteret i dag som en del af 2030-planen. Men skatten på arbejde bør sænkes yderligere for at øge udbuddet af den arbejdskraft, som er afgørende for fremtidens vækst og velfærd.

Pressemeddelelse
14. november 2023

Årets leder 2023 er Jens Bjørn Andersen fra DSV

Direktøren har skabt en af landets største erhvervssucceser på et fundament af motiverende og anerkendende ledelse – og sat sig for, at DSV også skal være grøn.

Pressemeddelelse
15. september 2023

Ny aftale sikrer varig støtte til efteruddannelse – også i ledelse

Regeringen har sammen med Lederne og arbejdsmarkedets øvrige parter indgået en balanceret trepartsaftale med langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelse. Det glæder Ledernes administrerende direktør Bodil Nordestgaard Ismiris, for livslang læring er en forudsætning for den grønne og digitale omstilling.

Pressemeddelelse
31. august 2023

Finanslovsforslag med gode initiativer løser stadig ikke mangel på arbejdskraft

Manglen på hænder, hoveder og de rette kompetencer på arbejdsmarkedet er en af de største udfordringer, vi som samfund står overfor. Derfor glæder det Ledernes administrerende direktør, Bodil Nordestgaard Ismiris, at regeringen har fundet plads til vigtige tiltag, der adresserer behovet for flere kvalificerede medarbejdere. Men hun understreger samtidig, at der skal meget mere til.

Pressemeddelelse
27. juli 2023

Øget optag på it-uddannelser kan løfte velfærd og grøn omstilling

Der er voldsomt brug for medarbejdere med stærke it-kompetencer til at arbejde med kunstig intelligens, både i virksomheder og det offentlige, lyder det fra Lederne.

Pressemeddelelse
23. maj 2023

Reformkommissionen peger på Lederalliancen som eksempel på at få unge videre

Reformkommissionen slår i dag fast, at der er brug for mere samarbejde mellem virksomhederne og kommunerne, og at flere unge med uforløst potentiale skal tættere på arbejdsmarkedet.

Pressemeddelelse
23. maj 2023

Kun få privatansatte ledere føler sig klædt på til bæredygtighedskrav – nyt værktøj skal hjælpe

Danske ledere efterlyser bæredygtige kompetencer, mens stigende krav til ESG-rapportering sætter virksomhederne under pres. Nu lancerer Lederne i samarbejde med Deloitte og Danske Bank et gratis digitalt værktøj, der kan hjælpe ledere med at honorere fremtidens krav – og få del i mulighederne.

Pressemeddelelse
13. maj 2023

Pernille Fruergård Simonsen er ny forperson for Lederne

47-årige Pernille Fruergård Simonsen, der til daglig er chef i Aalborg Kommune, er valgt som ny forperson for Lederne. Hun afløser Svend Askær, der forlader posten efter 22 år.

Pressemeddelelse