Kvinde_paa_skiferie_content-header_768x384

Skal du på ferie? Sådan er reglerne

Du optjener 5 ugers ferie per ferieår – og måske mere, hvis du også har feriefridage. Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår og hvordan du afholder din ferie.

Du har optjent ferie på dit arbejde og skal nu på en velfortjent ferie.

Som funktionær optjener du fem ugers ferie hvert ferieår. Måske mere, hvis du også har ret til feriefridage. Du kan afholde din ferie med løn i næsten samme takt, som du optjener den. Du skal afholde din ferie i dét, der hedder ferieafholdelsesperioden. Ferieafholdelsesperioden løber i samme periode som ferieåret forlænget med 4 måneder. Det vil sige fra den 1. september frem til den 31. december – i alt en periode på 16 måneder.

Du aftaler, hvornår du gerne vil holde din ferie og dine feriefridage med din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver skal – med øje for virksomhedens drift - så vidt muligt imødekomme dine ønsker. Men hvis I ikke kan blive enige, er det din arbejdsgiver, der styrer, hvornår du kan holde ferie.

Det er en god idé at holde løbende øje med, hvor meget ferie du optjener og bruger, hvis du f.eks. gerne vil holde en lang sommerferie.

Ferieregler_image_16_9_576x324

Hovedferie

Du har ret til at afholde tre ugers hovedferie sammenhængende i hovedferieperioden fra den 1. maj til den 30. september. Du har mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at din hovedferie enten placeres uden for hovedferieperioden – eller at du deler den op i mindre ferier.

Ofte kan du sikkert få dine ønsker om ferie opfyldt, men det er altid op til din arbejdsgiver at få regnestykket til at gå op med virksomhedens øvrige drift. Vi anbefaler derfor, at du taler med din arbejdsgiver i god tid, inden du ønsker at holde ferie.

Øvrig ferie

Den ferie, du har ret til ud over de tre ugers hovedferie, bliver kaldt øvrig ferie. Du kan holde øvrig ferie på et hvilket som helst tidspunkt på året.

Den øvrige ferie kan du som udgangspunkt holde i sammenhæng af mindst 5 dages varighed. Du kan dog aftale med din arbejdsgiver at afholde øvrig ferie som enkeltdage. Din arbejdsgiver kan også i visse tilfælde pålægge dig at afholde ferien som enkeltdage.

Ofte kan du sikkert få dine ønsker om ferie opfyldt, men det er altid op til din arbejdsgiver at få regnestykket til at gå op med virksomhedens øvrige drift. Vi anbefaler derfor, at du taler med din arbejdsgiver i god tid, inden du ønsker at holde ferie.

Hvis din arbejdsgiver ændrer eller udskyder din ferie

Hvis I har aftalt eller fastlagt din ferie, kan din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke aflyse den. Og hvis din ferie er begyndt, kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du skal afbryde den.

I helt særlige tilfælde kan din arbejdsgiver dog ændre din feries placering, hvis det bliver nødvendigt i forhold til virksomhedens drift. Hvis det sker, kan din ferie i princippet blive ændret helt op til den dag, hvor ferien begynder. Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis du bliver mødt med en ændring af din ferie, som du ikke ønsker.

Hvis din arbejdsgiver ændrer eller udskyder din allerede fastlagte ferie, er du berettiget til erstatning fra din arbejdsgiver for det økonomiske tab, aflysningen påfører dig. Det gælder fx udgifter til aflysning af rejser, transportudgifter og lignende. Vær opmærksom på, at dækning af udgifter kun omfatter den andel af udgifterne til ferien, som vedrører dig og ikke udgifterne for dem, du skulle rejse med.

Få juridisk rådgivning

Hvis din arbejdstid ændrer sig

Hvis din arbejdstid eller dit arbejdsomfang hos din arbejdsgiver ændrer sig i løbet af ferieåret, skal der tages højde for det, når du afholder ferie med løn.

Det betyder, at du afholder det antal timers ferie, der svarer til den arbejdstid, du havde på optjeningstidspunktet. Lønnen på ferietidspunktet bliver beregnet ud fra dit aktuelle lønniveau på ferietidspunktet.

Få overført eller udbetalt din ferie

Hvis du ikke har brugt din ferie inden for ferieafholdelsesperioden, kan du i nogle tilfælde få din resterende ferie udbetalt eller overført.

Hvis du vil have din ferie udbetalt

Hvis du har optjent 25 feriedage og har 5 eller færre feriedage til gode ved udløbet af ferieafholdelsesperioden d. 31 december, skal din arbejdsgiver udbetale dem til dig senest d. 31 marts året efter. Hvis du vil have dem udbetalt tidligere, skal du indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver. I kan i så fald aftale at værdien af feriedagene bliver udbetalt efter ferieårets afslutning d. 31. august.

Hvis du har optjent dine 25 feriedage hos to forskellige arbejdsgivere, skal du give din nye arbejdsgiver besked om, at der er tale om ferie ud over 20 dage, som du ønsker at få udbetalt.

Hvis du vil have din ferie overført

Du har også mulighed for at få overført dine feriedage til det næste ferieår, hvis du har 5 eller færre af dine 25 feriedage tilbage. I så fald skal du indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om at overføre feriedagene senest d. 31 december, hvor ferieafholdelsesperioden udløber.

Spar op til en ekstra lang ferie

Hvis du ikke har optjent betalt ferie

Er du startet i nyt job, hvor du gerne vil holde ferie? Hvis du ikke har optjent betalt ferie hos din nuværende arbejdsgiver, kan du ikke få løn, når du holder ferie.

I nogle tilfælde kan din ferie blive betalt af feriegodtgørelse fra din tidligere arbejdsgiver eller ved feriedagpenge fra A-kassen.

Få juridisk rådgivning

Hvis du vil holde ferie på forskud

Hvis du ikke har optjent nok feriedage til den ferie, du gerne vil holde, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du afholder betalt ferie på forskud.

Det vil sige, at du afholder din ferie, inden du har optjent den. Din afholdte forskudsferie vil derfor blive trukket fra de feriedage, du optjener efterfølgende. Du kan højst holde det antal feriedage på forskud, som du kan nå at optjene inden for det samme ferieår.

Hvis du fratræder din stilling hos den pågældende arbejdsgiver, inden den afholdte forskudsferie efterfølgende er optjent, kan din arbejdsgiver modregne værdien af ferien i dit krav på løn og feriebetaling.

Ved kollektiv ferielukning kan din arbejdsgiver være forpligtet til at give dig ferie på forskud.

Hvis din arbejdsgiver holder ferielukket

Holder din arbejdsgiver ferielukket - fx mellem jul og nytår - skal du være opmærksom på, om du har ret til løn i den periode.

Din arbejdsgiver skal varsle ferielukningen efter ferielovens varslingsregler, som er 3 måneder for hovedferie og 1 måned for øvrig ferie.

  • Hvis din arbejdsgiver ikke har varslet lukningen i overensstemmelse med varslingsreglerne, vil du have krav på løn under ferielukningen.
  • Hvis din arbejdsgiver har varslet lukningen i overensstemmelse med varslingsreglerne, kan du som udgangspunkt ikke rejse krav mod din arbejdsgiver. Du er derfor ikke berettiget til betalt ferie i alle de dage, virksomheden holder lukket.  Du skal derfor sørge for at gemme feriedage nok til at få betalt ferie.

Din arbejdsgiver har et ansvar for at sikre, at du har betalt ferie til gode til alle de dage, virksomheden holder lukket. Gør din arbejdsgiver ikke det, vil du kunne kræve løn under ferielukningen.

Hvis du vil ansøge om dagpenge, mens din arbejdsgiver holder ferielukket

I nogle tilfælde kan du få dagpenge under en ferielukning, hvis du ikke har optjent ferie i dit nuværende job og har opbrugt al tidligere arbejdsgiverbetalt ferie og eventuelle feriedagpenge.

Hvis du vil at søge om dagpenge, skal du være registreret som ledig på Jobcentret i hele perioden. Hvis lukningen f.eks. kun drejer sig om perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar, behøver du ikke registrere dig som ledig.

Du kan kun få dagpenge på de dage, hvor du er forhindret i at arbejde.

Mere om dagpenge

Mere om ferie

Mor_datter_i_lufthavn_article-card_576x324

Er du syg i ferien?

Er du blevet syg op til eller under din ferie? I nogle tilfælde kan du have ret til at holde ferien på et andet tidspunkt. Vi guider dig godt videre.

par_paa_motorcykel_article-card_576x324

Spar op til lang ferie

Ferieloven giver dig mulighed for at overføre ferie fra år til år. Dermed kan du spare op til at holde en ekstra lang ferie. Læs hvordan her.  

Far_holder_brn_article-card_576x324

Sådan optjener du ferie

Du optjener din ferie løbende, mens du arbejder. Om du også har ret til feriefridage afhænger af, hvor du er ansat. Bliv klogere her.

Spørgsmål og svar om ferie