Kvinde_ser_vaek_content-header_768x384

Revalidering – kort vej til nyt job

Revalidering kan være din vej til at få fodfæste på arbejdsmarkedet, hvis du har nedsat arbejdsevne.

Revalidering kan være en mulighed, hvis du er begrænset i din arbejdsevne og har svært ved at bevare eller finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Begrænsningerne i arbejdsevnen kan være fysiske, psykiske eller sociale.

Formålet er at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet på lige vilkår med andre, så du kan forsørge dig selv og din familie. Revalidering er typisk omskoling til et nyt arbejdsområde gennem virksomhedspraktik eller uddannelse.

Du søger om revalidering hos din kommune.

Har du spørgsmål om revalidering?

Kontakt Ledernes socialrådgiver, hvis du har spørgsmål om revalidering. Vi hjælper dig trygt videre.

Betingelser for revalidering

Du kan have ret til revalidering, hvis:

 • Kommunen vurderer, at du har begrænsninger i arbejdsevnen fysisk, psykisk eller socialt, der gør det svært at få eller beholde et job.
 • Kommunen vurderer, at du efter endt revalidering kan forsørge dig selv og din familie på lige vilkår med andre på arbejdsmarkedet.
 • Der ikke er andre tilbud som fx job med løntilskud, som kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Kommunen vurderer din ret til revalidering

Det er din kommune, der vurderer ud fra dit konkrete tilfælde, om revalidering er en mulighed for dig.

Hvis du er uenig med kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen. 

Læs om revalidering på borger.dk

En plan for revalidering

Hvis din kommune vurderer, at revalidering er en mulighed for dig, lægger du sammen med en sagsbehandler hos jobcenteret en plan for din revalidering. Det kaldes en jobplan. Planen skal indeholde en beskrivelse af, hvad du sigter mod, hvad der konkret skal ske og en tidsplan.

Revalidering kan fx være omskoling, der giver dig kompetencer til et nyt arbejdsområde. Omskoling kan foregå gennem virksomhedspraktik med optræning og oplæring eller i en egentlig uddannelse.

Du skal huske at orientere din sagsbehandler i kommunen, hvis der sker ændringer i dine forhold, der har betydning for din jobplan.

Løn under revalidering

Din løn under revalideringen kaldes revalideringsydelse. Det svarer som udgangspunkt til det højeste beløb for dagpenge, du kan få som ledig. Det præcise beløb afhænger af din alder, familieforhold og hvis du har andre indtægter.

Du kan få revalideringsydelse i højst fem år.

På borger.dk kan du se de aktuelle satser for revalideringsydelse.

Se satser på borger.dk

Efter revalidering

Målet med revalidering er at finde den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet. Det vil sige, at hvis det går som planlagt, har du efter endt revalidering fundet et job og kan forsørge dig selv og din familie.

Hvis du ikke er kommet i job efter endt revalidering, kan du undersøge, om du har ret til dagpenge fra din a-kasse.

Kontakt Ledernes a-kasse

Revalidering – trin for trin

 1. Søg om revalidering hos din kommune
  Kontakt den kommune, du bor i. Det er kommunen, der vurderer, om du har ret til revalidering.
 2. Læg en jobplan
  Inden du begynder din revalidering, lægger du og din sagsbehandler hos kommunen en jobplan. Planen indeholder dit mål for job og hvordan du når derhen.
 3. Følg op på planen under revalidering
  Du skal følge op på planen med din sagsbehandler hos kommunen og giv besked, hvis der er noget, der ændrer sig.

Kom godt videre

Lbetur_article-card_576x324

Ulykkesforsikring

Bliv dækket i hele verden, hvis du skulle komme ud for en ulykke. Vores forsikring er kåret til ’Bedst i test’ to år i træk, og den kan tilpasses dine behov.

Mand_ved_skrivebord_smiler_article-card_576x324

Sygedagpenge

Hvis du bliver syg eller kommer til skade, så du ikke kan arbejde i en begrænset periode, kan du have ret til sygedagpenge og få sikret din indtægt.

Mand_arbejder_p_trappe_article-card_576x324

Overenskomster

Din overenskomst sikrer dig en række rettigheder. Her finder du Ledernes overenskomster og aftaler, så du kan blive klogere på dine vilkår.