Mand_paa_kvindes_skulder_content-header_768x384

Plejeorlov til dig som pårørende

Er du pårørende til en døende, der ønsker at dø i eget hjem? Så kan du have ret til at tage plejeorlov for at passe på vedkommende i den sidste tid.

Du har ret til at holde orlov for at passe en døende, som ønsker at dø i eget hjem. Det gælder både, hvis du er privat eller offentligt ansat. Det er dog en betingelse, at du modtager plejevederlag under orloven.

Du skal give din arbejdsgiver besked om orloven senest samtidig med, at du ansøger om plejevederlag hos kommunen. Du skal ansøge i den kommune, som den døende vil opholde sig i den sidste tid.

Herunder kan du læse mere om regler for plejeorlov.

Værd at vide

Betingelser, der skal være opfyldt for at tage plejeorlov

Du kan som pårørende søge om at modtage plejevederlag til at pleje en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø hjemme. Når du modtager plejevederlag, har du ret til at få orlov fra dit arbejde.

Før du kan få plejevederlag, skal en læge have fastslået:

  • At hospitalsbehandling er udsigtsløs.
  • At prognosen er kort levetid.
  • At den døende har et plejebehov.
  • At den døendes tilstand ikke gør det nødvendigt, at personen ligger på et sygehus.

Plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem. Herudover skal den døende være indforstået med, at du står for plejen.

Hvis du ønsker at dele pasningen med et andet familiemedlem

Du har også mulighed for at dele pasningen og dermed også plejevederlaget med et andet familiemedlem eller nær ven. Det betyder samtidig, at du kan tage orlov på deltid. Hvis du får løn under din orlov, får din arbejdsgiver en refusion fra kommunen, der svarer til plejevederlaget.

Plejevederlagets størrelse

Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Vederlaget svarer til 1,5 gange det beløb, du ville have ret til i sygedagpenge, hvis du selv var syg. Er du ikke berettiget til sygedagpenge, vil du i stedet få udbetalt et basisbeløb som plejevederlag.

Har du spørgmsål til dine rettigheder?

Få juridisk rådgivning

Hvis du er blevet opsagt under fravær, eller hvis du er i tvivl om dine rettigheder og muligheder, er du meget velkommen til at kontakte os, og få juridisk hjælp.

32 83 32 83
Mandag - TorsdagFredag
8.00-17.008.00-16.00

Kom godt videre

Hnder_holder_i_hnd_article-card_576x324

Pludselig ulykke eller sygdom

Hvis dine pårørende pludselig kommer ud for en ulykke eller bliver alvorligt syge, kan du have ret til fravær fra dit arbejde.

Kvinde_kigger_ud_2_article-card_576x324

Din ret til sorgorlov

Hvis dit barn ulykkeligvis dør eller bortadopteres, har du ret til sorgorlov. Under din sorgorlov kan du have ret til at få dagpenge.

Mor_passer_barn_article-card_576x324

Orlov til at passe en pårørende

Vil du passe en nær pårørende, der har et handicap eller en alvorlig sygdom? Du kan have ret til at tage orlov fra dit arbejde.