Opsigelsesberegner

Er du i tvivl om, hvor langt et opsigelsesvarsel du har krav på? Beregn det her.

Sådan beregner du dit opsigelsesvarsel

Hvis du er blevet opsagt, er det vigtigt, at du ved, hvor langt et opsigelsesvarsel du har ret til.

Længden af dit opsigelsesvarsel afhænger som regel af, hvor længe du har været ansat. Hvis du er ansat på en funktionærkontrakt, følger dit opsigelsesvarsel nogle fastsatte regler. Hvis dit opsigelsesvarsel er aftalt efter overenskomst eller du har aftalt et særligt opsigelsesvarsel i din ansættelseskontrakt, kan du ikke bruge beregneren.

Vær opmærksom på, at du i feltet ‘Hvornår blev du ansat?’ altid skal angive den første i måneden, selvom du er startet i løbet af måneden.

Partnerskab_tool-card_80x80

Hvornår blev du ansat?

Tast hvornår du blev ansat. Husk at angive den 1. i måneden, selvom du er startet i løbet af måneden.

Kalender_ur_tool-card_80x80

Hvornår blev du opsagt?

Tast den præcise dato, du blev opsagt på dit arbejde.

Kontrakt_tool-card_80x80

Se fratrædelsesdato

Du kan nu se, hvor langt et opsigelsesvarsel, du har og hvilken dato, du fratræder.

Send din opsigelse til juridisk gennemsyn

Vi kan hjælpe dig med at sikre, at reglerne for din opsigelse bliver overholdt. Send din opsigelse til os, inden du skriver under eller ring til os.

Hvad er reglerne for opsigelsesvarsel?

Som funktionæransat følger dit opsigelsesvarsel de regler for varsler, som er fastlagt i funktionærloven. Dit opsigelsesvarsel kan også være aftalt efter en overenskomst. Har du aftalt et særligt varsel, der typisk vil være et længere opsigelsesvarsel, skal det fremgå af din kontrakt. Der gælder følgende regler for opsigelsesvarsler i henhold til funktionærloven:

Hvad er din situation?

Grn_plante_med_slret_baggrund_article-card_576x324

Jeg er lige blevet sagt op

Vi kan hjælpe dig sikkert videre i din karriere. Vi tilbyder bl.a. outplacementforløb og personlige sparringer til karriereafklaring. 

Skov_oppefra_med_sti_article-card_576x324

Jeg overvejer at sige op

Økonomi og jura er de to vigtigste forhold, du skal have øje for, hvis du vil sige op. Ikke mindst hvis du ikke har et nyt job i baghånden.

Grnne_planter_oppefra_article-card_576x324

Jeg skal godt i gang som ledig

Der er mange ting, du skal være opmærksom på, når du starter op som ledig. Vi kan hjælpe dig godt og trygt i gang.

Spørgsmål og svar om opsigelse