Kvinde_griner_paa_gade_content-header_768x384

Inkluderende dresscode fem gode råd

Er det en god ide med regler, eller bør man droppe dem? Det er et spørgsmål, som hver arbejdsplads må stille sig selv, for behov og hensyn kan være forskellige.

Reglerne for påklædning kan variere for virksomhed til virksomhed, det samme kan behovet for, hvor omfattende reglerne er. En dresscode bør altid forstås i en kontekst, hvor arbejdets art, behov og kontaktflader indtænkes. For nogle virksomheder er der fx sikkerhedsmæssige tilsyn, der skal tages, hvor der i andre virksomheder skal tages hensyn til specifikke kunder. Der kan også være arbejdspladser, hvor en dresscode slet ikke giver mening.

Sidder du som leder i en virksomhed, der har en dresscode, kan det være en god ide at genbesøge jeres regler for påklædning. Overvej hvilke signaler reglerne sender. Hvilken historie er den med til at fortælle om jer som arbejdsplads. Er I rummelige, og føler man sig som medarbejder inkluderet.

Anerkend og værdsat mangfoldigheden

En rummelig dresscode kan være et konkurrenceparameter, som har betydning for jeres evne til at tiltrække og tilknytte talentfulde medarbejdere. Med en inkluderende dresscode viser I, at I er en moderne arbejdsplads, der både anerkender og værdsætter mangfoldigheden blandt medarbejderne, og at I er en arbejdsplads, der er engageret i at opbygge et miljø, hvor medarbejderne føler, at de kan være sig selv, når de går på arbejde.

Et trygt, inkluderende og mangfoldigt arbejdsmiljø er et bæredygtigt arbejdsmiljø som bl.a. kan fremme trivsel, innovation og engagement. Og her kan en inkluderende dresscode bruges som en aktiv mulighed til at understøtte det arbejde.

Fem gode råd til at udforme en inkluderende dresscode

Kort fortalt handler en inkluderende dresscode om at fastlægge rammer og retningslinjer for påklædning, som understøtter et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere føler sig velkomne og anerkendt. Det får du fem gode råd til.

 1. Undersøg behov og formål
  Gør det klart, hvad jeres konkrete retningslinjer for påklædning er, og hvad de skal bidrage med. Regler for påklædning bør altid være formålsdrevet og i tråd med virksomhedens øvrige værdier. Der kan være forskellige hensyn, der skal tænkes ind alt efter arbejdets art og kontekst fx om arbejdet udføres på kontor, fabrik eller udendørs. Men også i forhold til de forskellige relationer man indgår i. Hvilke kunder, borgere, medlemmer, samarbejdspartner eller lignende er medarbejderne i berøring med? Der kan også være specifikke sikkerhedsmæssige hensyn, der skal tages.

  I den indledende og undersøgende fase finder I måske ud af, at det slet ikke giver mening med retningslinjer hos jer.
 2. Inkluder medarbejderne
  Involver medarbejderne i udformningen af dresscoden og få deres input og feedback. Det kan give indsigt i en unik viden og perspektiver fra medarbejderne, som kan understøtte at dresscoden tilgodeser forskellige behov og formuleres på en måde, hvor alle føler sig inkluderet. Vær også opmærksom på, at snakken om påklædning kan give anledning til uenigheder og konflikter. Uenigheder er ikke dårligt, for dér, hvor der er uenigheder, er der også muligheder. Så hvis vi går ind i dialogen og bruger uenigheder eller konflikter til at være nysgerrige og lære hinanden bedre at kende, kan I sammen blive klogere.
 3. Ingen stereotyper
  I må ikke have en dresscode, der er baseret på stereotyper og fordomme om bestemte grupper af mennesker og minoriteter. Det betyder, at virksomheder fx ikke må kræve, at kvinder bærer kjoler, og mænd bærer jakkesæt. Ved at fjerne kønsbestemte regler kan din arbejdsplads samtidig bedre rumme og inkludere alle køn, identiteter og seksuel orientering.

  Der findes ingen decideret lovgivning om dresscode, men I skal sikre jer, at jeres dresscode ikke er i strid med ligebehandlingsloven. Det betyder, at reglerne skal være generelle og ikke må være diskriminerende.
 4. Vær specifik i retningslinjerne
  Vær specifik i retningslinjerne og undgå vage og uklare formuleringer, der kan give plads til fortolkning. Fx kan det være svært at oversætte, hvad det konkret betyder, at tøjet skal være ”pænt” eller ”professionelt”. Jo tydeligere retningslinjerne er, desto lettere er det for medarbejderne at følge dresscoden. Det skaber tryghed, og kan minimere konflikter.
 5. Kommuniker tydeligt og klart
  Det er vigtigt at kommunikere retningslinjerne klart og tydeligt til alle medarbejdere. Det kan fx være i jeres medarbejderhåndbog, på intranettet og som en integreret del af jeres onboarding-forløb, så også nye kolleger er helt med på, hvad der kræves. Sørg for at medarbejderne forstår de specifikke rammer og retningslinjer, og at de ved, hvordan de skal forholde sig, hvis de har spørgsmål eller bekymringer.
Kvinde_briller_situation-card_illu_992x558

Har du behov for sparring?

Hverdagen kan byde på mange forskellige udfordringer, dilemmaer og problemstillinger.

Kom godt videre

ldre_kvinde_i_grn_drbningarticle-card_576x324

Undgå diskrimination

Kom diskrimination til livs. Brug tjeklisten, hvis du vil forebygge diskrimination – eller hvis der er diskrimination i dit team.

Ung_kvinde_smiler_computer_article-card_576x324

Sådan leder du Gen Z

Spørgsmålet om, hvordan man leder på tværs af generationer, fylder mere og mere. Men der er faktisk ikke så langt imellem dem.

Kvinde_med_pandehaar_smiler_article-card_576x324

LGBT+ – et åbent arbejdsmiljø

Som leder har du et særligt ansvar for at være med til at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, hvor der er nultolerance over for diskrimination.