Kolleger_spiser_frokost_sammen_content-header_768x384

Trivsel hos dine medarbejdere

Seks fokuspunkter til dig der vil forebygge stress og udbrændthed og sikre et godt arbejdsmiljø, hvor dine medarbejdere trives.

Når dine medarbejdere trives i deres job, er de motiverede og produktive, og har gode betingelser for at lykkes med deres opgaveløsning og udvikle nye ideer. Og der er meget, du som leder kan gøre for at forebygge stress og udbrændthed og sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

Husk, at hvis du skal skabe et godt arbejdsmiljø, er det en vedvarende indsats, der kræver prioritering. Men hvis dine medarbejdere kan se, at du arbejder for at skabe de bedste rammer for dem, vil opbakningen til dig være stor.

Her er seks fokuspunkter, der vil styrke jeres arbejdsmiljø - og som du kan bruge aktivt i din ledelse

Giv indflydelse

Dine medarbejdere oplever, at de har indflydelse, når de kan påvirke vigtige beslutninger og forhold omkring deres arbejde.

Tænk over, hvilke beslutninger du kan inddrage dine medarbejdere i, og hvordan du kan give dem muligheder for at påvirke arbejdet, så de kan bringe deres egen faglighed og tilgang til opgaveløsningen i spil.

Giv dem også mulighed for at have indflydelse på rammerne for jobbet, i det omfang det lader sig gøre. Det kan fx være i forhold til arbejdstider og arbejdssted, indretning af kontoret eller hvem de skal udføre deres opgaver sammen med.

Skab gode relationer

Dine medarbejdere oplever social støtte, når de har gode relationer til kolleger og ledere og har en oplevelse af, at I interesserer jer for hinanden og bakker hinanden op i teamet.

Tænk over, om du skal styrke din relation til den enkelte medarbejder, eller om du skal styrke sammenholdet i teamet. Måske skal du indkalde til 1:1 møder hver uge med dine medarbejdere eller indføre sociale aktiviteter, teamsamarbejde eller fælles pauser?

Sørg også for, at der er rum og plads til, at alle kan sige sin mening og medarbejderne kan ytre sig åbent og ærligt, også selvom du eller andre kolleger er uenige.

Find mening

Dine medarbejdere oplever, at arbejdet giver mening, når de kan gøre en forskel i deres arbejde.

Det er forskelligt, hvad vi som mennesker oplever som meningsfuldt. Vær nysgerrig og undersøg på, hvad dine medarbejdere synes giver mening - og hvad der er motiverende i netop deres arbejde.

Tænk over, om du i højere grad kan uddelegere eller omfordele opgaverne, så dine medarbejdere får så mange opgaver som muligt, som de oplever som meningsfyldte.

Din sparringspartner til lederjobbet

Få nye øjne på dine udfordringer og gode råd til at håndtere dem. Ring til vores dygtige ledelsesrådgivere på 32 83 36 17, eller bestil en sparring.

Ring til os

Giv anerkendelse og feedback

Dine medarbejdere oplever, at de bliver belønnet for deres arbejde, når de får anerkendelse og feedback, eller deres indsats har været værdifuld for andre i teamet.

Vær opmærksom på, hvornår og hvordan du giver feedback og viser anerkendelse til både teamet som helhed og den enkelte medarbejder.

Sørg for, at din anerkendelse er oprigtig og konkret, så dine medarbejdere kan lære noget af den. Vær præcis med, hvad dine rosende ord er møntet på, og hvad du er særlig godt tilfreds med. Husk også at give anerkendelse for processen. Måske var dine medarbejdere gode til at sparre med hinanden – eller måske fungerede projektstyringen bedre end normalt.

Skab balance i opgaverne

De fleste medarbejdere oplever balance i deres arbejdsdag, når de føler sig fagligt udfordret, men samtidig kan overskue deres opgaver og udføre dem i et fornuftigt tempo.

Som leder skal du altså være med til at skabe en forudsigelig arbejdsdag, hvor medarbejderne har overblik over deres opgaver og føler sig i kontrol.

Det er vigtigt, at du løbende forventningsafstemmer med den enkelte medarbejder. Nogle har måske luft i kalenderen til nye opgaver, mens andre har behov for hjælp til at prioritere i opgaverne eller brug for en hjælpende hånd fra en kollega.

Mange medarbejdere har svært ved at fortælle, når de føler sig overbebyrdet, så spørg nysgerrigt ind til opgaverne og juster i opgavemængden sammen, hvis balancen er skæv.

Vis, at det er okay at fejle

Dine medarbejdere oplever tryghed i hverdagen, når de ved, at det er okay at fejle.

En nulfejlskultur dræber enhver form for innovation og handlekraft og er skadelig for motivationen og arbejdsglæden. Skab i stedet en kultur, hvor fejl ses som en vej til læring og større forståelse for opgaverne.

Vis dine medarbejdere, at det er okay at fejle ved at stå ved det, når du selv har ramt skævt med en opgave. Undgå at gøre det personligt og fokuser på det faglige - og på hvordan fejlen har gjort jer klogere.

Mere om trivsel

Mand_med_iPad_sofa_article-card_576x324

Sådan motiverer du medarbejderne

Her får du gode råd til at arbejde med medarbejdernes motivation, så de oplever arbejdsglæde, trives og præsterer på jobbet.

Mand_griner_ved_skrivebord_article-card_576x324

Kernekvadranten

Kernekvadranten er et gratis, digitalt værktøj, der er udviklet til ledere og medarbejdere, der vil sætte fokus på trivsel i arbejdslivet.

Mnd_snakker_article-card_576x324

Udvikling gennem samtale

Vi har samlet en række MUS-værktøjer til dig, der tager udgangspunkt i styrkebaseret ledelse. Lad dig inspirere, og brug dem dit næste MUS-forløb.

Inspiration til dig fra Lederstof.dk

Jesper Jensen er landstræner for kvindehåndboldholdet
Lederstof

»Uden tillid, tryghed og trivsel kan du ikke skabe gode resultater«

Jesper Jensen er godt i gang med at genrejse dansk kvindehåndbold med afsæt i værdier som ’ordentlighed’ og ’respekt for forskellighed’ – og en helt ekstrem fokusering på selv de mindste detaljer.

Lone Juul er  produktchef i Ferrosan
Lederstof

»Det er en fiasko for mig, hvis nogen i min afdeling går hjem med stress«

Den største udfordring i Lotte Juul Foghsgaards job er at balancere den øverste ledelses krav om vækst og højere tempo – og som i værste fald kan føre til stress og udbrændthed.