Ung_kvinde_paa_baad_content-header_768x384

Længerevarende orlov ved rejse og andet hverv

Skal du varetage andet hverv? Eller ud på en længere rejse? Der kan være mange grunde til at ville tage orlov fra arbejdet. I visse tilfælde har du ret til det.

Orlov fra arbejde kaldes også tjenestefrihed. Reglerne for orlov afhænger af, om du er privat eller offentligt ansat. Derudover kommer det også an på, hvorfor du ønsker at tage orlov fra arbejdet.

Længerevarende orlov er en mulighed, hvis du fx skal varetage andet hverv, eller du trænger til at komme ud og opleve verden på en længere rejse.

Nedenfor kan du læse om, hvilke regler der gælder for dig og din situation.

Bevilling af længerevarende orlov

Får du bevilget orlov, er det din arbejdsgivers ansvar, at der er en ledig stilling til dig inden for samme ansættelsesområde, når du vender tilbage. Du kan blive opsagt på samme vilkår som andre ansatte under din orlov.

Der findes forskellige muligheder for at tage orlov afhængigt af, om du er offentligt eller privat ansat. Hvis du skal udstationeres, aftjene værnepligt eller varetage borgerligt ombud, gælder der særlige regler. Du får som udgangspunkt orlov uden løn.

Tjenestefri som privat ansat

Du kan være omfattet af en overenskomst eller en særlig personalepolitik på din arbejdsplads, der gør det muligt for dig at tage orlov som privat ansat. Du har dog som udgangspunkt ikke ret til længerevarende orlov som privat ansat.

Skal du varetage borgerligt ombud, gælder der særlige regler, som du kan blive klogere på længere nede på siden.

Har du ikke ret til orlov, kan du forhandle dine orlovsmuligheder med din arbejdsgiver.

Tjenestefri som offentligt ansat

Som offentligt ansat kan du få orlov, så længe det ikke strider imod din arbejdsgivers interesser. Det betyder, at din arbejdsgiver skal begrunde et afslag på din anmodning om orlov. Afslaget skal argumentere for, at din orlov vil være til ulempe for din arbejdsgiver eller arbejdsplads.

Som offentligt ansat har du ingen tidsbegrænsning på din orlov. Det er dog mest almindeligt at give orlov op mod ét år ad gangen og bede dig om at give et varsel for, hvornår du vender tilbage til arbejde.

Orlov, når du vil rejse i længere tid

Du har ikke ret til rejseorlov, men det er blevet mere normalt, at virksomheder giver deres medarbejdere muligheden.

Overvejer du at holde pause fra dit arbejde og tage på en længere rejse, bør du først undersøge, om du er omfattet af regler i din ansættelseskontrakt, eller om virksomhedens personalepolitikker giver dig denne mulighed.

Hvis det ikke er tilfældet, anbefaler vi, at du kontakter din virksomheds HR-afdeling eller alternativt tager fat i din nærmeste leder.

Orlov ved arbejde i udlandet som offentligt ansat

Hvis du ønsker orlov i forbindelse med arbejde i udlandet som offentligt ansat, har du krav på tjenestefrihed, hvis du:

  • Udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslandene.
  • Udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med.
  • Ansættes i Grønlands Hjemmestyre.

Din ægtefælle eller samlever har samme mulighed for at få tjenestefri og rejse med dig, hvis vedkommende er ansat i det offentlige.

Bliver du ansat i udlandet inden for de samme områder, som nævnt ovenfor, har du også ret til at få tjenestefri, selvom du ikke er blevet udstationeret.

Orlov ved borgerligt ombud

Borgerligt ombud er et hverv, der er pålagt af det offentlige, og er et, som du har pligt til at passe. Eksempler på borgerligt ombud kan være hverv som nævning, domsmand eller borgmester.

Om du har krav på at få tjenestefri ved borgerligt ombud, afhænger af din ansættelsesform. Din mulighed for at få løn under orloven afhænger også af din ansættelse, og om du modtager vederlag for det borgerlige ombud.

Der gælder følgende regler ved borgerligt ombud:

  • Hvis du er privatansat, vil din arbejdsgiver normalt ikke kunne modsætte sig, at du holder tjenestefri. Men din arbejdsgiver har mulighed for at afslå, hvis vedkommende har afgørende grunde af hensyn til virksomheden.
  • Hvis du er offentligt ansat, har du ret til tjenestefrihed.
  • Hvis du er medlem af en kommunalbestyrelse, har du ret til fravær fra dit arbejde.

Værnepligt

Du har ret til fravær, når du skal aftjene din værnepligt.

Din arbejdsgiver må ikke opsige dig på grund af aftjening af værnepligt. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os, hvis det alligevel sker.

Har du spørgsmål til dine rettigheder?

Få juridisk rådgivning

Hvis du er blevet opsagt under fravær, eller hvis du er i tvivl om dine rettigheder og muligheder, er du meget velkommen til at kontakte os, og få juridisk hjælp.

32 83 32 83
Mandag - TorsdagFredag
8.00-17.008.00-16.00

Kom godt videre

Mand_arbejder_p_trappe_article-card_576x324

Overenskomster

Din overenskomst sikrer dig en række rettigheder. Her finder du Ledernes overenskomster og aftaler, så du kan blive klogere på dine vilkår.

Hnder_holder_i_hnd_article-card_576x324

Pludselig ulykke eller sygdom

Hvis dine pårørende pludselig kommer ud for en ulykke eller bliver alvorligt syge, kan du have ret til fravær fra dit arbejde.

Kuffert_ferie_article-card_576x324

Rejseforsikring

Undgå at få ferien ødelagt. Forsikringen er kåret til 'Bedst i test' og giver dig blandt andet dækning ved akut sygdom og forsinkelse af baggage.

Spørgsmål og svar om orlov