Mand_paa_gade_content-header_768x384

Bonus og resultatløn som supplement

Bonus eller provision er et løntillæg, der udbetales, når et mål er indfriet. Er du blevet tilbudt resultatafhængig løn, er der en række regler og forhold, du bør kende.

Som leder er det normalt at blive tilbudt bonus, provision eller anden resultatafhængig løn. Ofte kan det være fristende at takke ja, når du starter i et nyt job. Inden du træffer beslutningen, bør du dog være opmærksom på en række regler og forhold i forbindelse med resultatløn.

Herunder guider vi dig igennem de væsentligste ting, der er værd at vide om bonus og provision.

Tjekliste til din aftale om resultatløn

Er du blevet tilbudt bonus eller anden resultatafhængig løn? Her får du en tjekliste du kan bruge til at gennemgå din aftale, inden du skriver under.

Resultat- og bonusløn som aflønning

Resultat- og bonusløn er aflønning på baggrund af på forhånd definerede mål. Resultatafhængig løn udbetales som et supplement til den faste månedsløn i det omfang, de fastsatte mål er indfriet.

Der findes forskellige typer af resultatløn:

 • Bonus
 • Provision
 • Overskudsdeling
 • Tantieme
 • Gratiale
 • Præstationsløn
 • Resultatløn
 • Optioner eller warrants

Læs om aktieoptioner eller warrants

Resultatløn, provision og bonus

9 forhold, du skal være opmærksom på ved resultatløn

Resultatløn er ikke for alle. Bliver du tilbudt en stilling, hvor der er en aftale om bonus, provision eller anden resultatafhængig løn, er det vigtigt, at du først gør op med dig selv, om det er noget for dig.

Takker du ja til aftalen, skal du være opmærksom på følgende punkter.

Den skriftlige aftale

En aftale om resultatafhængig løn bør altid være skriftlig. Den skal bl.a. indeholde objektive mål og kriterier for din bonus/provision.

Husk at resultatafhængig løn er fleksibel af natur. Det betyder, at din resultatløn kan blive påvirket af krisetider eller virksomhedens manglende mulighed eller evne til at tilpasse sig.

SE TJEKLISTE TIL RESULTATLØN

Udbetaling og forskud

Det er vigtigt, at I aftaler, hvornår provisionen eller bonussen skal udbetales. Aftal et tidspunkt for det seneste udbetalingstidspunkt. Det kan fx være "senest 30 dage efter fakturering" eller "senest en måned efter, at generalforsamlingen har godkendt årsregnskabet".

Vi anbefaler:

 • Lav en aftale med din arbejdsgiver om, at handelsagentlovens regler gælder for din aftale. Den sikrer, at du har ret til dokumentation for hver eneste udbetaling af bonus eller provision.
 • Sørg for at overskydende provision bliver udbetalt til dig ved kvartalsopgørelsen.

Resultatafhængig løn under sygdom

Som funktionær har du krav på fuld løn under fravær på grund af sygdom. Er provision eller bonus en del af din løn, har du også krav på det, du forventeligt ville have optjent i perioden, hvor du er syg.

Mange virksomheder tager gennemsnittet af fx det sidste års månedlige provisionsudbetalinger og bruger dette som grundlag for beregningen af din løn.

Det er dog ikke sikkert, at det er det rigtige parameter for at udregne din provision / bonus. Konjunkturerne kan fx ændre sig i en positiv retning fra det ene år til det andet, eller du kan blive syg i højsæsonen. I disse tilfælde vil du formentlig få en højere provision / bonus end et gennemsnit, giver dig.

Forholder det sig omvendt, kan dette også have en betydning i forhold til beregningen af din provision.

Ferie og feriepenge

Som månedslønnet vil du normalt holde ferie med løn. Under ferien har du krav på en forholdsmæssig del af din provision eller bonus.

I stedet for ferie med løn kan du også vælge at få udbetalt feriepenge med 12 procent, men det kræver, at du forud for det år, du optjener feriepengene, har indgået en aftale med din arbejdsgiver om dette.

Ferietillægget på minimum en procent skal også beregnes af udbetalt bonus.

Vi anbefaler, du aftaler med din arbejdsgiver, at du ud over din faste månedsløn får feriepenge af din resultatafhængige løn, når du holder ferie.

Hvis arbejdet ophører

Hvis arbejdet ophører, har du stadig ret til at modtage en del af din bonus. Det gælder, uanset om du er opsagt eller selv har sagt op.

Læs om resultatløn ved opsigelse

Fratrædelsesgodtgørelse

Hvis du har ret til fratrædelsesgodtgørelse, skal der oftest ved opgørelsen tages højde for din provision eller bonus.

Læs om fratrædelsesgodtgørelse

Skat

Bonus og provision eller andre resultatafhængige lønelementer betragtes som løn og beskattes også som løn. Din arbejdsgiver skal fratrække og afregne arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag (bruttoskat) og foretage almindeligt a-skattetræk.

Særligt i forbindelse med funktionærloven

Du er på visse områder beskyttet af funktionærlovens regler. Selvom du har indgået en aftale med din arbejdsgiver, er der regler i funktionærloven, der skal være overholdt, for at aftalen gælder.

Vil din arbejdsgiver ændre din bonusaftale, skal han eller hun meddele det med samme varsel som dit opsigelsesvarsel efter funktionærloven og ansættelseskontrakten, hvis der er tale om en forringelse af din løn.

I det nævnte tilfælde skal du være opmærksom på:

 • Enhver samlet lønnedgang betragtes som en væsentlig ændring af dine ansættelsesvilkår.
 • Ønsker du ikke at acceptere ændringen, kan du meddele din arbejdsgiver, at du betragter dig som opsagt. Du kan herefter fratræde, som var det din arbejdsgiver, der havde opsagt dig. Vi anbefaler, at du søger rådgivning til vurdering og håndtering af ændringer i din aftale.
 • I en eventuel opsigelsesperiode skal du have samme vilkår som hidtil. Det vil sige, at din bonus eller provision skal afregnes efter de hidtidige regler.

Virksomheden kan i visse tilfælde lave ændringer i form af omstruktureringer, ændring af priser og lignende uden, at din arbejdsgiver skal varsle det, selvom det potentielt får negativ indflydelse på din resultatløn.

Læs om ændrede ansættelsesvilkår 

Fastholdelsesbonus

Du kan blive tilbudt fastholdelsesbonus som belønning for at blive i en stilling, fx ved krisetider i virksomheden, ved forberedelse af virksomhedssalg eller lignende.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du ikke i alle tilfælde er sikret at få bonus udbetalt, da den i visse tilfælde ikke betragtes som en del af din løn. Fratræder du din stilling eller går virksomheden konkurs, er du altså ikke nødvendigvis sikret din fastholdelsesbonus.

Vi anbefaler, at du venter med at acceptere sådanne “stay-on”-løsninger, til du har søgt rådgivning hos vores juridiske afdeling.

Lederne har i tre retsinstanser kæmpet for, at fastholdelsesbonus i tilfælde af konkurs skal betragtes som løn. Det fik vi desværre ikke medhold i, og vi tilpasser nu vores juridiske rådgivning til, at vores medlemmer bliver stillet bedst muligt.

Har du brug for juridisk hjælp?

Som medlem af Lederne kan du benytte dig af vores juridiske rådgivning og få svar inden for 24 timer på hverdage.

Kom godt videre

Kvinde_smiler_ved_skrivebord_article-card_576x324

En vellykket lønforhandling

En vellykket lønforhandling kræver, at du er godt forberedt. Du skal kunne stille et ambitiøst, men realistisk, lønkrav til din arbejdsgiver.

Mand_spejles_i_vindue_article-card_576x324

Lederguide: Bedre løn

Skal du forhandle eller genforhandle løn? Vi har lavet en guide, der hjælper dig i mål med en lønsamtale, som du kan være tilfreds med.

Kvinde_smiler_over_skulderen_1_article-card_576x324

Personalegoder

Der findes mange personalegoder, som kan være et godt alternativ til en lønforhøjelse. Læs her, hvad du skal være opmærksom på.

Spørgsmål og svar om bonus og resultatafhængig løn