Kvinde_smiler_over_skulderen_1_content-header_768x384

Personalegoder en del af din lønaftale

Personalegoder kan være et godt alternativ til en lønforhøjelse. Vær opmærksom på, at du som hovedregel skal betale skat af goderne.

Løn er andet og mere end en fast månedsløn. Det, at forhandle sig til en god lønaftale, handler ikke nødvendigvis kun om beløbet på din lønseddel.

Inden en lønforhandling kan det være godt, at du orienterer dig mod eventuelle personalegoder, der kan give dig værdi i hverdagen. Det kan fx være frynsegoder, som kan være et godt alternativ, eller supplement, til en lønforhøjelse.

Her kan du blive klogere på, hvilke regler og muligheder du har, når det handler om personalegoder.

Eksempler på personalegoder

Arbejdsrelaterede personalegoder

 • Fri bil/firmabil
 • Betalt parkeringsplads
 • BroBizz® eller lignende rabatordninger
 • Månedskort til DSB eller lignende
 • Betalt telefon, wi-fi, mobiltelefon
 • Bærbar computer, iPad/tablet
 • Hjemmekontor
 • Specielle mærker på telefon/computer
 • Betalt fornyelse af pas og sekundært pas (ved megen rejseaktivitet)
 • Mulighed for at tage sit telefonnummer med ved fratrædelse
 • Betalt kaffe, te og frugt eller lignende
 • Betalt frokost (kan være både tid og mad)

Andre goder

 • Betalt leje af sommerhus eller båd
 • Forsikringer – fx Ledernes lønsikring
 • Sundhedsordninger
 • Mulighed for rejser og hotelophold med firmarabat
 • Tyverialarm
 • Beklædning
 • Vaccination

Faglig vedligeholdelse

 • Betaling af abonnementer – fx avis og fagblade
 • Betaling af kontingent – fx til klubber og foreninger
 • Frihed til og betaling af kompetencegivende efteruddannelse – fx MBA eller lignende
 • Frihed til og betaling af udgifter til selvvalgt efteruddannelse
 • Frihed til og betaling af udgifter til deltagelse i et netværk

Vidste du, at du som medlem af Lederne kan deltage i et LederNetværk?

Se vores store udvalg af netværksmuligheder

Er du på udkig efter en god efteruddannelse? Som medlem af Lederne får du 10% på rabat på et stort udvalg af kurser og uddannelser hos Ledernes Kompetencecenter.

Find et kursus eller en uddannelse

Pensionsforbedringer

Få en pensionsordning, der er skræddersyet til dig

Resultat- og bonusløn

Læs mere om bonus og anden resultatløn

Aktieoptioner

Læs mere om aktieoptioner og warrants

Ekstra fridage

Hver betalt fridag svarer til en lønforhøjelse på 0,4 procent om året.

Fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere om fratrædelsesgodtgørelse

Ferietillæg

Forhøjet ferietillæg, hvis du har ferie med løn.

Personalegoder og skat

Personalegoder, som du modtager eller får stillet til rådighed i forbindelse med dit arbejde, skal som udgangspunkt beskattes.

Beskatningen sker som hovedregel ved, at godet værdiansættes til markedsværdien. Det vil sige det beløb, det vil koste dig at anskaffe godet i almindelig fri handel. Hvis du selv har betalt et beløb for dit personalegode til din arbejdsgiver, bliver beløbet trukket fra i værdien af godet (egenbetaling).

Goder til familien

Goder, der bliver brugt af din familie, skal beskattes, når godet er til rådighed gennem din arbejdsaftale. Godet skal i dette tilfælde beskattes hos dig, på samme måde som hvis godet kun var forbeholdt til dig.

Goder, der ikke skal betales skat af

Der er en bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder. Det betyder, at hvis den samlede værdi på disse arbejdsrelaterede goder ikke overstiger 6.700 kr. (2023), bliver goderne ikke beskattet.

Til gengæld skal du være opmærksom på, at hvis grænsen på de 6.700 kr. overskrides, skal du betale skat af hele beløbet og ikke kun af det overskydende beløb.

Der er også personalegoder, som under visse betingelser er helt undtaget fra beskatning. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de forskellige regler på området.

Goder, der altid skal betales skat af

Visse personalegoder skal du altid betale skat af - uanset deres værdi. Eksempler på personalegoder som disse er bl.a. fri firmabil, fri telefon, fri bolig, fri kost- og logi, fri tv- og radiolicens, personalelån samt personalegoder, som udelukkende eller overvejende opfylder private formål.

Læs om personalegoder på skat.dk

Personalegoder og opsigelse

Det er en god ide, at du og din arbejdsgiver allerede i din kontrakt så vidt muligt tager stilling til, hvilke rettigheder du har til goderne under en eventuel opsigelses- og fritstillingsperiode.

Prøvetid

Vi ser ofte, at der i kontrakten er aftalt prøvetid i de første 3 måneder. Vi anbefaler, at du forsøger at forhandle prøvetiden væk, så du har almindeligt opsigelsesvarsel fra første dag.

120 sygedages-reglen

I det private er 120 sygedages-reglen forholdsvis ofte aftalt, hvilket betyder, at man ved sygdom i mere end 120 dage inden for 12 måneder kan blive afskediget med et forkortet varsel på én måned til udgangen af en måned.

Vi anbefaler, at du undgår denne betingelse i din kontrakt, eller alternativt at det er med et almindeligt opsigelsesvarsel, du kan blive afskediget.

Afskedigelse pga. forhold i virksomheden

I kontrakten kan man også forhandle om, hvordan og hvornår man skal forlade virksomheden ved en afskedigelse.

Her anbefaler vi, at du, ved afskedigelse, som skyldes interne forhold i virksomheden, fx nedskæringer, økonomi eller lignende, får forhandlet en fritstilling på plads.

Det kan i tilfælde af fritstilling samtidig være relevant at aftale, om ferien anses for afviklet efter ferielovens regler, eller om du kan få ferie med dig. Udgangspunktet er, at den ferie, der kan placeres i fritstillingsperioden, vil anses for afviklet.

Det er vores erfaring, at du på den måde undgår fremtidige tvivlsspørgsmål. Vi har lavet en tjekliste til dig, der skal forlade din arbejdsplads.

Outplacement

En afskedigelse kan ofte føles som en voldsom forandring, både arbejdsmæssigt og privat. Derfor er det afgørende, at du kommer godt videre, og det kan et outplacementforløb hjælpe dig med.

Læs mere om opsigelsesvarsel

Tjekliste, til når du forlader arbejdspladsen

Kom godt videre

Folk_netvker_article-card_576x324

Kom med i et LederNetværk

Som medlem af Ledernes faglige organisation har du eksklusiv adgang til en lang række Ledernetværk.

Mand_med_hue_udenfor_article-card_576x324

Kurser og uddannelser

Som en del af Lederne har vi en unik og aktuel viden om ledere og ledelse. Den viden omsætter vi løbende til vores lederkurser og -uddannelser.

ldre_kvinde_i_drbning_article-card_576x324

Skræddersyet pension til dig

Få en fleksibel pensionsordning, hvor du selv kan tilpasse og udvide dine dækninger, så de passer til dig og dine behov.

Spørgsmål og svar om personalgoder