Kvinder_og_baby_content-header_768x384

Adoption og din ret til orlov

Når du adopterer, har du ret til at holde orlov. Dine rettigheder og muligheder afhænger blandt andet af dine ansættelsesvilkår, og hvor du modtager barnet.

Når du adopterer, har du ret til orlov, når du skal modtage dit barn og efter du har modtaget dit barn.

Reglerne er langt hen ad vejen de samme som for biologiske forældre, men noget af orloven afhænger af, om du modtager dit barn i Danmark eller i udlandet.

Reglerne her gælder for børn, der er modtaget 2. august 2022 eller senere.

Få juridisk rådgivning

1. Hvis du modtager dit barn i Danmark

Du har ret til en uges orlov på barselsdagpenge i op til en uge inden du får barnet, hvis du skal opholde dig sammen med barnet på et modtagelsessted, før I kan tage hjem.

Hvis opholdet bliver længere end en uge på grund af forhold, som du ikke selv er skyld i, kan du have ret til at forlænge orloven op til en uge.

2. Hvis du modtager dit barn i udlandet

Du har ret til orlov i op til fire uger med dagpenge, hvis du skal til udlandet for at modtage dit barn.

Hvis opholder bliver længere på grund af forhold, som du ikke selv er skyld i, kan du forlænge orloven op til fire uger.

3. Orlov efter modtagelsen

Efter du har modtaget dit barn, har du som udgangspunkt samme mulighed for orlov som biologiske forældre. Det vil sige 24 uger til begge forældre. Nogle uger kan I overføre til hinanden, mens andre uger er øremærket mor og far/medmor.

Sådan er orloven sat sammen:

 • En uge, hvis du modtager dit barn i Danmark / fire uger, hvis du modtager dit barn i udlandet
 • Seks uger til begge forældre. To af ugerne kan I holde samtidig og kan ikke overføres. De resterende fire uger må I ikke holde samtidig, men I kan overføre dem til hinanden
 • 18 uger til begge forældre. Ni af de 18 uger er øremærkede og kan ikke overføres.

I nogle situationer er der særlige regler for din orlov. Det kan fx være, hvis du er eneadoptant, eller hvis I ikke bor sammen ved modtagelsen af barnet.

Læs mere om retten til orlov

Læs mere om orlov på borger.dk

4. Løn og dagpenge under orlov

Hvis du har optjent retten til dagpenge, kan du få barselsdagpenge, fra den dag du modtager barnet. Modtagelsesdagen er den dag, hvor de formelle betingelser, for at du kan tage hjem med barnet, er opfyldt.

Din ret til løn afhænger af, hvad der aftalt med din arbejdsgiver i din kontrakt eller eventuelle overenskomst.

Hvis du ikke får løn eller er selvstændig, kan du søge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark. Det skal du gøre senest otte uger efter adoptionen eller otte uger efter din første fraværsdag uden løn.

Løn og dagpenge under orlov

Mere om barsel for selvstændige på borger.dk

5. Forlængelse og udskydelse af orlov

6. Frister for varsling af orlov ved adoption

Der er nogle tidsfrister for, hvornår du skal din arbejdsgiver besked om orlov i forbindelse med adoption.

Se, hvornår du skal varsle din arbejdsgiver:

 1. Giv besked om orlov før og lige efter modtagelsen
  Hvornår: Hurtigst muligt.

  Du skal fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at modtage dit barn og om du vil bruge din ret til orlov for modtagelsen og de seks ugers orlov efter.
 2. Giv besked om orlov efter modtagelsen
  Hvornår: Senest seks uger efter modtagelsen.

  Hvis du ønsker at holde din forældreorlov inden for de første 14 uger efter modtagelsen, skal du orientere din arbejdsgiver tidligst muligt men senest seks uger efter modtagelsen.
 3. Giv besked, hvis du vil forlænge eller udskyde noget af din orlov
  Hvornår: Senest otte uger efter modtagelse.

  Hvis det er en retsbaseret udskydelse, skal du orientere din arbejdsgiver senest otte uger før, du holder orloven. Hvis det er en aftalebaseret udskydelse, skal du overholde den frist, der er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver. Læs mere om de to former for udskydelse af orlov her på siden.

  Du skal også varsle din arbejdsgiver senest otte uger inden du holder orloven. Hvis du har lavet en særlig aftale med din arbejdsgiver om udskydelse, skal du varsle efter din frist, som I har aftalt.

Kom godt videre

Mor_p_barsel_article-card_576x324

Løn og barselsdagpenge

Du har ret til barselsdagpenge, hvis du har optjent retten til at modtage dagpenge. Om du kan få løn under orlov, afhænger af dine ansættelsesvilkår.

Far_smiler_sn_p_gulv_article-card_576x324

Regler for barsel

Som ansat har du ret til orlov og barsel, når du skal være forælder. Bliv klogere på dine forskellige muligheder for at planlægge orloven.

Barn_fr_overtj_p_article-card_576x324

Beregn din barsel

Få et overblik over din barsel med vores barselsberegner. Beregneren giver dig en barselsplan til dig og din partner.