Mand_pause_paa_vaerksted_content-header_768x384

Skriftlig advarsel sådan håndterer du det

En skriftlig advarsel fra din arbejdsgiver betyder, at der er noget i din adfærd, du skal ændre. Sørg derfor for at reagere med det samme.

Der kan være forskellige grunde til, at man modtager en advarsel fra sin arbejdsgiver. Modtager du en advarsel, bør du handle med det samme. Det vil sige, at du skal imødekomme din arbejdsgivers ønske om en adfærdsændring, så du ikke risikerer at sætte dit job over styr.

Herunder kan du læse om hvilke regler, der gælder for advarsler.

Den skriftlige advarsel

Har du fået en skriftlig advarsel, er det vigtigt, at du sikrer, at du forstår advarslen. Din arbejdsgiver skal gøre den så konkret og forståelig som muligt, så du har en chance for at rette op på din adfærd. Som udgangspunkt bør en advarsel beskrive:

 1. Hvilken adfærd du skal ændre
  En advarsel gælder kun det problem, eller de problemer, der bliver nævnt i advarslen.

  Det betyder, at virksomheden ikke kan opsige dig på baggrund af den givne advarsel, hvis du ikke har gentaget den kritisable adfærd, som bliver nævnt i advarslen.

 2. Hvordan din arbejdsgiver kan hjælpe dig til at ændre adfærd
  Skal du forbedre kvaliteten af dit arbejde, kan din arbejdsgiver fx beskrive, hvordan du kan blive støttet eller opnå nye kompetencer til at udføre dine opgaver.

 3. Fristen for din advarsel
  En advarsel bør være tidsbestemt med en passende frist i forhold til den adfærd, du skal ændre.

  Det er rimeligt at forvente, at fristen skal være længere, hvis virksomheden kræver en større ændring - fx at du ikke udfører dine opgaver tilfredsstillende. Er advarslen derimod rettet mod, at du kommer for sent, vil det være rimeligt at forvente en øjeblikkelig adfærdsændring.

 4. Hvordan I evaluerer din indsats efter advarslen
  Det er vigtigt, at den skriftlige aftale tydeligt beskriver, hvordan du og din arbejdsgiver skal evaluere på din indsats, efter advarslen er givet. Det sikrer, at du har en ramme at handle ud fra.

Der er ingen lov om forældelse af advarsler

Vær opmærksom på, at der ikke er nogen lov om, hvor længe en advarsel gælder. Det er en vurderingssag fra advarsel til advarsel.

Hos Lederne oplever vi, at advarsler, der er givet for mindre væsentlige forhold, forældes efter 6-12 måneder. Advarsler for mere alvorlige forhold forældes typisk efter 1-1,5 år.

Hvis du er uenig i advarslen

Er du uenig i grundlaget for advarslen, bør du umiddelbart efter, at du har kvitteret for modtagelsen, lave et skriftligt svar til arbejdsgiveren. Svaret skal i en god tone indeholde dine bemærkninger til advarslens kritik. Svaret kan også indeholde et ønske om fx mere tid, hjælp eller uddannelse.

Det er vigtigt, at du skriftligt kommenterer de punkter, du ikke er enig i, på det tidspunkt du modtager advarslen. Dermed står du bedre, hvis du senere bliver opsagt med henvisning til advarslen.

Hvis du er enig i advarslen

Hvis du er enig i advarslen, anbefaler vi, at du kvitterer for modtagelsen med et skriftlig svar, hvor du fortæller, at du efter bedste evne vil forsøge at leve op til de stillede krav.

Du er velkommen til at kontakte os for sparring, inden du anerkender advarslen.

Har du brug for juridisk hjælp?

Som medlem af Lederne kan du benytte dig af vores juridiske rådgivning og få svar inden for 24 timer på hverdage.

Kom godt videre

Kvinde_hjemme_kigger_ud_article-card_576x324

Tjenstlig samtale

Du kan blive indkaldt til en tjenstlig samtale, hvis din arbejdsgiver vil gøre opmærksom på et problem i din adfærd eller indsats.

Kvinde_med_computer_aften_article-card_576x324

Fratrædelsesaftale

Din fratrædelsesaftale kan ikke ændres, når den er underskrevet. Få gode råd, skabeloner, og send den til tjek hos vores juridiske rådgivere.

Kvinde_kigger_vk_article-card_576x324

Er du blevet bortvist?

Du bliver bortvist, hvis du har misligholdt dine pligter væsentligt. Send din bortvisning til os til et juridisk tjek. Du får svar inden for 24 timer.