Kvinde_kigger_vaek_content-header_768x384

Sygemelding sådan gør du

Du kan ikke undgå at blive syg ind imellem. Forhåbentligt ikke med noget alvorligt. Sygemeldingen foregår på samme måde, uanset om du bliver almindelig syg eller rammes af kritisk, langvarig sygdom.

Guide til sygemelding

Få overblik over processen for sygemelding.

1

Meld dig syg

Når du bliver syg, skal du sygemelde dig hos din arbejdsgiver. Det skal du gøre på din første sygedag, så du er sikker på at have ret til løn, mens du er syg. Du kan ofte se i personalehåndbogen eller i din ansættelseskontrakt, hvordan du sygemelder dig.

Du behøver ikke at gentage din sygemelding, hvis du er fraværende på grund af sygdom flere dage i træk. Din sygemelding varer, indtil du igen melder dig rask.

Hvis din læge er kommet med et skøn over, hvornår din sygemelding slutter, anbefaler vi, at du orienterer din arbejdsgiver om det. Det kan fx være i forbindelse med en sygemelding efter en operation, hvor lægen kan vurdere, hvornår du forventes at være rask igen.

2

Dokumenter din sygdom

Din arbejdsgiver vil helt sikkert have forståelse for, at du er syg, men kan godt forlange, at du dokumenterer dit sygefravær.

Der er forskellige former for dokumentation. Hvilken der er relevant, afhænger af din konkrete situation. Din arbejdsgiver kan enten bede dig aflevere en tro- og loveerklæring, en mulighedserklæring, en friattest eller en varighedserklæring.

3

Vær opmærksom på forpligtelser, hvis du er langtidssyg

Der gælder som udgangspunkt de samme regler for fravær, uanset om du er syg i kortere eller længere tid. Hvis du er sygemeldt i længere tid, skal din arbejdsgiver melde dit fravær til din bopælskommune senest fem uger efter din første fraværsdag.

Din arbejdsgiver kan søge om refusion, hvis du får løn, mens du er syg. For at din arbejdsgiver kan få udbetalt refusionen, skal du godkende din arbejdsgivers oplysninger på et skema, som bliver sendt til dig. Du skal sende skemaet til din kommune inden for den frist, der er oplyst.

4

Meld dig rask

Når du er rask igen, skal du melde det til din arbejdsgiver. Hvis din arbejdsgiver har en procedure for at melde sig rask, skal du følge den.

Du kan ofte se i personalehåndbogen eller i din ansættelseskontrakt, hvordan du melder dig rask.

Kom godt videre

Mand_ved_skrivebord_smiler_article-card_576x324

Sygedagpenge

Hvis du bliver syg eller kommer til skade, så du ikke kan arbejde i en begrænset periode, kan du have ret til sygedagpenge og få sikret din indtægt.

Mand_laener_op_ad_stol_article-card_576x324

Tjek dine forsikringer

Hvis du bliver alvorligt syg eller kommer ud for en alvorlig ulykke, anbefaler vi, at du undersøger, om du er forsikret godt.

Barn_syg_article-card_576x324

Barn syg

Hvis dit barn bliver syg og har brug for pasning er der forskellige regler og muligheder for fravær. Det afhænger af din kontrakt eller overenskomst.