Mand_ser_op_content-header_768x384

Konkurs 6 gode råd

Hvis din arbejdsgiver går konkurs, bør du sikre dig bedst muligt økonomisk. Vi hjælper dig på vej med 6 konkrete råd.

Er din arbejdsplads på vej mod konkurs? Eller har I allerede måtte dreje nøglen om?

Det sker, at virksomheder må erklære sig konkurs, hvis de over en længere periode ikke kan betale regningerne og udbetale løn til tiden.

Når uheldet er ude, er det en god idé, at du sikrer dig bedst muligt som lønmodtager - både økonomisk og juridisk.

Vi har samlet vores bedste råd her.

Bliv ved med at møde på arbejde

Når din arbejdsgiver bliver erklæret konkurs, er det vigtigt, at du bliver ved med at møde på arbejde. Du bør fortsat møde op, indtil du bliver fritstillet eller hjemsendt. Det gælder også, hvis du ikke får udbetalt din løn.

Selvom det kan føles uretfærdigt at skulle møde op på arbejde, hvis du ikke får din løn udbetalt, skal du gøre det for at sikre dig selv. Udebliver du fra arbejde, kan virksomheden opsige dig. Sker det, kan det få den konsekvens, at du mister dine rettigheder – som fx løn og feriepenge i opsigelsesperioden og eventuelt fratrædelsesgodtgørelse.

Får du ikke din løn udbetalt, skal du i stedet kontakte os. Vi guider dig skridt for skridt gennem, hvad du skal gøre.

Læs om manglende løn

Læg ikke penge ud

Er din arbejdsplads presset økonomisk, skal du undgå at lægge penge ud.

Du skal fx undgå at sige ja til at vente med at få udbetalt hele eller dele af din løn eller lave udlæg for virksomheden med hensigten at få det dækket senere. Det er bl.a. udlæg for benzin til firmabilen, levering af varer, telefonabonnement eller andet.

Selvom intentionerne er gode, er det vigtigt, at du er varsom med at hjælpe virksomheden økonomisk. Du risikerer, at du ikke får dækket din løn eller udlæg, hvis virksomheden går konkurs efterfølgende.

Med andre ord kan du ende i en situation, hvor du lider et økonomisk tab, som vi ikke kan hjælpe dig med at få hentet ind igen.

Skriv ikke under på hvad som helst

Bliver du opsagt, eller får du andre dokumenter fra din arbejdsgiver, skal du passe på, at du ikke kommer til at fraskrive dig dine rettigheder. Du kan godt skrive under på, at du har modtaget dokumentet (fx en opsigelse), men du bør undgå at skrive under på, at du accepterer indholdet.

Hvis du accepterer indholdet med din underskrift, kan vi ikke efterfølgende rejse krav om fx usaglig opsigelse.

Insisterer arbejdsgiveren på, at du skal skrive under, bør du over din underskrift skrive: "Med forbehold for min organisations godkendelse". Derved har vi mulighed for at træde til, hvis det er nødvendigt.

Tjek din pensionsordning

Går din arbejdsplads konkurs, skal du tjekke, om din arbejdsgiver har indbetalt bidragene til din pensionsordning. Hvis ikke, skal du straks kontakte os, så vi kan hjælpe dig videre.

Det er her vigtigt, at du sikrer dig dokumentation for den manglende indbetaling fra pensionsselskabet i form af en indbetalingsoversigt for perioden.

Anmeld manglende løn til Lønmodtagernes Garantifond

Hvis din arbejdsgiver ikke er i stand til at udbetale din løn ved konkurs eller under rekonstruktionsbehandling, har du som lønmodtager mulighed for at anmelde dit krav til den sociale garantifond, Lønmodtagernes Garantifond (LG). De udbetaler herefter det, du har krav på af løn, feriepenge, pension mv.

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige frister, du skal overholde. Hvis du ikke får udbetalt din løn mv., er det afgørende, at du inden 4 måneder, efter virksomheden er gået konkurs, anmelder dine krav til LG.

Læs om processen med LG

Meld dig ledig på jobnet.dk

Har du spørgsmål til konkurs?

Hvis din arbejdsgiver går konkurs, står Lederne klar til at hjælpe og rådgive dig i din situation. Ring på 32 83 32 83 eller skriv til os.